search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DIERENWELZIJN ▶▶▶ PAASNUMMER


‘Wij zijn niet van: boeren zijn slechteriken’


Als samenwerking met pluimveehouders kansen biedt voor verbetering van het dierenwelzijn, dan gebeurt dat, betogen Bert van den Berg en Lisanne Stadig van de Dierenbescherming.


DOOR BERRIE KLEIN SWORMINK P 38


luimveehouders die zich in- spannen voor aanpassing van regels zodat ze zonnepanelen kunnen plaatsen in de uitloop voor kippen, vinden de Dieren- bescherming aan hun zijde. “Wat ons betreft zijn zonnepa-


nelen in de uitloop geen belemmering voor het dierenwelzijn. Sterker nog, ze kunnen bij- dragen aan een beter dierenwelzijn”, zegt Bert van den Berg, programmamanager veehoude- rij bij de Dierenbescherming. “Kippen zijn van nature bosdieren die niet graag in het open veld vertoeven. Zonnepanelen kunnen in com- binatie met bomen en struiken voorzien in de behoefte van kippen aan dekking.” Van den Bergs collega Lisanne Stadig, zij is beleidsme- dewerker veehouderij bij de Dierenbescher- ming, vult aan: “Dit jaar evalueert de EU de handelsnormen voor eieren die in 2008 zijn vastgesteld, en waarin is opgenomen dat zon- nepanelen in de uitloop niet zijn toegestaan. Daarom is het nu een goed moment om te pleiten voor aanpassing van de regels.”


Staat het pleidooi voor het toestaan van zonnepanelen in de uitloop symbool voor de strategie van de Dierenbescherming


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


‘De pluimveesector kenmerkt zich door allerlei nieuwe ontwikkelingen’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64