search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Kom naar hét netwerkevent voor de binnenvaart


GORINCHEM Volgende week is het zover: van 7 tot en met 9 mei wordt dan de vak- beurs Maritime Industry gehouden in de Evenementenhal Gorinchem. Dit jaar al voor de 15de keer. Er is een centrale jubileumzone, een nieuwe plattegrondindeling door de ver- bouwing van de eerste etage en de beurs verbindt zich ook dit jaar aan een goed doel: Stichting Vrienden van het Sophia.


Begin 2019 is begonnen met de verbou- wing van de eerste etage tot een volwaardi- ge beursvloer. Hierdoor is tweeduizend extra vierkante meter aan expositieruimte ont- staan. Door deze uitbreiding is de beursvloe- rindeling ook vernieuwd. De nieuwe beurs- vloerindeling bestaat onder andere uit een centrale jubileumzone waar geschiedenis, heden en toekomst centraal staan. Verder geeſt Maritime Industry een blik op de toe- komst met virtual reality, is er aandacht voor


Kennisprogramma met bijeenkomsten


Voorafgaand aan en tijdens de beurs kunt u zich bij laten praten over diverse actuele onderwerpen. Zo worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd, hiernaast een overzicht van bijeenkomsten die door de binnenvaartorganisaties georganiseerd worden.


de nieuwe emissie-eisen voor de binnenvaart en treſt de bezoeker een uitgebreid aanbod aan van de allerlaatste technieken.


Babette Fokkens namens de beursorganisa- tie: “In 15 jaar is de beurs gegroeid tot een toonaangevende vakbeurs waar specialisten in de maritieme industrie hun oplossingen, producten en innovaties aan de markt pre- senteren. Dat is dit jaar niet anders, sterker nog: het aanbod zal nog completer en uitge- breider zijn dan voorheen door de uitbrei- ding van de eerste verdieping”.


De Evenementenhal Gorinchem is ook voor- zien van een nieuw, energiezuinig aircosys- teem en het parkeerterrein is heringericht. Er zijn 150 extra parkeerplekken gerealiseerd en alle in- en uitritten zijn vernieuwd ten be- hoeve van een vlottere doorstroming. Ook is het parkeerterrein voorzien van slagbomen,


Dinsdag 7 mei - Restaurant 1 – 9:30 tot 13:30 uur Titel: NRMM Stage V – Overzicht voor Onder- nemers. Aanmelden via: www.eicb.nl/evenementen/ovo/


Dinsdag 7 mei – Vergaderzaal 4 – 11:30 tot 13:00 uur Titel: Actualiteiten in de binnenvaart Aanmelden via: www.bln.nl


Woensdag 8 mei - Vergaderzaal 1 – 10:00 tot 13:30 uur Titel: Varen op batterijen: stand van zaken


waardoor exposanten en bezoekers hun auto veilig en bewaakt kunnen parkeren. Er wordt een parkeertarief van 5 euro per dag gehanteerd.


Goed doel


Maritime Industry verbindt zich ook in 2019 aan een goed doel: Stichting Vrienden van het Sophia. Deze stichting doet er alles aan om het verblijf voor kinderen in het zieken- huis zo aangenaam mogelijk te maken en draagt bij aan de financiering van weten- schappelijk onderzoek en vernieuwende projecten.


De beurs is op 7, 8 en 9 mei te bezoeken van 13.00 uur tot 21.00 uur. De toegang is gratis. U dient zich wel even te registreren. Dat kan via www.maritime-industry.nl. U ontvangt dan de toegangskaarten in uw mailbox.


35


Bianca van Grinsven (links), Babette Fokkens (rechts) en Malou Weststrate (voor).


Aanmelden via: www.eicb.nl/evenementen/ batterijvaren/


Woensdag 8 mei – Vergaderzaal 2 – 10.00 tot 12.00 uur Titel: Meten voor Meerwaarde – Slimmer en schoner varen Aanmelden via: info@covadem.com


Donderdag 9 mei – Vergaderzaalzaal 1 – 9:30 tot 13:30 uur Titel: Binnenvaart in de Digitale Revolutie Aanmelden via: www.eicb.nl/evenementen/ revolutie/


Tevens is er op de beursvloer een Kennistheater waar diverse onderwerpen aan bod komen tijdens korte, laagdrempelige presentaties. U hoeſt zich hiervoor niet aan te melden.


DINSDAG 7 MEI 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00


Laagwater op rivieren


Emissienormen voor de binnenvaart, wat zijn de regels? Asset Data Management Technische regelgeving


18.00-19.00 Waarom klimaatneutraal geen zero emissie is en waarom zero emissie niet klimaatneutraal is!


WOENSDAG 8 MEI 14.00-15.00


15.00-16.00 CoVadem 16.00-17.00


19.00-20.00


Logistieke kansen voor de binnenvaart Asset Management


17.00-18.00 De Econaut, uw slimme CO2-calculator 18.00-19.00


Greenshipping, Digitalization, Innovation, Simulation game for digital transformation


Varend ontgassen: de zeer zorgwekkende roze olifant op het water


DONDERDAG 9 MEI 14.00-15.00 Wat kost uw vergroening? 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00


Elektronisch melden Asset Data Management


Varend ontgassen: de zeer zorgwekkende roze olifant op het water


18.00-19.00 Waarom klimaatneutraal geen zero emissie is en waarom zero emissie niet klimaatneutraal is!


