search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
NIEUWS ▶▶▶


DUSTion van Serutech Agri.


Stofaanhechting bij PMX StaticAir. Nieuwe emissiereducerende technieken


ALGEMEEN Het testen van nieuwe fijnstofreduceren- de technieken voor de pluimveehouderij door Praktijkcentrum Emissiereductie Vee- houderij (PEV) heeft drie nieuwe technie- ken opgeleverd. Deze technieken – alle drie inonisatietechnieken – zijn medio maart toegevoegd aan de lijst van fijn- stofreducerende technieken, samen met twee andere technieken; de Eco-units van Vencomatic en stoffilters van Plettenburg of Inno+. De drie technieken uit het PEV-testpro- gram ma zijn ontwikkeld door de bedrijven Freshlight Agri, Serutech Agri en StaticAir. Ze leveren een reductie op van respectieve- lijk 31, 52 en 16%. De techniek van Fresh- Light Agri is toepasbaar in alle pluimvee- sectoren met uitzondering van eenden, de beide andere technieken zijn geregistreerd voor toepassing in vleeskuikenstallen.


ADVERTENTIE Gevraagd: alle soorten pluimveemest


Fijne Paasdagen Salomons B.V.


Mesthandel


Frankrijkweg 5 - 7772 TJ - Hardenberg Telefoon: +31 (0)523 233 577 E-mail: edwin@salomonstransport.nl


6


De Eco-units van Vencomatic hebben een reductie van 89%, de stoffilters van Plet- tenburg of Inno+ zijn erkend voor 50% fijnstofreductie. Bij ionisatie worden stofdeeltjes in de stallucht statisch geladen, waardoor ze gaan samenklonteren en neerslaan of zich hechten aan geaarde oppervlakten. Hierdoor is minder uitstoot naar de om- geving en verbetert het binnenklimaat, wat gezonder is voor de dieren in de stal


en de verzorgers. Bovendien voldoen de drie technieken aan de andere criteria, gesteld bij het begin van het project: haalbaar, betaalbaar en praktisch toepas- baar bij zowel nieuwbouw als bestaande stallen.


HDT-units van FreshLight Agri.


Door de opname van deze technieken, met het vastgestelde reductiepercentage, op de landelijke lijst voor fijnstofreduce- rende technieken, kunnen pluimveehou- ders om aan wet- en regelgeving te voldoen bij een aanvraag voor een ver- gunning vanwege nieuwbouw of aanpas- sing van hun bedrijf, nu kiezen uit een bredere lijst. Het PEV heeft de afgelopen twee jaar in totaal acht verschillende technieken ge- test in de praktijk. Binnenkort zullen er nog drie meetrapporten van bemeten technieken voor beoordeling worden aangeboden.


ADVERTENTIE Wij wensen u prettige Paasdagen!


• Pluimveerechten • Taxaties Gevraagd:


Opfok moederdieren-/ legkippenbedrijf


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


FOTO: SERUTECH AGRI


FOTO: FRESHLIGHT AGRI


FOTO: STATICAIR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64