search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Rijkshavenmeester wordt commandant brandweer


11


Belgisch-Nederlandse opruimactie tegen zwerfvuil op de Maasoevers


MAASTRICHT Rijkswaterstaat en De Vlaamse Waterweg houden dit jaar weer een inter- nationale actie tegen zwerfvuil op de ge- zamenlijke Maasoevers. Beide vaarwegbe- heerders hechten grote waarde aan schone rivieroevers.


Omdat rivieren niet stoppen bij een lands- grens is voor dit probleem een grensover- schrijdende aanpak vereist. Het Interreg- project LIVES gaat hiervoor onder meer met


partners in België en Nederland aan de slag. Op vrijdag 26 april heeſt men een gedeelte van de oevers in Kessenich (Kinrooi) aangepakt.


De Maas voert elk winterseizoen met hoogwa- ter tonnen zwerfvuil aan. Nadat het waterpeil in het vroege voorjaar is gezakt, blijſt veel af- val achter op de oevers van de Maas en haar zijrivieren, ook in Wallonië, Vlaanderen en in Nederland.


ETIS naar kartelwaakhond ACM met klacht over EBIS


Marleen van de Kerkhof vertrekt naar de brandweer.


AMSTERDAM Marleen van de Kerkhof, rijks- havenmeester van Amsterdam-IJmond en directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied vertrekt bij het ha- venbedrijf Port of Amsterdam. Zij begint per 1 juli als nieuwe sectormanager en plaats- vervangend commandant bij het brandweer- korps Amsterdam-Amstelland.


Van de Kerkhof over haar overstap: “Ik ben trots op de resultaten die we binnen de Divisie Havenmeester en met externe part- ners hebben geboekt, zoals het nieuwe rooster voor onze operatie, de nieuwe ge- meenschappelijke regeling CNB, de opzet van het cybersecurity-programma van het


Foto Port of Amsterdam


Havenbedrijf, de regionale samenwerking Noordzeekanaalgebied en de publiek-private samenwerking op het gebied van brandweer- zorg. Ik zie uit naar mijn nieuwe functie bij de brandweer en hoop daar een positieve bijdra- ge te gaan leveren aan de ontwikkelopgave waar de organisatie voor staat”.


Marleen van de Kerkhof is sinds 2007 werk- zaam bij het Amsterdamse havenbedrijf en vanaf september 2015 als rijkshavenmeester. Port of Amsterdam meldt met haar vertrek een gedreven en betrokken havenmeester kwijt te raken. Haar taken zullen tijdelijk wor- den overgedragen aan twee plaatsvervangen- de havenmeesters.


NIJMEGEN Schippersorganisatie ETIS stapt naar kartelwaakhond ACM met een klacht over EBIS, het Europese inspectiesysteem voor de tankvaart. Het gaat erom dat de verplichte EBIS-keuring vervalt, zodra een schipper voor een andere bevrachter kiest.


“De regels van EBIS maken het in de prak- tijk onmogelijk in vrijheid, afhankelijk van markt en ladingaanbod, snel en slagvaar- dig van ladingaanbieder te wisselen”, zo stelt ETIS-medeoprichter Johannes de Waard. Na een eerste voorlichtingsbijeenkomst zijn er al meer dan twintig particuliere tankschippers en eigenaren bij aangesloten.


“De huidige situatie verzwakt de concurren- tiepositie, en daarmee de marktpositie en van de schipper en ladingtransporteur”, zo meldt ETIS aan de Nederlandse toezichthou- der Autoriteit Consument en Markt. “Zoals het


nu gaat, kan het niet langer”, luidt de conclu- sie: “Schippers worden ‘in de tang gehouden’ door het huidige systeem, dat afhankelijkheid in de hand werkt. Deze situatie, is mede met het oog op kartelvorming en de daardoor ont- stane ongewilde economische gevolgen voor de schipper, onacceptabel”.


Willekeur En verder: “Het gaat hier ook niet om de manier van controleren, er wordt namelijk aan de leden van EBIS (de ladingeigenaren) overgelaten of ze een schip accepteren. In de praktijk betekent dit dat een schip, ongeacht de uitslag van de EBIS-check, bij de ene verla- der wel wordt geaccepteerd en bij de andere niet. Dit is willekeur! Gaat een schipper bij een bevrachter weg, dan vervalt zijn EBIS-certifi- caat. De ondernemersvrijheid en slagvaardig- heid van de schipper wordt hiermee ernstig aangetast”.


