search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


SEE Electrical: hét vlaggenschip van IGE+XAO


73


Distributiepanelen t.b.v. generatorsets. (Van der Leun) Hoogendijk Electric – Marine and Offshore aan het werk met SEE Electrical.


HEERLEN Specialisten weten het als geen an- der: het (elektrotechnische) ontwerp van een schip is een gigantische puzzel waar- bij letterlijk tienduizenden stukjes en kabels perfect moeten samenvallen. Een alles omvattend en flexibel soſtwarepakket dat perfect op die eisen anticipeert, biedt dan ook een essentiële meerwaarde. IGE+XAO speelt daar naadloos op in. De specialist in soſtware voor elektrotechnische installa- ties is dan ook voor talrijke belangrijke spe- lers uit de scheepvaartindustrie tot een ge- renommeerde partner uitgegroeid.


Elektrotechniek is dé passie van elk van de 385 IGE+XAO-medewerkers. IGE+XAO maakt sinds 2018 deel uit van de groep Schneider Electric en functioneert als een internationaal georiënteerde organisatie. Dat is van cruciaal belang op vlak van service: we spreken let- terlijk de taal van onze klanten en zijn van- uit onze technische expertise perfect gewa- pend om volledig op hun wensen in te spelen. De soſtwarepakketten van IGE+XAO worden warm onthaald door elke onderneming waar elektrotechniek een vooraanstaande rol in de bedrijfsprocessen speelt. Onder meer in industriële automatisering, machinebouw, de vliegtuig- en scheepvaartindustrie zijn onze oplossingen onmisbaar. De maritieme sector is bij uitstek een markt waar heel wat elektro- technische specialisaties samenkomen: kas- tenbouw, residentiële en industriële toepas- singen, BIM-modelling, enzovoort.


Keuzemogelijkheden Van de kleinste installateur – die maar een minimum aan elektrotechnische voorzienin- gen moet plaatsen – tot de grootste multina- tional die complete schepen bouwt of reno- veert: iedereen is gebaat bij de oplossingen van IGE+XAO. Dat heeſt te maken met verschil- lende factoren, met voorop de uitgebreide keuzemogelijkheden. Eerst en vooral bege- leiden de experts van IGE+XAO u bij de keuze van het SEE Electrical-product dat het best


bij uw voorkeuren aansluit: Basic, Standard of Advanced. Vervolgens kan elke klant op- teren voor eventueel noodzakelijke aanvul- lende modules. Denk maar aan de lay-out van de besturingskast, waarbij de module SEE Electrical 3D Panel+ uitgebreide mogelijkhe- den en functionaliteiten biedt. De dynamische module voor paneelbouw geeſt de gebruiker op zijn beurt weer een scala aan mogelijkhe- den om elektrische kasten optimaal te bou- wen en uit te rusten, zodat de beschikbare kastruimte optimaal wordt benut. Dit systeem reduceert zowel de ontwerptijd als de kans op fouten enorm en beschikt over talrijke func- ties die toelaten om projecten snel en efficiënt te creëren en te managen. Dankzij de online Webcatalogus kan de ontwerper in een hand- omdraai zowat elk op de markt beschikbaar elektrotechnisch component in het ontwerp integreren.


Mecano


Een schip is eigenlijk een gigantische mecano die nooit in één deel kan worden opgeleverd. Kabels spelen een essentiële rol bij het func- tioneren van zo’n enorme constructie. Het plannen en trekken van kabels in schepen ge- beurt in een vroeg stadium, op een moment dat de afwerking nog de ver-van-mijn-bed- show is. Een correct elektrotechnisch ontwerp is cruciaal om dat alles vanaf de eerste secon- de in goede banen te leiden.


De flexibele en personaliseerbare pakketten van IGE+XAO denken ook proactief mee: het programma biedt diverse visuele voorstellen over de mogelijke aanpak van de bekabeling. Daarnaast geeſt het programma continu een overzichtelijk beeld over wat al uitgetekend is, zodat eventuele aanpassingen in een hand- omdraai kunnen worden uitgevoerd. De mo- gelijke synchronisatie tussen ERP-pakketten en de typedatabase zorgt er bovendien voor dat gebruikers automatisch de benodigde elektrotechnische componenten bij hun leve- ranciers kunnen bestellen.


Engineeringproces De SEE Electrical-ontwerpsoſtware faciliteert het engineeringproces van het eerste tot en met het laatste draadje. Letterlijk en figuur- lijk. Omwille van hun enorme flexibiliteit en diversiteit zijn de oplossingen en de exper- tise van IGE+XAO, ook in de maritieme in- dustrie onmisbaar. Bekende aanbieders van radarapparatuur, installateurs van toepas- singen in de kust- en binnenvaart en ande- re specialisten uit de scheepvaart beschou- wen deze systemen als onmisbaar voor hun bedrijfsprocessen.


Zo steunen onder meer Hoogendijk Electric – Marine and offshore, Alphatron, Gebhard, Van der Leun Installatiebouw, Snijder Scheepselektro, Elektro Service Urk, Straathof Controls, ZF Marine en vele anderen op de SEE Electrical-ontwerpsoſtware.


De oplossingen van IGE+XAO kenmerken zich door hun intuïtief gebruik. Waar nodig maakt IGE+XAO er een erezaak van om elke gebrui- ker optimaal te ondersteunen. Elke klant kan deelnemen aan zeer praktische hands-on-trai- ningen, zodat hij in een mum van tijd helemaal gewapend is om de soſtware binnen eigen pro- jecten toe te passen. Bovendien kan hij perma- nent rekenen op de ondersteuning van de ste- vig uitgebouwde helpdesk. Daar behandelen onze specialisten met jaren ervaring in elektro- techniek elke vraag op een heel persoonlijke manier tijdens een aangenaam contact.


Voorbeeld van besturingskasten in opbouw. (Hoogendijk Electric – Marine and Offshore)


Maritime Industry Tijdens Maritime Industry, op 7, 8 en 9 mei in Gorinchem, maken wij u graag wegwijs in de waaier aan mogelijkheden die IGE+XAO voor specialisten in installatie- en/of besturings- techniek in huis heeſt. Tijdens de vijſtiende editie van deze vakbeurs verwelkomen we u graag op onze stand, zodat we ook u naar de meest geschikte en flexibele IGE+XAO- maatwerkoplossing voor uw toepassing kun- nen begeleiden. U kunt ons vinden op stand K109.


IGE+XAO Nederland Beersdalweg 84 A 6412 PE Heerlen NEDERLAND


Recent project van Gebhard Electro ontwikkeld met SEE Electrical.


T: +31 (0)45 56 11 636 E: info-benelux@ige-xao.com I: www.ige-xao.com


STAND K-109


Voorbeeld van een besturingskast getekend met SEE Electrical 3D Panel .


Eindresultaat van een project van de firma Van der Leun.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96