search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
68 OMRU SCHEEPSRAMEN LEGT DE LAT HOOG: ‘Het beste zicht op kwaliteit, service én innovatie’


ECHT OMRU Scheepsramen is een degelij- ke Nederlandse producent van aluminium scheepsramen en windschermen. Al sinds 2009 levert het bedrijf uit Echt producten aan de be- roepsvaart, scheepswerven, jachtbouwers en particuliere booteigenaren. De sterke service- organisatie, hoge productkwaliteit (ISO 12216, ISO 3903) en voortdurende aandacht voor inno- vatie vormen samen het fundament onder de marktpositie die men heeſt opgebouwd in de maritieme sector.


OMRU ontwikkelt en produceert zijn aluminium scheepsramen en windschermen in eigen pro- ductiefaciliteiten in het Midden-Limburgse Echt. Een locatie die is gekozen vanwege de goede be- reikbaarheid en ontsluiting via verkeersaders A73 en A2 en de korte afstand tot Maasbracht, één van de grootste binnenhavens van Nederland.


ISO-certificeringen Het bedrijf produceert zijn scheepsramen vol- gens de normen die in de Nederlandse scheeps- en jachtbouwsector gelden. Voor de beroeps- vaart geldt dat de profielen voldoen aan de strenge kwaliteitsnorm ISO 3903. Op de produc- tielocatie in Echt beschikt men over ‘in house’ testfaciliteiten om de hoge productkwaliteit die men nastreeſt ook voortdurend op het allerhoog- ste niveau te houden. OMRU heeſt de mensen, de kennis en het materieel om scheepsramen te tes- ten en te certificeren onder toezicht van het IMCI (International Maritime Certification Institute); ‘s werelds grootste CE-certificeringsbureau. De kwaliteit van de producten en processen wordt gewaarborgd door diverse certificeringen. OMRU vindt het belangrijk om het productieproces voor het overgrote deel in eigen huis te laten plaats- vinden. Het operationeel management zit dicht op het proces en draagt zorg voor een strakke re- gie en procesbeheersing.


Productassortiment beroepsvaart Met zijn robuuste aluminium profielen voor de beroepsvaart neemt OMRU zowel in de vervan- gingsmarkt (refit) als op de nieuwbouwmarkt een stevige positie in. Zo voldoen de scheeps- ramen voor de beroepsvaart aan de ISO 3903- norm. “Binnenvaartschippers en gerenommeer- de scheepswerven kiezen voor ons vanwege onze leverbetrouwbaarheid, productkwaliteit en service”, aldus het bedrijf. Het assortiment be- staat zowel uit standaardprofielen als geïsoleer- de profielen die worden gemonteerd met klem- blokken. Voor wanden dikker dan 12 millimeter kan een thermisch onderbroken profiel worden geleverd met binnenlijst. Alle profielen zijn ver- krijgbaar als vaste ramen, schuiframen of als binnenklap- of buitenklapramen en combinaties hiervan. Onlangs heeſt OMRU haar machinepark uitgebreid om te kunnen voldoen aan de groei- ende vraag met behoud van korte levertijden.


Glaspakket


Belangrijk onderdeel van de OMRU- scheepsramen vormt het glaspakket. Opdrachtgevers worden uitvoerig geadviseerd om te komen tot een glaspakket dat voldoet aan hun individuele eisen én de eisen waaraan zij wettelijk moeten voldoen. Het bedrijf biedt zo- wel enkel glas aan als isolatieglas (veiligheids- glas met ISO 614-certificaat), in een groot aantal varianten en kleuren.


En speciale wensen op het gebied van warm- te-isolatie, geluidsisolatie, lichtdoorlatendheid (getint glas/privacy glas) of inbraakwerendheid worden ‘vertaald’ naar een optimaal glaspakket. Daarbij zoeken de adviseurs naar de meest op- timale combinatie van spouwbreedte, glasdikte en (indien nodig) de toepassing van zonwerende of isolatiewaarde-verhogende coatings.


Alle ruiten worden door het bedrijf structureel verlijmd in het aluminium frame. Vergeleken met ruiten die met een rubber in het frame worden gemonteerd, hebben zoutkristallen bij structure- le verlijming geen kans om zich te nestelen tus- sen het rubber en het aluminium. Hierdoor be- staat er geen kans op corrosie en/of lekkage.


Innovatie Product- en procesverbetering staan binnen de OMRU-organisatie hoog in het vaandel: “Met re- search & development geven wij antwoord op de vragen die wij krijgen van zowel zakelijke als par- ticuliere opdrachtgevers. Of we nemen zelf het initiatief om noviteiten in de markt te introduce- ren, waar de beroepsvaart bij gebaat is”. Sinds de start van het bedrijf in 2009 heeſt OMRU al verschillende innovaties op zijn naam kunnen schrijven. Recente voorbeelden van vernieuwin- gen die uit de koker van het ontwikkelteam ko- men, zijn de gepatenteerde verborgen Stealth- scharnieren voor de eigen windschermen en een nieuw ontwikkeld afdichtrubber voor klapra- men. En waar mogelijk zoekt het bedrijf de sa- menwerking op met toeleveranciers, om samen te komen tot nieuwe producten, onderdelen of toepassingen.


