search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


905 | WEEK 08-09 20 FEBRUARI 2019


“WIJ DENKEN IN OPLOSSINGEN. WAAROM ZOU U VOOR MINDER GAAN” ACM biedt totaal crewmanagement


Zekerheid en betrouwbaarheid voor inlener en bemanning


Leendert van Halst: “Het ontzorgen van opdrachtgevers is voor Aflos & Crew Management BV een opdracht die we met onze groep mensen graag uitvoeren, waarbij de tevredenheid van onze opdrachtgevers en het leveren van mensen aan boord, die van toegevoegde waarde zijn, een uitdaging is die we graag aangaan”.


51


85


BERGEN OP ZOOM Sinds oktober 2018 bunde- len Upstream Crew bv en Afloskapitein bv de krachten onder de naam ACM, Aflos & Crew Management. De gecombineerde onderne- ming heeſt een groot bestand van zzp-aflos- kapiteins en matrozen/stuurlieden beschik- baar; zekerheid als het gaat om een snelle dienstverlening.


Beide bedrijven werken al sinds 2017 samen, elk met een eigen specialisme op het gebied van binnenvaartbemanningen.


Upstream Crew is in 2011 opgericht door Leendert van Halst en Damian Bobinski. Sinds die tijd is het bedrijf een betrouwbare partner


voor vele eigenaren van diverse type schepen en leveren, voornamelijk Poolse mensen die volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden, condities en het volgen van de juiste wetge- ving aan boord worden gebracht middels ei- gen transportvoorzieningen. Dit wordt vanuit het Arsenaal, het nieuwe kantoor van ACM in Bergen op Zoom, gecoördineerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de op- drachtgevers over het tijdstip waarop mensen aan boord worden gebracht. Door deze werk- wijze en de betrouwbaarheid is een goede re- latie met vele opdrachtgevers opgebouwd die al vele jaren wordt onderhouden. Afloskapitein is opgericht door Willem de Leeuw die zelf jaren als schipper heeſt gevaren


en daardoor uit eigen ervaring wist dat er een behoeſt e was bij opdrachtgevers in de scheep- vaart aan een kantoor waar ervaren zelfstan- dige schippers zich aansloten om samen een poule te vormen.


Betrouwbare detachering van binnenvaartbemann Zowel Nederlandse kapiteins als buitenlandse stuurmannen en matrozen.


De Leeuw: “Opdrachtgevers willen graag een garantie dat er ervaren mensen aan boord ko- men én dat er bij uitval eveneens een ervaren vervanger aan boord komt, zodat ze zich geen zorgen over de inzetbaarheid van hun schip hoeven te maken”. En vervolgt: “Voor de aan- gesloten zelfstandige schippers is het voor- deel dat er opdrachtgevers worden gezocht en overeenkomsten van opdracht in hun naam worden verzorgd”.


onder Nederlandse arbeidsvoorwaarden en conditie én conform de juiste wetgeving.


ACM biedt: - Ervaren personeel - Tegen een uitermate aantrekkelijk en scherp tarief


- Zekerheid over correcte afdracht van soci- ale lasten en belastingen - Goed pakket van verzekeringen - Voor de bemanning een goed salaris - Transport tot aan de loopplank - Rapportage naar Duitse overheid inzake MiLog - Bemanning voor afloswerk (kortere perio- des) of voor vaste langere tijd - Eén duidelijke factuur per maand (dus geen overbodig papierwerk)


ACM Aflos & Crew Managem Bergen op 085 87


info@afloscre


STANDNR A 104


Waarom zaarom zou je voor minder werken? Voor diverse opdrachtgevers is AFLOSKAPITEIN constant op zoek


Zowel ZZP-overeenkomst als ook (vast) dienstverband mogelijk. kapitein bv en Upstream Crew bv


zijn dochterondernemingen van


E: info@afloscrew.com T: 085 877 23 24


www.afloscrew.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96