search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶


voerprijs zorgden voor een verdere stijging van de marge. IN DE MARGE


De brutomarge – dat is het verschil tus- sen de opbrengst van een slachtrijp re- gulier vleeskuiken en de berekende een- dagkuikenprijs en de voerkosten – bedroeg in maart 31,5 cent. Dit is voor de derde maand op rij een plus, 3,2 cent meer dan in februa- ri, en 1,7 cent meer dan in maart 2019. De Vernieuwde basis Contract Notering (VCN) noteerde in maart op de laatste week na steeds hoger. Dat resulteerde in een maandgemiddelde van 76,31 cent, 1,37 cent meer dan in februari. Bijtelling van 7 cent toeslag bij de kale VCN leverde in maart een berekende slachtopbrengst op van € 1,854 per afgeleverd kuiken, dat


REFERENTIEKADER


Meer dan drie dubbeltjes De verder gestegen vleeskuikennotering en de licht gedaalde


is 3,1 cent meer dan in februari, maar 3,8 cent minder dan in maart 2019. De voerprijs van Wageningen Economic Research (WEcR) voor geconcentreerd vleeskuikenkorrel 35% tarwe, was met € 31,20/100 kg 5 cent lager dan in februari en € 1,65 lager dan een jaar geleden. De voerkosten per vleeskuiken waren € 1,211, dat is 0,2 cent minder dan in februari. De berekende eendagskuikenprijs (op basis van de NOP-broedeinotering van gemiddeld 19,19 cent plus 13,6 cent) was 32,84 cent. Het is de eerste opleving na acht maanden, 0,05 cent meer dan in februari. En 0,9 cent meer dan in maart 2019.


Ontwikkeling brutomarge per afgeleverd vleeskuiken


Uitgangspunten: opbrengst kuiken: 2.425 g x Vernieuwde basis Contract Notering +7 cent toeslag; voerkosten: vc 1,60 x 2.425 g x gem. WER-prijs vleeskuikenkorrel geconcentreerd 35% tarwe; kosten eendagskuiken: NOP-broedeiprijs +13,6 cent. Alle bedragen excl. btw.


2019


0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


0 jan feb mrt apr mei jun ADVERTENTIE


Alle soorten slachtpluimvee voor de juiste prijs!


Voor de laatste vleeskuikennoteringen


De NOP


marktmonitor geeft u de prijzen van vandaag


06-22975983 / 06-34335653 | www.hazelpluimvee.nl Wij wensen u fijne paasdagen


Ga naar boerderij.nl/ pluimveehouderij


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 59 jul aug sep okt nov dec 2020


Week 15: 2017 € 0,8300; 2018 € 0,8350; 2019 € 0,7950; 2010 € 0,7525


De kale Vernieuwde basis Contract No- tering noteerde deze periode 7 weken hoger, 2 weken gelijk om daarna te dui- ken. Eindigde 0,75 cent hoger dan 10 weken eerder. Gemiddeld was de note- ring in deze periode 75,7 cent. De VCN was tot nu toe dit jaar gemid- deld 74,8 cent, dat is 2,6 cent minder dan in dezelfde weken in 2019. En 11,8 cent minder dan gemiddeld in de laat- ste vijf jaren (2015 t/m 2019). De VCN is in week 5 van 2017 geïntroduceerd, als opvolger van de BasisContractNo- tering (BCP). In de tijd dat deze twee noteringen naast elkaar bestonden, zat er tussen beide 26,5 cent. Met dit bedrag is gecorrigeerd om het huidige prijsniveau te vergelijken met eerder.


VCN-kuikennotering In € per kilogram, per week. 2017


2018


0,70 0,75 0,80 0,85 0,90


6 8 10 12 14 16 18 2019


2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64