Serviceorganisatie met dealernetwerk Om de beste service te kunnen bieden, be- schikt OMRU over een professionele ser- vicedienst. Deze wordt bemand door eigen medewerkers met niet alleen een brede ex- pertise van de eigen producten, maar ook met een gedegen kennis van alternatieve raamprofielen en montagemethoden. Op die manier kan klanten altijd een passende op- lossing worden geboden.


De servicedienst staat zes dagen in de week stand-by van 8.00 tot 17.00 uur en in


SCHEEPSRAMEN SCHEEPSRAMEN


SCHEEPSRAMEN


OMRU OMRU


OMRU Scheepsramen (Productielocatie/showroom) Kelvinweg 12A/13C 6101 WT Echt


Graag ontmoeten wij u op Maritime Industry 2018 standnummer I 138


Graag ontmoeten wij u op OSD Antwerpen standnummer 554


T: +31 (0)475 - 58 04 88 E: info@omruscheepsramen.com I: www.omruscheepsramen.com


Offerte aanvragen?Offerte aanvragen?


Offerte aanvragen?Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte OMRU Scheepsramen . Kelvinweg 12a . 6101 W T +31(0) 475 58 04 88 . E info@omruscheepsra


Offerte aanvr Kijk op www


België Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte


Duitsland Bootsfenster (hoofddealer omgeving Berlijn) www.bootsfenster.com Malaika (subdealer omgeving Bremen) www.portmaps.com/nld/ports/ bremen-hafen-bootswerſt-malaika-3601


Scheepsherstellingen Bernaerts (België / Frankrijk) www.bernaertsbvba.be/nl/ramen--amp--deuren


noodgevallen - ook op zondagen. In België en Duitsland levert OMRU de klanten dezelfde service via zijn dealers: Bernaerts, Uwe Held Bootsfenster & Zubehör en Malaika.


“Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen”, zo stelt het Limburgse bedrijf. “Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevre- den zijn over het gehele proces - van offerte tot aan de eindmontage. Onze serviceorgani- satie is erop gebrand om afnemers van onze scheepsramen en/of windschermen de beste ervaring te bezorgen”.


T +31(0) 475 55 10 23 . E info@omruscheepsramT +31(0) 475 55 10 23 . E info@omruscheepsramT +31(0) 475 55 10 23 . E info@omruscheepsramOMRU Scheepsramen . Kelvinw T +31(0) 475 55 10 23 . E info@omruscheepsram


OMRU Scheepsramen . KelvinU Scheepsramen . Kelvin OMRU Scheepsramen . Kelvin OMR OMRU Scheepsramen . Kelvin STAND I-151


Omru Sch • standa


Omru Sc • kwalit


• kwalite • vaste r


• standaa • enkel g


• vaste ra • enkel g


Omru Sc • kwalite • standa • vaste • enkel


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


SCHEEPSRAMEN SCHEEPSRAMEN


SCHEEPSRAMEN


OMRU OMRU


Graag ontmoeten wij u op Maritime Industry 2019 standnummer I 151


Graag ontmoeten wij u op OSD Antwerpen standnummer 554


Omru Scheepsramen levert: Omru Scheepsramen levert:


Omru Scheepsramen levert:


• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen;


• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen;


• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.


buitenklap of binnenklap; noise reduction glas.


kwaliteit en innovatie kwaliteit en innovatie


Bij onze hoogwaardige Bij onze hoogwaardige


Bij onze hoogwaardige Bij onze hoogwaardige


aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze


aluminium scheepsramen krijgt Daar zorgen onze


Offerte aanvragen?Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte


Offerte aanvragen?Offerte aanvr Kijk op www


Offerte aanvragen? Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte


Zij begeleiden uw opdracht met En informeren u van begin tot


OMRU Scheepsramen . Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt T +31(0) 475 58 04 88 . E info@omruscheepsramen.com . I www.omruscheepsramen.com


OMRU Scheepsramen . Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt (Afstand vanaf Maasbracht 2 km) T +31(0) 475 58 04 88 . E info@omruscheepsramen.com . I www.omruscheepsramen.com


T +31(0) 475 55 10 23 . E info@omruscheepsramen.com . I www.omruscheepsramen.com T +31(0) 475 55 10 23 . E info@omruscheepsramen.com . I www.omruscheepsramen.com


T +31(0) 475 55 10 23 . E info@omruscheepsramen.com . I www.omruscheepsramen.com


T +31(0) 475 55 10 23 . E info@omruscheepsramen.com . I www.omruscheepsramen.com OMRU Scheepsramen . Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt


OMRU Scheepsramen . Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt OMRU Scheepsramen . Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt OMRU Scheepsramen . Kelvinweg 12a . 6101 WT Echt


En informeren u van begin tot eind over de voortgang.


En informeren u van begin tot eind over de voortgang.


En informeren u van begin tot eind over de voortgang.


aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor..


Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. veel aandacht en zorg. eind over de voortgang.


vakspecialisten voor.Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg.


Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg.


aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor.vakspecialisten voor


• vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.


• kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; elen én geïsoleerde profi elen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; • vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.


Het beste zicht op service, Het beste zicht op service,


Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie


Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie


ssttandnr. ssttandnr. Messe Kalkar Messe Kalkar Messsse Kallkarr M5e02e Ka ka andnr.502 ssttandnr. sstandnr. Messe Kalkar Messe Kalkar


Messe Kalkar


Messe Kalkar


Messsse Kallkarr M5e02e Ka ka andnr.502


ssttandnr. sstandnr. Messe Kalkar Messe Kalkar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96