search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Volle vaart vooruit


DORDRECHT De ELV is een coöperatie van een honderdtal binnenvaartschippers. We rich- ten ons op transporten tussen Nederlandse, Belgische en Franse laad- en loshavens tot aan de Middellandse zee.


Om klaar te zijn voor de toekomst wordt veel energie gestoken in innovatieve projecten. We hebben een stagepoule voor het opleiden en bijscholen van schippers in wording, deze mensen voor de toekomst komen zodoende in contact met een beroepsgroep waar een eerlijke boterham verdient wordt en de col- lega’s elkaar kennen en helpen, waar nodig. We hebben een innovatie en vergroenings- afdeling waar kennis wordt verzameld en aan alle betrokkenen ter beschikking wordt gesteld. Verder initiëren we projecten waarbij ingezet wordt op duurzame ontwikkelin-


gen die de binnenvaart haar voorsprong op milieugebied kunnen helpen te behouden. Ook de mogelijkheid om nieuwbouwschepen te gaan ontwikkelen staat op de agenda. We hebben het plan om een zestal schepen te gaan bouwen die volledig up to date zijn, onze leden en de gehele bedrijfstak verder op weg zullen helpen om een goede dienstverlening te blijven verzorgen in de toekomst. Voor verdere toelichting over deze projecten en andere ontwikkelingen kunt u terecht op onze stand op de beurs Maritime Industry te Gorinchem.


ELV


Laan der Verenigde Naties 83 3316 AK Dordrecht T: +31(0)78- 63 21 270 I: www.elv-transport.com


STAND D-140 Zonnige vooruitzichten thruster-voortstuwing


PAPENDRECHT De ontwikkeling van het au- tonoom varen heeſt nu al effect op de keu- ze van voortstuwing voor nieuwe schepen. Zo ziet thrusterbouwer en -leverancier Veth Propulsion sinds anderhalf jaar een groeien- de belangstelling voor zijn roerpropellers ten opzichte van conventionele systemen.


STAND D140


TIEL Foresta Trading BV is gespecialiseerd in pompen voor de beroepsscheepvaart, met name de binnenvaart. Dankzij 20 jaar er- varing, vooral gestoeld op de praktijk, kan Foresta Trading advies geven voor alle typen schepen en toepassingen.


Foresta Trading is ‘preferred business part- ner’ van Victor Pumps. Dit houdt in dat het bedrijf korte lijnen heeſt met de fabriek en nauw betrokken is bij de ontwikkeling van nieuwe producten en verbeteringen. Daarnaast is Foresta Trading voorraadhou- dend van alle Victorpompen in de range van 1,5” tot 6” en bijbehorende onderde- len. De combinatie Foresta en Victor Pumps


maakt Foresta met recht ‘de nummer 1 in de binnenvaart’.


Na het wegvallen van Zwets Pompen Werkendam in 2017 is Foresta Trading is door de fabrikant aangewezen als dé part- ner voor het onderhouden, repareren en ver- vangen van uw Zwets pompen. Voor de ZW Beta, Delta en de Jetting geldt dat 95 procent van de onderdelen overeenkomen met Victor onderdelen.


Foresta Trading is goed vertegenwoordigd in de nieuwbouw van schepen. Sinds de op- richting in 2011, heeſt dit bedrijf al aan ruim 95 schepen geleverd. Foresta Trading is


Foresta Trading bv Pompen • Appendages • Advies


Ampèrestraat 8D 4004 KB Tiel


Tel: +31 (0)344 87 02 81 info@foresta-trading.nl www.foresta-trading.nl


“Een meer dan actueel onderwerp”, ver- telt salesmanager binnenvaart Wim Boom van Veth Propulsion. “In steeds meer pro- jecten voor de binnenvaart wordt er naar thrusters gekeken, vanwege de personeels- tekorten en de opkomst van het autonoom of althans semi-autonoom varen”. Het grote voordeel is de snelle reactietijd met thrusters. Roerpropellers zijn niet gebonden aan een be- paalde plek, wat de manoeuvreerbaarheid ten goede komt. Boom: “Het is waar onze klanten op sturen, als ze nu een schip laten bouwen. Met thrus- ters zijn zij voorbereid op de toekomst. En door de technologische ontwikkeling van onze voortstuwingssystemen is ook het varen


op de lange strek met thrusters aantrekkelijk. Men vraagt zich weleens af of er geen snel- heidsverlies is op lange trajecten. Dat mag vroeger misschien het geval geweest zijn, maar door ontwikkelingen in onze elektronica zijn efficiëntieverliezen verleden tijd”.


In combinatie met een extra efficiencyslag – ruimtewinst door een kleinere machinekamer – en optimalisering van het onderwaterschip zijn eindklanten eenvoudig te overtuigen. Ook de angst dat thrusters meer schadegevoelig zouden zijn dan conventionele systemen is ongegrond. Boom: “Dat zien we niet terug in onze referentieschepen van de afgelopen ja- ren. De meeste schade is tegenwoordig juist van nautische oorsprong”.


Veth Propulsion Nanengat 17 3356 AA Papendrecht T: +31786152266 E: info@veth.net I: www.veth.net


47


STAND J-140 Foresta Trading: ‘Het juiste advies geven is ons belangrijkste product’


sindsdien een bekende naam geworden in de binnenvaart. Behalve voor nieuwbouwpro- jecten kunnen klanten er ook terecht voor re- paratie en revisie.


Servicedienst “Service is het meest belangrijk”, stelt direc- teur Cees Bos. “We gaan daarmee verder dan de levering van de pomp en de onderdelen. Service waarborgt de continuïteit van pro- cessen aan boord. Onze servicedienst is 24/7 bereikbaar en heeſt een snelle respons bij noodgevallen. Onze servicemedewerkers zijn goed opgeleid en hebben parate kennis op het brede gebied waarin onze pompen aan boord worden toegepast”, zo licht hij toe.


Indien gewenst levert Foresta Trading de ser- vice aan boord, dit kan ook tijdens de reis. Naast service aan Foresta’s eigen pompen, reviseren en repareren de servicemedewer- kers ook niet-eigen merken. Bij werkzaam- heden zoals repareren en reviseren is trans- parantie in het proces voor Foresta zeer belangrijk!


Foresta Trading BV Ampèrestraat 8-D 4004 KB Tiel T: +31 (0)344 870 281 E: info@foresta-trading.nl I: www.foresta-trading.nl


STAND E-125


DE NUMMER 1 IN DE BINNENVAART!


STANDNR E 125


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96