search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
62 A-MERK IN MEER DAN VIJFTIG LANDEN WhisperPower: sterk in onafhankelijke stroomsystemen


Introductie Supreme Pro acculader op Maritime Industry Tijdens Maritime Industry 2019 introduceert WhisperPower een nieuwe serie acculaders die als The Next Generation wordt aange- kondigd. Het technische ontwikkelteam van WhisperPower, met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van accu’s, acculaders en om- vormer, is er in geslaagd het perfecte laadap- paraat te ontwikkelen dat blijſt werken onder de meest extreme omstandigheden. De toe- gepaste hoogfrequente schakeltechniek staat borg voor een zeer compacte lader/voeding, die aangesloten kan worden op elke spanning tussen 90-265 VAC en voorzien is van alle be- veiligingen en alarmen die in de scheepvaart noodzakelijk zijn. Geschikt voor temperaturen van -10 tot +60 C, maximaal trilling besten- dig en optimaal ontstoord conform klasse B. Leverbaar: Supreme Pro 24/40, 24/60, gevolgd later dit jaar door de 24/80 en 24/100.


Hoofdkwartier


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


DRACHTEN De moderne mens kan niet zon- der elektriciteit. De behoeſte aan stroom groeit, ook op plaatsen waar geen stop- contact is. WhisperPower speelt daar op in. Het bedrijf ontwikkelt, fabriceert en le- vert slimme dieselgeneratoren uit te breiden naar complete systemen voorzien van ‘stil- le stroom’ met accuopslag. Een brede range aan hoogwaardige vermogenselektronica zoals acculaders, sinus omvormers en om- vormer/acculader-combinaties met bijbe- horende accuopslag maakt het programma compleet.


WhisperPower is een wereldwijd A-merk en bedient vijf belangrijke markten: pleziervaart, beroepsvaart, mobiel recreatief (zoals motor- homes) en mobiel commercieel (zoals speci- ale voertuigen met extra stroombehoeſte) met daarbij de off-grid ‘landmarkt’. De producten en systemen worden in meer dan vijſtig lan- den geleverd wat WhisperPower in korte tijd tot een wereldspeler heeſt gemaakt.


Rijke geschiedenis WhisperPower begon als bouwer van genera- toren (tot 2010 nog met het Mastervolt logo) en is uitgegroeid tot technologiespecialist die oplossingen voor mobiele stroomvoorzienin- gen ontwikkelt, fabriceert en levert in vermo- gens van enkele kilowatten tot meer dan 100 kW.


Grondlegger is Roel ter Heide, die eerder Victron en Mastervolt opzette. “WhisperPower is het enige bedrijf ter wereld dat comple- te, geïntegreerde onafhankelijke elektrische voedingssystemen - al of niet hybride - aan- biedt onder één merk”, vertelt hij. “We bieden klanten dus een unieke one-stop - shop. We hebben jarenlange kennis en ervaring op het gebied van elektrische energiesystemen op- gedaan en deze knowhow is diep geworteld in het hele bedrijf en ons netwerk”.


Ter Heide vervolgt: “Alles wat we zien dat be- ter kan, verwerken we in onze nieuwe produc- ten. Innovatie staat hoog in ons vaandel, met onze eigen Research & Development afdeling slagen we erin producten en systemen kwali- tatief beter, slimmer en duurzamer te maken. Een voorbeeld van zo’n innovatie is de parallel optie, die wij aanbieden bij onze Genverter© range waardoor er meerdere Gensets gekop- peld kunnen worden om variabel stroomver- bruik slimmer en goedkoper te maken”.


Complete New School energiesystemen WhisperPower realiseert met de toegepas- te techniek een betere ecologische voet- afdruk, met een laag geluidsniveau, min- der uitstoot en aanzienlijke besparing op


De Duitse reddingboot SAR maakt gebruik van WhisperPower producten.


Het New School systeem bestaat uit een hoogvermogen sinusomvormer van bijvoor- beeld 14 kVA of meer, een accusysteem en een dieselgenerator met daaraan gekoppeld een snellaadsysteem die inschakelt om elek- triciteit op te wekken als het verbruik daar- om vraagt en die de accu weer oplaadt. In plaats van een grote diesel ‘kar’ wordt een kleine Stage V dieselmotor gebruikt en een grote DC/ AC omvormer die de hoofdrol heeſt in het systeem en die de 230 V (380 V) appa- raten van ononderbroken elektrische stroom voorziet. Desgewenst kunnen zonnepane- len als stroomopwekker worden toegevoegd. Optioneel levert WhisperPower een extra dynamo voor montage op de hoofdmotor.


