search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


93


Dankzij de hybride aandrijfoplossingen van Danfoss vaart u voorop!


Milieuverbeteringen bij Scheveningse haven dankzij schone walstroom


In de Eerste Haven in Scheveningen heeſt een nieuwe walstroominstallatie een ein- de gemaakt aan luchtverontreiniging, ter- wijl het geluid en de trillingen van stationair draaiende motoren van aangemeerde sche- pen zijn afgenomen.


Een Nederlandse primeur in walstroom De haven van Scheveningen is centraal ge- legen aan de Nederlandse kust en biedt jaarlijks aanlegplaatsen voor meer dan 7.500 vaartuigen. De haven bestaat uit drie havengebieden.


clean tech hero


De Tweede Haven beschikte al over walstroom voor kotters, kleine vissersvaartuigen en ple- ziervaartuigen. Een grote nieuwe installatie op industriële schaal in de andere twee ha- vens breidt de capaciteit nu uit naar nog veel meer schepen.


Het nieuwe walstroomsysteem voor de Eerste en Derde Haven is een primeur in Nederland op het gebied van schaalgrootte, de technolo- gie en het gebruiksgemak.


Indrukwekkende verbetering van de luchtkwaliteit Dankzij de nieuwe walstroominstallatie hoe- ven schepen niet langer luidruchtige, veront- reinigende dieselgeneratoren te gebruiken terwijl ze in de haven aangemeerd zijn. Dat maakt een einde aan luchtverontreiniging en vermindert het geluid en de trillingen van sta- tionair draaiende scheepsmotoren.


#DanfossMarinePro


Meer uptime, brandstofbesparing en veiligheid én een schone lucht en minder lawaai.


Bij Danfoss delen we onze kennis met u vandaag bij het implementeren van de hybride technologie van morgen. Bezoek onze stand C102 tijdens de Maritime Industry!


marine.danfoss.com


STANDNR C 102


Schepen in de haven van Scheveningen ver- bruiken gemiddeld meer dan 100 MWh per maand via de nieuwe walstroomvoorziening. Bij een gemiddelde van een liter per drie kWh betekent dat een besparing van meer dan 33.000 liter hoogwaardige scheepsdiesel per maand. Het gevolg is een drastische vermin- dering van de luchtverontreiniging door fijn- stof, stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx) naast aanzienlijke CO2-besparingen.


100 procent hernieuwbare energie De installatie van walstroom in de Scheveningse haven is een belangrijk


onderdeel van het Actieplan luchtkwaliteit van Den Haag, waarin staat wat de gemeente samen met ondernemers, bewoners, belan- genorganisaties en het Rijk doet om de lucht- kwaliteit in de stad te verbeteren. Natuurlijk wordt in het systeem alleen 100 procent Nederlandse duurzame windenergie gebruikt. Het systeem is gebouwd door Klaver Technisch Bedrijf B.V. in Obdam en maakt gebruik van een Danfoss VACON® NXC Low Harmonic Drive met micro grid functionaliteit om netstroom van 50 in 60 Hz om te zetten en de frequentie zo aan te passen aan de boord- netten van de schepen. Het systeem heeſt acht stroomaansluitingen, elk met een maxi- male stroom van 400 A.


Stroomaansluiting voor vele scheepstypen Het systeem heeſt acht stroomaansluitin- gen, die elk een maximale stroom van 400 A leveren. Zes aansluitpunten zijn in de Eerste Haven geïnstalleerd voor grote vissersvaartui- gen en vriestrawlers. De Eerste Haven is het centrum van de visserijvloot, maar er is ook ruimte voor offshore-vaartuigen, grote com- merciële schepen, sleepdiensten en de red- dingsdiensten van de kustwacht.


Automatische frequentieaanpassing Het systeem is uitgerust met een micro grid applicatie die een schoon net van 440 V bij 60 Hz genereert. Er zijn 8 walaansluitingen, die elk hun eigen transformator hebben. De pri- maire zijde van elke transformator kan recht- streeks vanaf het net op 400 V bij 50 Hz wor- den aangesloten of op 440 V bij 60 Hz die wordt geleverd door de omvormer, afhan- kelijk van het boordnet van het betreffende schip. Elke transformator heeſt daarmee twee feed-in circuit breakers: een voor het 50-Hz- net en een voor het 60-Hz-net.


Schone walstroom op elk gewenst moment Elke aansluiting heeſt een communicatiesys- teem waarmee de scheepstechnicus stroom kan aansluiten en kan betalen voor de stroom met de gebruiksvriendelijke Walstroom-app, die ontwikkeld is door Involtum Services B.V. De walstroomapp werkt 24 uur per dag en is toegankelijk vanaf de mobiele telefoon, smartphone, computer of tablet. Involtum heeſt een 10-jarige overeenkomst met de ha- ven van Scheveningen om het walstroomsys- teem te exploiteren voor alle schepen die de haven aandoen.


Danfoss Vareseweg 105 3047 AT Rotterdam The Netherlands T: +31 10 8081 888 E: cs@danfoss.nl I: www.danfoss.nl STAND C-102


Maarten Hektor, Managing Director, demon- streert een van de walstroomaansluitpunten, die worden aangestuurd door de Walstroom-app van Involtum.


De VACON NXC Low Harmonic Drive levert een totaalvermogen van 2 MW.


DKDD.PA.494.A1.10_128x376


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96