search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
kregen nu sommige ingrepen niet meer ge- daan mogen worden en verwonden elkaar daar mee”. Meerdere pluimveehouders be- noemen dat de ingreep aan de snavel slechts minimaal was, maar het effect in de stal zon- der heel groot. Zij signaleren meer uitval, meer beschadiging aan de kippen en meer stress als gevolg van pikkerij. Maar er worden ook veel welzijnsmaatrege- len als wel positief ervaren. De pluimveehou- ders die deelnamen aan de enquête vinkten


meer welzijnsmaatregelen als positief dan als negatief aan, zij het niet zo eensgezind als dat zij waren over het snavelbehandelen. Legpluimveehouders en opfokkers noemen verstrekken van afleidingsmateriaal het meest als maatregel die het welzijn verbeterd heeft. Bij vleeskuikenhouders zijn dit: uit- komst in de stal en verlaging van voetzool- leasies.


Duidelijk ook uit deze resultaten wordt dat dierenwelzijn niet zwart-wit is. Wat de één als


Top 3: deze maatregelen hebben volgens pluimveehouders juist


geleid tot verslechtering van het welzijn % van totaal aantal deelnemers dat dit aanvinkte als verslechtering


Niet behandelen van snavels Uitloop naar buiten Daglicht in de stal 63,1


van de deelnemers vindt dat niet behandelen van snavels het welzijn van kippen juist verslechtert.


63% 40,5 32,1


positief ervaart, ziet de ander juist als maat- regel met heel negatieve consequenties. Er waren maar drie onderwerpen waar een meerderheid van de deelnemende pluimvee- houders (118 mensen deden mee) het over eens was. Naast het snavelbehandelen zijn de andere twee de overgang van de legbatterij naar andere systemen, en het verstrekken van afleidingsmateriaal zoals stro- of luzerne- balen, of pikblokken. Die laatste twee heb- ben volgens een meerderheid van de deelne- mers het welzijn in de sector verbeterd. Een legpluimveehouder/opfokker licht toe: “Die- ren hebben meer mogelijkheden tot het uit- voeren van natuurlijk gedrag, en afleidingsmaterialen in de stal leiden tot minder pikkerij.”


ag ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 21 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64