search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶


Alles meetellen V


LÉON JANSEN, LEGPLUIMVEEHOUDER IN SCHORE (ZLD.)


an alle onderwerpen waar we als pluimveehouder mee te maken heb- ben, is dierwelzijn misschien wel de lastigste om te meten en vandaar waarschijnlijk ook het meest besproken en be- discussieerd. De vijf vrijheden van de commissie Brambell zijn de basis en belangrijke pijlers voor een goed dierwelzijn. Hiernaast zijn meningen en gevoelens vanuit de maatschappij steeds meer van invloed. Of het dierwelzijn hier altijd mee gebaat is, valt te betwisten, maar we heb- ben er nu eenmaal mee te maken. Dat grote stallen met grote aantallen kippen minder waardering krijgen, bewijst dit, ook al hoeven die kippen het zeker niet slechter te hebben dan kleinere aantallen kippen die met eenzelf- de bezetting gehouden worden.


‘Het juiste plaatje


presenteren is belangrijker dan ooit’


Uitleg blijven geven en het juiste plaatje pre- senteren is belangrijker dan ooit. Stel je voor dat een makelaar in een koopadvertentie voor een huis de inhoud van het huis weergeeft zon- der de slaapkamer en de keuken mee te reke- nen. Dat zou het totaalplaatje geen goed doen. Toch doen we dit als pluimveesector al jaren zo. Naast de vierkante meters leefruimte beschik- ken de kippen over legnesten, zitstokken en aanvliegplateaus. Dit is wel degelijk ruimte waar een deel van de kippen zich gedurende de dag bevindt en waardoor er zich dus gemiddeld nooit negen kippen per vierkante meter leefop- pervlakte bevinden. In de beleving over dier- welzijn is het aantal kippen/m2


juist een belang-


rijke graadmeter die wel te meten is. Het niet mogen meetellen van de overdekte uitloop gaat daar in de toekomst niets aan veranderen;


de negen kippen/m2


blijft standaard, terwijl de


kip dan toch echt meer ruimte krijgt. In plaats van het niet meerekenen van de over- dekte uitloop kunnen we beter aangeven dat bij kippen die over een overdekte uitloop beschik- ken de bezetting omlaag gaat. Bij scharrelkippen met 20% overdekte uitloop kan dit gaan richting acht kippen/m2


dekte uitloop naar bijna zeven kippen/m2


ting de maatschappij een meetbare stap wat be- treft dierwelzijn, en voor ons pluimveehouders een beter verkooppraatje voor de gemaakte in- vestering.


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 50


en bij vrije uitloop met 50% over- . Rich-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64