search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
90


Dräger streeſt permanent naar verbetering van zijn producten


HOOGVLIET Dräger is een van de grootste leveranciers van hoogwaardige, kwalitatieve producten van brandblus-, reddings- en veiligheidsmaterialen voor de binnenvaart, zeevaart en offshore. Wij leveren, installeren en onderhouden die 24/7 en 365 dagen per jaar. Voor de veiligheid van werknemers in deze branche, streven wij permanent naar verbetering en vernieuwing van onze producten. De Dräger X-am 3500 is daar een voorbeeld van.


De Dräger X-am 3500 is in nauwe samen- spraak met de gebruikers ontwikkeld. Het re- sultaat is een apparaat met een hoog prak- tijkgehalte. Het werken in besloten ruimten vormt immers een groot risico. Door de be- perkte ruimte en het gebrek aan ventilatie is het des te belangrijker om te meten of er ge- vaarlijke gassen aanwezig zijn. Vóór het betre- den is dan ook een betrouwbare vrijgaveme- ting noodzakelijk.


Het gasmeetinstrument voor één tot vier gas- sen detecteert brandbare gassen en dampen, zoals O2, CO, H2S, NO2 en SO2. Het innova- tieve signaleringsontwerp en het uitgebreide assortiment accessoires zorgen voor optimale veiligheid en gebruiksgemak. Het apparaat is uitzonderlijk robuust. En het grote kleuren- display is gemakkelijk afleesbaar. Inductief laden beschermt tegen slijtage en zorgt voor een lange levensduur.


De Dräger X-am 3500 is uitgerust met een zeer krachtige pomp. Hierop kunnen slangen tot maximaal 45 meter lengte worden aangeslo- ten. Er kan op elk gewenst moment eenvoudig worden geschakeld tussen de diffusie- en pompmodus. Dit betekent dat de pomp alleen wordt gebruikt wanneer deze echt nodig is. En dat bespaart energie, vermindert de slijtage


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


IPG: Oók voor A-merken


en verlengt bovendien de levensduur van de pomp.


Bumptest en kalibratie worden snel en een- voudig uitgevoerd met behulp van het test- en kalibratiestation Dräger X-dock. Het lage test- gasverbruik zorgt ervoor dat de operationele kosten tot een minimum beperkt blijven. Tevens geven wij ook trainingen over gasme- ten en gasdetectieapparatuur, op onze web- site kunt u hier meer informatie over vinden https://www.draeger-mo.com/ traininggasdetectie.


Wilt u meer informatie over dit product of over andere producten? Breng dan een be- zoekje aan onze stand op nummer E148.


Dräger


Beurtschipperstraat 1 3194 DK Hoogvliet T: 010 295 27 40 E: sales-mo.sd.nl@draeger.com I: www.draeger-mo.com


ROTTERDAM-ALBRANDSWAARD Al weer voor het derde jaar staat de International Purchase Group BV (IPG) op de Maritime Industry beurs te Gorinchem. Dit dyna- mische bedrijf levert voornamelijk aan scheepsleveranciers in binnen- en buiten- land, bunkerstations en aan industriële be- drijven. De uit Rotterdam-Albrandswaard afkomstige IPG Group kan alle producten leveren die aan boord van een schip nodig zijn, met uitzondering van voeding.


Het bedrijf heeſt inmiddels behoorlijk veel expertise opgedaan en hierdoor een goede naam opgebouwd in de binnenvaart. Mede door deze expertise kunnen zij nog scher- per inkopen en zijn zij zeker concurrerend met alle leveranciers in de regio en zelfs ver daarbuiten.


STAND E-148 Dräger


Dräger X-am 3500 Veilige vrijgavemeting, eenvoudig in gebruik


VOOR MEER INFO: WWW.DRAEGER-MO.COM Dräger X-am 8000 IPG International Purchase Group B.V. Our motto:


“Nothing is impossible”


Wij wensen u een prettig beursbezoek Columbusstraat 30a


STANDNR E 148


Beurtschipperstraat 1 | 3194 DK Hoogvliet | T: 010 295 2740 | E: sales-mo.sd.nl@draeger.com Koperslagersweg 14f | 1786 RA Den Helder | T: 0223 787 007 | E: denhelder-mo.sd.nl@draeger.com


STANDNR J 112


3165 AD Rotterdam - Albrandswaard The Netherlands


T +31(010) 820 92 92 E sales@ipg-bv.nl - I www.ipg-bv.nl


Om alle doelgroepen te kunnen leveren heeſt IPG inmiddels het agentschap van Uvex en 3M (veiligheidsbrillen), Diversey (schoonmaak- producten en wasmiddelen), Lanex (touwen en valbeveiligingen), Hatenboer Water, Kroon- int (verf), Orwak (afvalzakken en -persen), Sola (bestek en pannen), Unior (gereedschap- pen) en met trots hebben zij onlangs Ranex Rustbuster aan deze lijst mogen toevoegen. Dit middel is DE oplossing bij roest. Het ver- wijdert (zware) roest, vliegroest, roestslijpsel, roeststrepen en kalkaanslag.


Door het brede assortiment kan IPG vele (toekomstige) klanten van dienst zijn. Van schoonmaakartikelen tot linnengoed, van gereedschappen tot keukengerei. Alles kunt u terugvinden in het grote magazijn van ruim 2400 m2 te Rotterdam-Albrandswaard.


Vooral de A-merken, waaronder Omo, Robijn, Lux, Unior, et cetera, doen het goed in de binnenvaartsector. IPG heeſt daarnaast een groot aantal artikelen in twee kwaliteiten op voorraad liggen. De één kiest voor een huis- merk, de ander voor een A-merk en daar is het prijsverschil dan ook naar. Het ervaren personeel kan de klanten met raad en daad bijstaan. De levertijden zijn kort omdat in negen van de tien gevallen alles direct uit voorraad leverbaar is. De service is zeer betrouwbaar. IPG is ervan overtuigd dat zij “voor een ieder wat wils” kan bieden. “Nothing is impossible”, luidt immers het motto.


Contact inkoop : Erwin Roos Contact verkoop: Tineke Blom


International Purchase Group B.V. Columbusstraat 30a 3165 AD Rotterdam-Albrandswaard T: +31(0) 10 820 92 92 E: sales@ipg-bv.nl I: www.ipg-bv.nl


STAND J-112


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96