PLAN DE KAMPANJE


Nieuwe A-sponsor BVB Het BVB mag vof ms Sento van de familie De Vroome welkom heten als A-sponsor. Hartelijk dank aan ms Sento voor hun steun! Met de sponsorinkomsten kan het BVB haar werk als voorlichtings- en promotiebureau blijven voortzetten en de buitenwereld laten zien wat de binnenvaart te bieden heeſt. Om promotie van de binnenvaart ook in de toekomst mogelijk te maken, kunt ook u bijdragen. Ga naar www.bureauvoorlichting binnenvaart.nl voor meer informatie.


Werkbezoek Dordrecht Vrijdag 26 april vond het tweede deel van het werkbezoek plaats voor beleidsmede- werkers van de goederenvervoercorridors van de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Deel 1 vond op 12 april plaats van- af de Verkeerscentrale Nijmegen, ditmaal verzamelden de gasten zich bij Verkeerscen- trale Dordrecht.


Namens de sector werd het werkbezoek be- geleid door Marleen Buitendijk namens het COV/BLN en Kees Modderman van het BVB. Na een rondleiding op de Verkeerscentrale zijn de gasten met een patrouillevaartuig al varende aan boord gegaan van binnensche- pen in de buurt. Zo kregen ze een goed en realistisch beeld van goederenvervoer in de praktijk. Dit kijkje in de keuken bleek weer leerzaam en interessant. Hartelijk dank voor de gastvrijheid aan Rijkswaterstaat en de schepen!


Binnenvaart Paviljoen Op donderdag 23 mei staat de Onderzee-


bootloods in Rotterdam volledig in het teken van carrièremogelijkheden binnen de maritieme, offshore en energie-industrie tijdens het Navingo Career Event (voorheen Maritime & Offshore Career Event (MOCE). Een breed scala aan bedrijven die op zoek zijn naar zowel nieuw talent als ervaren professionals presenteert zich daar. Ook de binnenvaartsector is aanwezig.


Vorig jaar presenteerde een 7-tal binnen- vaartpartijen zich voor het eerst gezamenlijk in een Binnenvaart Paviljoen, mede door be- middeling van Koninklijke BLN-Schuttevaer en het BVB.


Voordeel van een gezamenlijke presentatie is dat we ons als binnenvaart beter en dui- delijker kunnen profileren, gebruik kunnen maken van elkaars kennis en door ieders netwerk in te zetten meer aandacht kunnen trekken naar en meer reuring kunnen bren- gen in het paviljoen. Zo kunnen bezoekers niet om de binnenvaart als interessante werkgever heen.


Vandaar dat ook dit jaar de krachten weer gebundeld worden en zullen binnenvaart- partijen zich gezamenlijk presenteren. De Binnenvaartkrant, Hebo Marine, Dari bv, Vario Shipping, Bosman Container Ship- ping Group, Koninklijke BLN-Schuttevaer en het BVB zullen samen het Binnenvaart Paviljoen vormen. Mocht u ook nog inte- resse hebben aan te sluiten in het Paviljoen, neem dan contact op met het BVB via info@ bureauvoorlichtingbinnenvaart. We vertel- len u graag meer over de mogelijkheden en details over deelname.


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Publiek Politiek


Folders Folders


Twitter Website


Reclame TwitterReclame


Verladers Jongeren


Website


Brochures Brochures


Verladers Jongeren


Vraagbaak Vraagbaak


Open dagen Open dagen


Persberichten Persberichten


Presentaties Presentaties


Werkbezoeken Werkbezoeken


Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven


Free publicity Free publicity


Publiek Politiek


SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE


Binnenvaartcafé Binnenvaartcafé


Wereldhavendagen Wereldhavendagen


Binnenvaartfi lms Binnenvaartfi lms


Ladingwerving Relatiegeschenken


Ladingwerving Relatiegeschenken


Facebook Voorlichting


Televisie Televisie


Facebook VoorlichtingMedia aandacht Media aandacht


Havenevenementen Logistiek adviesBeurzen Binnenvaartposters


Beurzen


Spreekbeurtpakketten Spreekbeurtpakketten


Promotie Promotie


The Blue Road Map PR The Blue Road Map PR


Radio YouTube


Havenevenementen Logistiek advies Beeldmateriaal Binnenvaartposters


Beeldmateriaal


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Volg ons op: Volg ons op:


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Radio YouTube


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96