search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op www.scheepvaartkrant.nl/e-papers en bekijk de e-paper


WAT WE BELOVEN MAKEN WE WAAR! ONZE DIENSTEN


NIEUWBOUW EN RENOVATIE


ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN


BORDENBOUW EN STUURINRICHTING


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


‘NIET ALLES IN ÉÉN KEER WILLEN DOEN MAAR EEN PAAR Samenwerking op gang in


VANAF HEDEN SCHROEFASGENERATOR


T +32 (0)9 253 84 60 F +32 (0)9 253 85 22 E info@debackernv.eu


Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok


DE TROSSEN KUNNEN LOS!


Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok


ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.


ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.


TO BE EXACT.


Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Dankzij de mogelijk- heid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden gehandeld in geval van nood. Keizersveer 3c - 4941 TA Raamsdonksveer - T 0162 - 513 650 - E info@asto-bv.nl - I www.asto-bv.nl


mogelijkheid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden gehandeld in geval van nood. mogelijkheid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden gehandeld in geval van nood.


Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Dankzij de


Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Dankzij de mogelijkheid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden gehandeld in geval van nood.


AFBOUW - CASCOBOUW - CONSTRUCTIE - ELEKTRA - HYDRAULIEK - LEIDINGWERK - ONDERHOUD POEDEROVERSLAG - REPARATIE - RVS/ALUMINIUM - STEVENDOK - VERSPANING


Keizersveer 3c - 4941 TA Raamsdonksveer - T 0162 - 513 650 - E info@asto-bv.nl - I www.asto-bv.nl Keizersveer 3c - 4941 TA Raamsdonksveer - T 0162 - 513 650 - E info@asto-bv.nl - I www.asto-bv.nl


Keizersveer 3c - 4941 TA Raamsdonksveer - T 0162 - 513 650 - E info@asto-bv.nl - I www.asto-bv.nl Asto Shipyard heeft alles in eigen huis.


Alle disciplines onder één dak - voor nieuwbouw, afbouw, reparatie en onderhoud van hoogwaardige binnenvaartschepen en scheepvaartgerelateerde projecten. Van ontwerp tot oplevering.


f


Gent en


van Kooi f f in in


mogelijkheid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden gehandeld in geval van nood. in


Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Dankzij de Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Dankzij de


ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.


ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.


TO BE EXACT. Het vakmanschap van Asto Shipyard is veelzijdig. Technische Handelsonderneming


ELEKTROTECHNIEK & SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW EN REPARATIE


• Schakel- en verdeelinrichtingen • Stuurhuispanelen • Startmotoren • Dynamo's • Elektromotoren • Generatorsets • Navigatieapparatuur • Tachograven • GPS Nav. systemen • TV Satellietsystemen • Clinometers • Kompressoren • Pompen • Acculaders • Omvormers • Elektrische stuurwerken • Accu's en komplete installaties • HEF-TRONIC DEALER • PANASONIC AIRCONDITIONERS


SNELLE SERVICE


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera Yvonne van Doorn T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Maaskade 89 A, 3071 NE Rotterdam T 010-4131005 M 0653 856330 / 0653 856331 E vangentenkooi@xs4all.nl


ROTTERDAM Je heet Maas en woont op Rotterdam-Zuid. Dan is de link snel gelegd dat je werkzame leven wel iets met water te maken zal hebben. En in de situatie van Leon Maas is dat ook zo. Als zelfstandig onderne- mer werkt hij op verschillende terreinen aan vooral maritieme onderwerpen. Het accent ligt de laatste jaren op maritiem onderwijs. Leon Maas is onder meer directeur/bestuur- der van de Maritieme Academie Holland en coördinator van de ‘Landelijke samenwer- king maritieme beroepsopleidingen’.


f in TRUUS DEN HARTOG


Opgegroeid in Vlissingen, waar zijn vader werkzaam was als sluismeester en als roei- er in de zomerperiode gewerkt in de ha- ven van Vlissingen, vanaf zijn 16de tot zijn 19de


een nieuwe uitdaging en die werd gevonden bij Transport en Logistiek Nederland (TLN). TLN is de ondernemersvereniging voor weg- transport en dienstverlening. Een boeiende sector, maar na een aantal jaren bleek toch dat het vervoer over water bleef trekken en is Maas wederom gaan werken voor de maritie- me sector.


- zo heeſt Maas zijn jeugd doorgebracht.


Besmet met het maritieme virus van huis uit. Tijdens zijn studie technische bestuurs- kunde in Enschede heeſt Leon Maas bij het Havenbedrijf Rotterdam stage gelopen en is bij de Nationale Havenraad afgestudeerd. Na zijn studieperiode is het echte werk be- gonnen, bij de Scheepvaart- en Industrie- vereniging Noordzeekanaalgebied in Amsterdam. Na enige tijd was hij op zoek naar


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Redactie Duitsland Judith Stalpers


Aan de krant wordt meegewerkt door: Arie Jonkman Truus den Hartog David Korevaar Erik Pennekamp Heere Heeresma Jr.


Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


Maas vertelt: “In 2010 ben ik als zelfstan- dig adviseur aan de slag gegaan, veelal in de maritieme sector, maar ook in de logistiek en voor het innovatie en topsectorenbeleid, waarin wordt samengewerkt in de zogenaam- de ‘gouden driehoek’: overheden, bedrijfsle- ven en kennis- en onderwijsinstellingen. Het werk voor Nederland Maritiem Land (NML), waar gaandeweg mijn focus van innovatie naar human capital, een van de drie councils van de NML, is verlegd, is eveneens een boei- end werkveld”.


“Binnen NML werken we sectorbreed aan pro- jecten voor imago- en instroombevordering van jongeren, zij-instromers en maritieme professionals. In 2013 ben ik gevraagd om als kwartiermaker de oprichting van de Maritieme Academie Holland te begeleiden. Een coöpe- ratie waar inmiddels tien maritiem nautische


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland: € 38,– België: € 41,–


West-Europa: € 84,–


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.


TO BE EXACT. TO BE EXACT.


In het maritieme bedrijfsleven is samenwerking al wel heel gewoon. Nu het onderwijs nog.


Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok


www.debackernv.eu


Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok


Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok


TO BE EXACT. Maatsch. zetel: : Wijmenstraat 21H – 9030 Mariakerke


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96