Klassieke generatoren voor kleine beroeps- vaart en offshore Sinds jaar en dag fabriceert WhisperPower ook klassieke 1500 toeren generatoren, uitge- voerd met Mitsubishi en Kubota motoren, de SQ range. Onder invloed van de nieuwe emis- sie wetgeving worden de oude modellen ver- vangen door de SQ PRO serie. Deze bestaat uit modellen van 10 tot 50 kVA, deels voorzien van Stage V en transitiemotoren. De PRO modellen zijn voorzien van industri- ele, luchtgekoelde generator back-ends van onder meer Stamford en Meccalte en zijn standaard voorzien van een AVR spannings- regeling. Voor het systeemmanagement en de bediening op afstand is gekozen voor de Deep Sea Control monitoring en controle panelen, die ook de mogelijkheid bieden het genera- torsysteem over GSM of internet te monitoren


brandstofverbruik en onderhoudskosten. Een van de basissystemen van WhisperPower, ge- schikt voor onder meer kleine vaartuigen, om als energiebron te fungeren (230 VAC, 3 x 380 VAC, 24 VDC) wordt aangeduid met ‘New School’. Dit systeem kan ook aan een high po- wer systeem worden toegevoegd als hybride nachtset bijvoorbeeld.


en te bedienen. Het Deap Sea (DSE) paneel is eenvoudig te koppelen aan analoge en digita- le netwerken inclusief de brug of het machine- bord. De SQ Pro units zijn geschikt voor inten- sief 24/7 gebruik.


De generatorsystemen worden in Drachten geassembleerd en standaard voorzien van een robuuste, stevig geïsoleerde, metalen kap voor optimale geluidsreductie. De units zijn ook verkrijgbaar zonder geluidskap als open-frame modellen. De generatoren zijn standaard CCS (China) en Russian River type gekeurd en kunnen optioneel van diverse an- dere typegoedkeuringen worden voorzien.


Aantrekkelijk programma voor pleziervaart WhisperPower is al jaren bekend als leveran- cier van producten voor de pleziervaart. Van sloep tot megajacht, er is altijd een passende oplossing. Van een ‘koffie uit de accu’ omvor- mer tot een compleet stil omvormer/ genver- ter© systeem. De Piccolo dieselgenerator is een begrip, leverbaar van 4.4 kVA – 15 kVA, su- per stil en extreem compact.


Het bedrijfspand zelf staat symbool voor het nieuwe denken over groen en duurzaamheid.


Een rondgang door het hoofdkwartier van 5500 m2 in Drachten, waar volgens ISO nor- men wordt gewerkt, geeſt verhelderende in- zichten over WhisperPower. Hier is nog maak- industrie te vinden, want een groot deel van de productie wordt in huis gedaan. De spreek- woordelijke ‘hands-on mentaliteit’ is zicht- baar. Naast de assemblage van elektronica vindt hier de productie van alle dieselgene- ratoren plaats. Het ‘Lean’ fabricage principe zorgt voor een gestroomlijnd proces zodat producten op tijd uitgeleverd kunnen worden aan de klant.


Elk diesel geïntegreerd product wordt 3 uur intens beproefd in de teststraat en voorzien van een testcertificaat.


Een hecht netwerk van nationale en interna- tionale dealers, installateurs en distributeurs zorgt ervoor dat de WhisperPower producten hun weg vinden naar de eindgebruiker. Zij zor- gen ook voor technische service en support. In het pand is tevens de eerder genoemde Research & Development afdeling geves- tigd, waar de producten en systemen worden ontwikkeld. Verder vindt de WhisperPower Academy hier onderdak. Daar krijgen vaklui uit alle windstreken de benodigde scholing en training om zich de WhisperPower technolo- gie eigen te maken.


Het bedrijfspand zelf staat symbool voor het nieuwe denken over groen en duurzaamheid. Een aansluiting op het aardgasnet ontbreekt. In plaats daarvan is er een warmtepomp- installatie die grondwater benut; voor warm- te in de winter en koelte in de zomer. Ook wordt zonne-energie gebruikt en de opgewek- te stroom in de teststraat gaat niet verloren, maar gaat naar de energie-installatie.


Tijdens Maritime Industry introduceert WhisperPower een nieuwe serie acculaders die als The Next Generation wordt aangekondigd. Leverbaar: Supreme Pro 24/40, 24/60, gevolgd la- ter dit jaar door de 24/80 en 24/100.


WhisperPower BV Kelvinlaan 82 9207 JB Drachten I: www.whisperpower.com


STAND K-128


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96