search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
86


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Nieuwe keuringsinstantie, vernieuwende dienstverlening


Hoewel BSC pas een kleine drie jaar actief is in de binnenvaart, hebben zij inmiddels ruim 1000 schepen in hun bestand. Uiteenlopend van motorvrachtschip tot sleepboot en van 130 meter tellend hotelschip tot openrond- vaartboot. Hoekstra: “Wij merken dat wij vooral veel nieuwe klanten krijgen doordat collega schippers enthousiast zijn over onze dienstverlening. Wij zijn dan ook blij met deze mond-tot-mond reclame”.


LELYSTAD Bureau Scheepvaart Certificering (BSC) is een jong en snel groeiend bedrijf dat zich als onafhankelijke keuringsinstan- tie volledig heeſt toegelegd op het inspecte- ren en certificeren van diverse scheeps- typen in de binnenvaart voor het verkrijgen van onder andere een CVO(R), CBB of ADN certificaat.


Scheepseigenaar kiest keuringsinstantie Sinds de Scheepvaartinspectie (later ILenT) de taken voor het inspecteren van sche- pen uitbesteed heeſt, is er vrije marktwer- king ontstaan. Een scheepseigenaar beslist zelf waar hij/zij zijn of haar schip laat keuren. Iedere aangewezen keuringsinstantie keurt natuurlijk naar dezelfde eisen en normen, maar er zijn wel degelijk verschillen in de dienstverlening.


Snelle doorlooptijden en grote klanttevredenheid BSC onderscheidt zich van de andere


keuringsinstanties door haar efficiënte en transparante werkwijze waardoor de door- looptijden kort zijn en de dienstverlening op- timaal. Gemiddeld wordt een certificaat bin- nen 1 week na het afmelden van de laatste opstaande bemerking afgegeven. De dienst- verlening wordt door de klanten beoordeeld met een 8,7. Robin Hoekstra, mede-eigenaar en directeur: “Een van de grootste drijfveren voor het opstarten van een nieuwe keurings- instantie was dat, in onze ogen, de dienst- verlening efficiënter, transparanter en meer klantgericht kon. Om dit te bewerkstelligen hebben wij specifiek voor het proces van in- specteren en certificeren van binnenvaart- schepen een webapplicatie laten ontwikke- len. De webapplicatie wordt door zowel de medewerkers van BSC als de klant gebruikt”.


Klanten van BSC hebben altijd en overal on- line inzage in het scheepsdossier. De klant kan zo het certificeringsproces volgen, documen- ten downloaden of uploaden. Via een paar


drukken op de knop is het certificaat altijd binnen handbereik. De strak georganiseerde processen en het feit dat alles onder één dak plaatsvindt, maakt een korte doorloopsnel- heid mogelijk. Hoekstra: “Na afloop van de in- spectie ontvangt de klant direct een inspec- tierapport in zijn of haar mailbox. Zodra alle bemerkingen die op het inspectierapport ver- meld staan verholpen zijn, gaat de laatste fase van het proces in, de controle en afgiſte van het certificaat. Wij hebben geen invloed op de periode tussen de inspectie en het afmelden van de bemerkingen, maar zodra wij de be- merkingen ontvangen hebben gaan wij hier mee aan de slag. Over het algemeen heeſt de klant een week nadat alle bemerkingen afge- rond zijn, zijn certificaat in huis”.


Groei De vernieuwende dienstverlening van BSC heeſt er toe geleid dat afgelopen jaren al veel scheepseigenaren de overstap gemaakt heb- ben naar Bureau Scheepvaart Certificering.


Naast certificaatverlenging en het certificeren van bestaande schepen die voor het eerst ge- certificeerd moeten worden, is BSC ook actief op het gebied van nieuwbouw en is zij bij di- verse projecten betrokken die leiden tot het verduurzamen van de binnenvaart.


Wilt u weten wat BSC voor u kan betekenen en wilt u kennis maken met de vernieuwen- de dienstverlening van BSC? U vindt BSC op stand E.142.


Bureau Scheepvaart Certificering Bataviahaven 1 8242 PR Lelystad T: 0850-290 521 E: info@bscmail.nl I: www.scheepvaartcertificering.nl


STAND E-142


ONDERSTEUNING DOOR SPECIALISTEN DIE UW TAAL SPREKEN


Als onderdeel van een familiebedrijf geloven wij in de kracht van langdurige relaties. Wij begrijpen uw bedrijfsvoering en uitdagingen. Wij verkopen en onderhouden Cat motoren, wereldwijd geroemd om hun betrouwbaarheid, kwaliteit en lange standtijden. Intensieve samenwerking met onze klanten is daarbij essentieel om het maximale uit onze oplossingen te halen.


Met onze landelijke servicedekking en het wereldwijd servicenetwerk van Caterpillar ondersteunen wij u snel, professioneel en met persoonlijke aandacht.


WE TAKE CARE OF IT.


PON POWER BV pon-cat.com/scheepvaart ©2019 Caterpillar All Rights Reserved


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96