search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, ONDERDELEN EN NIEUWE MOTOREN VAN CATERPILLAR SDK Diesel Support uw Caterpillar specialist op stand F108


WERKENDAM SDK Diesel Support is in de ma- ritieme sector bekend als vakkundig en be- trouwbaar dienstverlener. De markt voor binnenvaart en offshore wordt bediend van- uit een Caterpillar specialisme op zowel me- chanisch gebied als op het gebied van elek- tronica. Het team deskundigen staat 24/7 voor u klaar om u te helpen. Aan boord en op afstand.


Met het Caterpillar specialisme kan SDK Diesel Support de klant echt iets bieden. De meerwaarde van de kennis van het bedrijf op het gebied van Caterpillar motoren wordt door alle klanten onderschreven. Zo wordt voor veel klanten met SDK Diesel Support aangesloten op de gevraagde hoge standaard van dienstverlening. Als ‘partner in business’ wordt de kennis van deze Caterpillar specia- list ingezet om de vloot probleemloos in de vaart te houden. Onderhoud, reparatie en revisie wordt door SDK Diesel Support uit- gevoerd voor zowel grote partijen als de in- dividuele schipper. SDK Diesel Support kan hierbij bijvoorbeeld Koninklijke Smals N.V. en Rivertech tot haar klantenkring rekenen. Partijen die voor hun bedrijfszekerheid op het gebied van de Caterpillar motoren voor dit bedrijf hebben gekozen.


Voor het bieden van directe hulp bij storingen heeſt SDK Diesel Support een magazijn tot be- schikking waarin de onderdelen op voorraad


verder door als gerenommeerd bedrijf voor onderhoud, reparatie en revisie van scheeps- motoren. Voorzien van uitgebreide garantie- voorwaarden en een breed pakket aan dien- sten levert het bedrijf deze diensten ook graag aan u. Op de beurs Maritime Industry kunt u kennismaken met het team en de mogelijk- heden die SDK Diesel Support u als onderne- mer in de binnenvaart kan bieden. Het bedrijf laat u graag op stand nummer F108 zien dat u bij hen aan het goede adres bent voor aan- koopkeuringen, monitoring bij proefvaarten, revisie in- of exclusief onderdelen, specifieke motor- of installatie aanpassingen, het laser uitlijnen van de installatie of bijvoorbeeld de kalibratie van Danfoss alarmeringen of wij- ziging Auto-Maskin paneel setting. Ook is de aankoop van motoren bij SDK Diesel Support mogelijk. Nieuw op te bouwen motoren kun- nen worden afgebouwd volgens door de klant aangegeven specificaties.


worden gehouden waarop een motor kan stil- vallen. Daarnaast beschikt het bedrijf over alle mogelijke speciaal gereedschappen, soſt- ware en specificaties voor Caterpillar moto- ren. Op deze wijze wordt direct uitkomst ge- boden voor problemen waarvoor de klant zich met zijn motor gesteld kan zien. “Het hart van zijn onderneming is van groot belang voor de continuïteit, onze zorg is daarin de klant zo


optimaal mogelijk te helpen”, zo licht Steven de Kam toe. Hij begon zo’n tien jaar geleden als zelfstandig ondernemer en bouwde het bedrijf, samen met tevreden klanten, uit tot wat het nu is. Deskundige medewerkers staan klaar om u waar nodig te helpen en van alle kennis te voorzien voor een probleemloze be- drijfsvoering vanuit de Caterpillar motor. SDK Diesel Support groeide het afgelopen jaar


69


SDK Diesel Support Hulsenboschstraat 3-1 4251 LR Werkendam T: +31 (0) 183 745 694 E: info@sdkdieselsupport.nl I: www.sdkdieselsupport.nl


STAND F-108


CATERPILLAR MOTOR?


HEEFT U EEN PROBLEEM MET UW SCHEEPSDIESELMOTOR? SDK DIESEL SUPPORT BV IS NATIONAAL EN INTERNATIONAAL ACTIEF OP MARITIEM EN OFFSHORE GEBIED, VOOR ZOWEL BINNENVAART ALS ZEEVAART. WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN EN REVISEREN. ZO HOUDT U DE VAART ERIN.


l nl


Van 7 t/m 9 mei zijn wij te vinden op Maritme Industry.


Graag verwelkomen we u op onze stand.


TER VERSTERKING VAN ONS TOP TEAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN DIESELMONTEUR


SDK DIESEL SUPPORT BV Hulsenboschstraat 3-1, 4251 LR Werkendam (the Netherlands) Tel. : +31 (0) 183 745 694 • E-mail: info@sdkdieselsupport.nl • Internet: www.sdkdieselsupport.nl


Tam inspectie


STANDNR F 108


Prijs per motor


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96