search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
52 VOORTVAREND VERZEKERD


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


EOC combineert Algemene Leden- vergadering met Maritime Industry


MEPPEL/ZWIJNDRECHT Vijfhonderd exposan- ten en dertienduizend professionals worden tussen 7 en 9 mei verwacht op de vijſtien- de editie van dé beurs voor de binnenvaart, Maritime Industry in Gorinchem. Veel leden van EOC bezoeken deze beurs. Mede daarom heeſt EOC besloten om de beurs op woens- dag 8 mei wederom te combineren met haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden zijn vanaf 09.30 uur welkom in Evenementenhal Gorinchem.


PERRY EN CORINA RIJNBERG | BEUNSCHIP LYAM VERZEKERD SINDS 2017


Toen we in 2018 het beunschip “Lyam” kochten, kozen we opnieuw voor EOC. Met ons vorige schip waren we ook al bij EOC verzekerd. De kennis en ervaring van de medewerkers is voor ons erg belangrijk, maar ook de scherpe premie. Het geeft een prettig gevoel als je weet dat je goed verzekerd bent.


Op de algemene ledenvergadering worden zij bijgepraat over de stand van zaken van de maatschappij. Tijdens deze vergadering zal Shipping Technology een presentatie ge- ven en is er gelegenheid om afscheid te ne- men van bestuurder Tom Boerema. Hij heeſt na een dienstverband van ruim 21 jaar EOC onlangs verlaten. Natuurlijk is er tijdens de aangeboden lunch ruimschoots de gelegen- heid om met collega’s bij te praten en de EOC- medewerkers te ontmoeten. Na de lunch kan men de beurs - ook de stand van EOC, K 122 - bezoeken.


088 6699500 | eoc.nl | @EOCverzekering /EOCverzekering


Maritime Industry is dé uitgelezen gelegen- heid om kennis te vergaren, kennis te maken


“BTW WEG ERMEE!”


Scheldewerf Rupelmonde ook in 2019 weer present


WEG ERMEE! *


BTW? * VRAAG NAAR D * VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN


• Werkzaamheden onder en boven de waterlijn • 3x 170 meter dwarshelling beschikbaar voor droogzetten • Alle onderhoud aan uw schip • Gespecialiseerde onderaannemers en leveranciers • Gekwalificeerde projectbegeleiding • 24/7 bereikbaarheid


RUPELMONDE Scheldewerf Rupelmonde, be- kend van zijn lange dwarshelling van 170 meter, presenteert ook deze beurseditie graag opnieuw zijn mogelijkheden en passie.


De klassieke klasse-werkzaamheden; droog zetten, afspuiten en conserveren, maken tot op vandaag nog steeds het grootste deel van het orderboek uit. Niets nieuws onder de zon misschien, maar hierin tracht de werf zich continu te verbeteren en voorop te blijven. Recent werd het machinepark nog uitgebreid met een 1250 bar spuitinstallatie, zodat het echte hardnekkige vuil snel en doeltreffend kan worden aangepakt. De juiste verfkeu- ze krijgt vervolgens de hoogste prioriteit. De werf levert immers graag kwaliteit.


WIJ HOPEN U TE VERWELKOMEN OP MARITIME INDUSTRY 7-8-9 MEI 2019


Scheldewerf Rupelmonde NV Gelaagstraat 51 - 9150 Rupelmonde +32(0)3 774 11 45 - info@scheldewerf.be


WWW.SCHELDEWERF.BE


STANDNR F 149


Daarnaast staat de werf graag voor de schip- pers klaar om ze te helpen bij het herstel van diverse schades en reparaties, waarbij het zware herstelwerk niet wordt geschuwd. Kopschade herstellen in een rap tempo is de specialiteit.


Tankers Ondertussen heeſt ook de tankermarkt de weg naar Scheldewerf Rupelmonde terugge- vonden. De aangescherpte ADN-regels zor- gen ervoor dat ook recente tankers voorzien


• Werkzaamheden onder en boven de waterl • 3x 170 meter dwarshelling beschikbaar voo • Alle onderhoud aan uw schip • Gespecialiseerde onderaannemers en lever • Gekwalificeerde projectbegeleiding • 24/7 bereikbaarheid


moeten worden van balafsluiters en extra nooduitgangen. Een werkje op maat voor deze werf! De strategische ligging, net onder Antwerpen, staat het ook toe om de Nederlandse klanten goed te bedienen. Voordeel voor hen is bo- vendien dat ze geen btw vooruit dienen te be- talen op de factuur. Dat scheelt toch ook 21 procent cashflow.


WIJ HOPEN U TE VERWELKOMEN


Motoren Verder houdt de werf nog de vinger aan de pols voor wat betreſt de ontwikkeling in wa- terstof. De roep om verduurzaming wordt meer en meer gehoord in de markt. Naast de aanschaf van nieuwe motoren is er ook de mogelijkheid om oudere motoren beter te laten draaien, om uitstoot en het verbruik te verminderen. Heeſt u een CC, R0 of CCR1- motor die nog wel wat uren kan meedraaien? Kom dan zeker langs bij onze stand op num- mer F149, want wie weet kunnen we uw mo- tor ook schoner laten draaien.


OP MARITIME INDUSTRY 7-8-9 MEI 2019


Scheldewerf Rupelmonde NV Gelaagstraat 51


9150 Rupelmonde, België T: +32(0)3 774 11 45 E: info@scheldewerf.be I : www.scheldewerf.be


Scheldewerf Rupelmonde NV Gelaagstraat 51 - 9150 Rupelmonde +32(0)3 774 11 45 - info@scheldewerf.be


STAND F-149 WWW.SCHELDEWERF.BE B WEG


met de nieuwste trends en ontwikkelingen en de basis te leggen voor nieuwe samenwerkin- gen. Bestuurder Martin Visser: “Elke beursdag zijn er EOC-medewerkers aanwezig van diver- se afdelingen. Dus of men nu een relatiebe- heerder wil spreken, een expert, iemand over een offerte, schades of aanvullende verzeke- ringen; elke beursdag kan men bij ons terecht! En natuurlijk hebben we voor u onze leden weer een leuk cadeautje en een nieuwe vlag klaarliggen in de stand”.


Ondernemers met een binnenvaartschip verzekeren zich graag bij EOC. Martin Visser: “Zij beoordelen onze serviceverlening met het rapportcijfer 8,3. EOC is gespecialiseerd in beroepsvaart verzekeringen. Onze experts hebben de benodigde kennis in huis en jarenlange ervaring. Wij bieden een complete dekking, scherpe premie en vanzelfsprekend een snelle schade-afhandeling. Dus de beste verzekering voor de laagste prijs”.


EOC Blankenstein 150 / Scheepmakerij 340 7943 PE Meppel/ 1331 MC Zwijndrecht T:088 6699500 I: www.eoc.nl


STAND K-122


180 JAAR KENNIS EN ERVARING


BEREIK- BAAR


24/7


MARITIME INDUSTRY


GORINCHEM 7 T/M 9 MEI STAND 311


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96