19.00-20.00


Greenshipping, Digitalization, Innovation, Simulation game for digital transformation


Parkeerbeleid Evenementenhal Gorinchem Het volledige parkeerterrein van Evenemen- tenhal Gorinchem is opnieuw ingericht en vernieuwd: er zijn 150 extra parkeerplek- ken gerealiseerd en alle in- en uitritten zijn heringericht ten behoeve van een vlottere doorstroming. Het vernieuwde parkeerter- rein is voorzien van slagbomen waardoor u uw auto veilig en bewaakt parkeert. Voor u als bezoeker betekent dit het volgende.


Parkeren & tarieven Evenementenhal Gorinchem beschikt over ruim 2.100 parkeerplaatsen rondom het pand. Het parkeerterrein is voorzien van slagbomen waardoor uw auto tijdens een be-


Marleen Buitendijk (Koninklijke BLN-Schuttevaer) Khalid Tachi (EICB)


Bert Verplancke (Infor)


Lijdia Pater en Annelies van Dijk (CBRB) Michel Voorwinde (VIV)


Kees Modderman (BVB) Meeuwis van Wirdum of Desiré Savelkoul


Ronald Wever (Manager Technical Management Bagage Schiphol) Martin Quispel, Erwin van der Linden, Niels Kreukniet


Leo van der Burg (FME) en Tim Hamann (Atria Learning) Krispijn Beek (Projectleider energietransitie)


Bas Kelderman en Salih Karaarslan (EICB) Henk van Laar (BTB)


Maurice Jilderda (Development Manager BU Sitech) Krispijn Beek (Projectleider energietransitie) Michel Voorwinde (VIV)


Leo van der Burg (FME) en Tim Hamann (Atria Learning)


zoek aan Evenementenhal Gorinchem veilig geparkeerd staat. Het parkeertarief bedraagt 5 euro.


Hoe kunt u betalen? Bij het inrijden van de parkeerplaats ont- vangt u een parkeerticket. Deze kunt u bij vertrek invoeren en betalen bij de parkeerau- tomaten die te vinden zijn bij de bezoekers- ingang van Evenementenhal Gorinchem.


U heeſt ook de gelegenheid contactloos te betalen met Tap & Go door uw betaalpas voor de kaartlezer van de uitrijzuil of parkeer- automaat te houden. Het intoetsen van een pincode is dan niet nodig. Uiteraard kunt u


enkel gebruik maken van Tap & Go wanneer uw betaalpas geschikt is voor contactloos betalen.


Let op! Op drukke dagen is het betalen via de reguliere betaalautomaten bij de ingang de snelste optie, houd hier rekening mee!


Parkeerticket verloren? Bent u tijdens uw bezoek aan Evenemen- tenhal Gorinchem uw parkeerticket kwijt geraakt? Dan kunt u een melding maken bij de receptie, via de intercom van de parkeer- automaat of via de intercom bij de uitrijzuil van de parkeerplaats. Er wordt een parkeer- tarief berekend op basis van uw kenteken.


Inschrijven voor de Lichtjes Lunch kan via https://bit.ly/2L5F4sd


Elektrische oplaadpunten Evenementenhal Gorinchem beschikt over meerdere elektrische oplaadpunten. Deze oplaadpunten bevinden zich aan de linker- zijde van het pand.


Parkeren Lingebos Bij drukte tijdens de beurs of het event kan het zijn dat het parkeerterrein rondom het pand vol is.


In dat geval worden bezoekers vanaf de snel- weg naar het Lingebos gestuurd waar auto’s gratis geparkeerd kunnen worden. Vanaf het parkeerterrein in het Lingebos rijden bussen naar de Evenementenhal.


Lichtjes Lunch


Tijdens Maritime Industry zamelt de orga- nisatie geld in voor Stichting Vrienden van het Sophia. Deze stichting doet er alles aan om het verblijf voor kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken en draagt bij aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek en vernieu- wende projecten.


Maritime Industry draagt hen een warm hart toe en organiseert daarom op woens- dag 8 mei voorafgaand aan de tweede beursdag, van 11.30 uur tot 13.00 uur, een zogeheten ‘Lichtjes Lunch’ waarbij een overgroot deel van de opbrengst naar Stichting Vrienden van het Sophia gaat. “Vorig jaar hebben we ruim 15.000 euro in- gezameld voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, voor dit jaar zetten we ons in voor Stichting Vrienden van het Sophia. We geven de vrijwilligers van deze stichting de mogelijkheid om actief te wer- ven tijdens de beurs, maar wij willen nog iets meer doen dan dat. Daarom organise- ren we samen met hen een Lichtjes Lunch”, zegt Babette Fokkens namens Maritime Industry.


Deze lunch kost 25 euro per persoon waarvan 17,50 euro gedoneerd wordt aan de stichting. Daarnaast worden tijdens de beurs de welbekende ‘aapjes’ verkocht. Fokkens: “Uiteindelijk hopen we dat dit ervoor zorgt dat we aan het einde van de beurs een mooie cheque mogen uitreiken aan Stichting Vrienden van het Sophia”.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96