search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DIERENWELZIJN ▶▶▶ PAASNUMMER


22 Rolf Kanninga ziet in de nieuwe biologische verordening een bedreiging.


24


Onderzoekster Ingrid de Jong over hoe dierenwelzijn gemeten wordt.


28 Karin Renders vindt dierenwelzijn en resultaat onlosmakelijk verbonden.


30 Frank Mandersloot onderzoekt diertransport onder extreme omstandigheden.


32 De eendenhouderij doet ervaring op met het Pekino-watersysteem.


36


Het qualitytime-stalsysteem brengt bij Michel Banning rust in de stal.


38 De Dierenbescherming over hoe zij hun rol in de keten zien.


42


Bij vleeskuikens draait alles om klimaatbeheersing vindt Paul Grefte.


44 Kalkoenhouders werken aan de afzet van Beter Leven-kalkoen.


46 Roy Thomesens leven is veranderd door een Nuffield Scholarship.


44 ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 19 19


Paasthema: welzijn onder de loep


V 22 42


oor dit paasnummer van Pluim- veehouderij doken we in het the- ma dierenwelzijn. Een onderwerp waar veel mensen wat van vin- den. Waar ngo’s lobbyen om aller-


lei welzijnsmaatregelen voor de veehouderij verankerd te krijgen in wet- en regelgeving, zien pluimveehouders deze veranderingen lang niet altijd als verbeteringen. En waar de pluimveehouderij met regelmaat kritiek krijgt op het dierenwelzijn in de sector, zijn pluim- veehouders hier op hun bedrijf juist op allerlei manieren mee bezig. Die manieren liggen niet


altijd voor de hand: zo vertelt een vleeskuiken- houdster in dit themanummer waarom came- ra’s in de stal een ontzettend goede investering in het dierenwelzijn kunnen zijn. We spraken met boeren van ‘verschillend plui- mage’ over hoe zij omgaan met dierenwelzijn op hun bedrijf, van gangbaar tot biologisch- dynamisch. Met dank aan hun flexibelheid tij- dens vogelgriepdreiging en later ook de co- ronacrisis die daar bij kwam, waardoor interviews soms telefonisch moesten plaats- vinden en sommigen zelfs zelf de stal zijn in- gedoken om portretfoto’s te maken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64