search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Op de boerderij: een voorrecht


DOOR GONJA HOSPERS, VLEESKUIKENHOUDSTER IN NIEUW-BUINEN (DR.)


H


et voelt als een voorrecht om op een boerderij te wonen. Veel mensen moeten thuis werken of het bedrijf sluiten als gevolg van gebrek aan


vraag. Maar wij kunnen gewoon thuis werken. De kinderen hebben extra speelruimte en zitten niet opgesloten op een flat. Helaas denken ze dat ze extra vakantie hebben. Het vraagt wat meer inspanning om ze achter de boeken te krij- gen. Zelfs de kerkdienst komt via kerkdienstge- mist met dominee in een lege kerk in onze huis- kamer. Onze dochters komen niet thuis, maar als het daarbij blijft dan mogen we niet miepen. Je zult er als gezin maar mee te maken krijgen. Dat je je ouders niet mag bezoeken of je gehan- dicapte zus/broer. En wat als ze dan ook nog ziek worden. En hoe doe je dat als je ouders van in de negentig die alleen wonen ziek worden.


‘Ondertussen moet ook alles voor het bedrijf doorgaan’


Allemaal vragen die u en ons bezighouden. Van de eendensector weten we inmiddels dat zij stil komen te staan of al stilstaan. Ik wens hen veel sterkte toe want dit heeft emotioneel en financieel grote gevolgen. En dan hoop je dat je niet ook nog ziek wordt. De eerste weken met iedereen thuis moet je een nieuw evenwicht zoeken. In je achterhoofd speelt ook: stel dat ze geen kippen meer gaan slachten, wat dan? Maar ondertussen moet ook alles voor het bedrijf doorgaan. Zo moesten er nieuwe gasafspraken gemaakt worden. Ik kreeg een jaar- prijs van 15,9 eurocent aangeboden, maar heb nog even gewacht. Moet je een jaarafspraak ma- ken of kun je beter op dagprijzen afspreken? Ik ben er nog niet uit. En de elektraprijzen zijn nu zelfs op sommige momenten negatief. De kippen zijn afgeleverd – prima ronde ge-


draaid – en de stallen zijn schoongemaakt en ontsmet. De ontsmetter had het bedrijf overge- daan aan een ander. En daarna kreeg ik een nota die ruim 160% van de vorige nota was. Zonder overleg! Dat schoot me in het verkeerde keelgat dus gebeld om uit te leggen dat het zo niet werkt. Verder kregen we een flyer met ma- nagementadviezen over woodenbreast, om dit probleem te voorkomen of te verminderen. Zouden er ook adviezen voor voerleveranciers zijn met betrekking tot de voersamenstelling? Ik hoop en bid dat u allen gezond blijft, fijne paasdagen heeft en uw werk kunt blijven doen.


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64