search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DIERENWELZIJN ▶▶▶ PAASNUMMER


Beter Leven- kalkoen wint aan populariteit


De afzet van Beter Leven-kalkoenen in Nederlandse supermarkten ontwikkelt zich op een positieve manier. Kalkoenenhouders moeten intussen blijven rekenen om de meerkosten vergoed te krijgen.


DOOR BOUKE POELSMA D 44


e Nederlandse kalkoenen- sector telt 28 bedrijven. De dieren van deze be- drijven worden in Duits- land en België geslacht en het gros van het Neder- landse kalkoenenvlees


wordt ook over de grens geconsumeerd. Sinds twee jaar komt daar langzaamaan ver- andering in. Met de introductie van het Beter Leven-keurmerk wordt steeds meer kalkoen- envlees uit eigen land in Nederlandse super- markten verkocht.


Inmiddels zijn vijf Nederlandse kalkoenenbe- drijven (deels) overgestapt op Beter Leven-kal- koenen (1 ster). De afzet wordt geregeld door de samenwerkende bedrijven Esbro en Groen- landKip. Vragen over het precieze aantal dier- plaatsen en het aantal geslachte Beter Leven- kalkoenen wensen zij vanwege concurrentie- gevoeligheid niet te beantwoorden. “De afzet ontwikkelt zich positief”, zo laat Willem Tel na- mens Esbro weten. Grootste afnemers van de Beter Leven-kalkoenen zijn Jumbo en in koop- organisatie Superunie, waarbij dertien Neder- landse supermarkten zijn aangesloten. Ook Lidl verkoopt in Nederland sinds kort Beter Leven- kalkoenenvlees.


‘Grote wens om alle Nederlandse kalkoenen in eigen land verkocht te krijgen’


Twan Jenniskens houdt 60.000 kal-


koenen in het Lim- burgse Ysselsteyn. Hij stapte met twee derde deel van zijn bedrijf over op Be- ter Leven.


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


Grote wens “Het is mooi dat Lidl erbij is gekomen, nu Al- bert Heijn en Aldi nog”, zo zegt Marco Schro- tenboer, kalkoenenhouder in Steenwijkerwold (Ov.) en voorzitter van de LTO/NOP-kring kal- koenhouders. Schrotenboer houdt 6.000 ha- nen en 6.000 hennen voor het Beter Leven- concept. Omgerekend is dat 60% van zijn totale bedrijf. “We produceren voor een klein- schalige markt. Hopelijk kunnen we uitbrei- den”, aldus Schrotenboer. Gemiddeld eten Nederlanders naar schatting zo’n 1 kilo kalkoen per jaar. Schrotenboer hoopt dat de consumptie de komende jaren verdubbelt. “Het zou heel mooi zijn om alle Nederlandse kalkoenen ook in Nederlandse supermarkten verkocht te krijgen. Dat is een grote wens. De markt moet groeien. Vervol- gens is het aan de kalkoenenhouders zelf om te bepalen of zij willen investeren in het Beter Leven-keurmerk.”


‘Beter Leven is rond te rekenen’ Kalkoenenhouders met Beter Leven-kalkoenen voldoen aan verschillende eisen. Ze werken met een langzaam groeiend ras, ze schroeven


FOTO’S: SETH HIRDES


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64