search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
82


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Marble Automation voor uw alarm-, Machinery Space System Unmanned MS 31 Signal Generator MS 601


Two Channel Tank Sounding System


MS 802


monitorings- en automatiseringssystemen URK Marble Automation ontwerpt, ontwikkelt en installeert alarm-, monitorings- en automa- tiseringssystemen voor de scheepvaart. Door doorlopend te innoveren en door te ontwik- kelen, is het bedrijf uit Urk een wereldwijd ge- waardeerd specialist geworden in de automa- tisering van alle typen schepen.


Bridge Nautical Watch Alarm System


MS 421B Tachograph MS 715 MS 325


Emergency Telegraph


Marble


Fire Alarm Panel Two loop Addressable


MS10B


10 Channel Alarm Unit


Alarmering, monitoring, het uitlezen van de motor, tankmeting, powermanagement; Marble Automation is de expert in de complete en custom made scheepsautomatisering. Het pro- grammeert PLC-systemen en touchscreens en ontwikkelt continu nieuwe producten voor de eigen maritieme lijn. Bekend zijn onder andere de 10 kanaals-alarmunit, het brugwachtalarm, de tachograaf en de noodtelegraaf. “In de eerste helſt van 2019 zijn en worden ver- schillende innovaties gelanceerd”, vertelt sales manager Stefan Meun-Visser. “Zo is daar onder andere de signaalautomaat die meerdere func- ties samenbrengt in één unit. General alarm, abandon ship, manuele bediening en enable airhorn zitten daarin. Het systeem is helemaal configureerbaar en gekeurd. Door de dubbele voeding werkt de unit altijd en de gegevens worden geregistreerd”. Deze signaalautomaat is al verkrijgbaar bij Marble Automation.


www.marbleautomation.com Keteldiep 6, Urk. Tel. +31 527-687953


Ook genieten van het beste comfort?


Onbemande machinekamer Stefan Meun-Visser verwacht dat begin tweede kwartaal 2019 het onbemande machineka- merwachtalarm verkrijgbaar is. “Van deze unit zijn de afrondende tests aan de gang. We zijn in afwachting van de certificering”, zo legt hij uit. Het systeem geeſt alarm af als er iemand nodig is in de machinekamer en is ontwikkeld naar aanleiding van vragen van klanten. Deze alarmering werkte voorheen met een PLC en aparte knoppen. Deze nieuwe unit kan door de elektricien zelf worden geplaatst.


Tankmeetsysteem Marble Automation heeſt tevens een nieuw 2-kanaal tankmeetsysteem geïntroduceerd. Dit is een kleine unit die op lokaal niveau aangeeſt wat de inhoud van de tank is. Hij kan ook voor andere toepassingen worden gebruikt, zoals de drukmeting in de tank.


Vloeistofhoogte In samenwerking met de Emerson Group, voorheen Aventics, heeſt Marble Automation het MS808 Tankmeetsysteem ontwikkeld. Dit meet de hoogte van vloeistoffen (zoals brandstof- fen, zwart- en grijswater, drinkwater) in tanks volgens het zogenaamde bubbelbuisprincipe. Er wordt lucht geblazen in een leiding (8 bij 6 millimeter) op de bodem van de tank en de druk die daarvoor nodig is, is exact de hoogte van de vloeistof. In het display wordt de niveau- indicatie van de tanks om de beurt getoond in centimeters en procentueel. “We ontwikkelen regelmatig producten in op- dracht van andere partijen’’, vertelt Meun-Visser. “Dit is een mooi voorbeeld van zo’n samenwer- king. Een grote partij als Emerson legt een idee bij ons neer en wij kunnen dat vaak sneller en goedkoper realiseren dan zij zelf hadden ge- kund, omdat we er helemaal op toegerust zijn”.


“Ook onze bestaande producten blijven we verbeteren’’, vervolgt hij. “Onze 10-kanaals alarmunit bijvoorbeeld leveren we al jaren, maar de techniek erachter wordt doorlopend vernieuwd”.


Marble B.V. Keteldiep 6 8321 MH Urk


T: +31 (0)527 687 953 E: info@marbleautomation.com I: www.marbleautomation.com STAND I-112


Heinen & Hopman Rotterdam laat schippers niet in de steek


ROTTERDAM Heinen & Hopman Rotterdam is onderdeel van Heinen & Hopman Engineering. Dit familiebedrijf, opgericht in 1965, is wereldwijd actief als ontwerper en fabrikant van verwarming-, ventilatie- en air- conditioningproducten voor de binnenvaart, jachten, zeevaart en offshore. De binnen- vaartsector voert binnen Heinen & Hopman Rotterdam de boventoon.


BUITEN 140 C VOCHTIGHEID 70% 22ºC


VERZORGD DOOR HEINEN & HOPMAN


Als leverancier aan vele binnenvaartschepen, verzekert Heinen & Hopman dat aan boord de verwarming-, ventilatie- en airconditioningsystemen aan de hoogste specificaties voldoen. Het resultaat is een comfortabel klimaat van hoogstaande kwaliteit en een goede service.


Verwarming Ventilatie Airconditioning


www.heinenhopman.com Koeling


Binnen


Heinen & Hopman Rotterdam werkt met het gerenommeerde A-merk Daikin, dat hoog scoort op betrouwbaarheid en een even goede als stille werking heeſt. “Dat neemt niet weg dat we ook andere merken zoals Mitsub- ishi Electric, Toshiba, Carrier, LG en Panasonic kunnen leveren, onderhouden en repareren”, aldus Bock. “Het is één van onze sterke pun- ten dat, waar andere leveranciers of installa- teurs niet thuis geven bij een storing, wij altijd alles in het werk stellen om de installatie weer in orde te maken. Aan de kade, maar ook aan boord als stilliggen geen optie is. We hebben speciaal een kleine bedrijfsauto aangeschaſt die door de autokraan aan boord gehesen kan worden, zodat tijdens de vaart gewerkt kan worden”.


Met een airco aan boord worden zowel de temperatuur als de vochtigheidsgraad op een comfortabel niveau gehouden. Zo kunt u tij-


dens de warmere zomerdagen ongestoord uw dagelijkse werkzaamheden blijven uitvoeren en genieten van een koele, rustige nachtrust. Een airco is een investering in uw eigen com- fort. Onze airco’s kunnen naast koelen ook verwarmen. In vergelijking met een gasge- stookte cv ketel is elektrisch verwarmen met een airco een stuk energiezuiniger.


Voorjaarsactie In de voorjaarsperiode wordt het meeste van de installaties gevraagd. Het is dan wel zo fijn als de installaties op een energiezuinige manier werken. Voor uw veiligheid, maar ook om problemen in de zomerperiode tegen te gaan, biedt Heinen & Hopman een scherpe servicedeal. Hiermee gaat u goed voorbereid de zomer in. Tijdens inspecties worden uw installaties grondig schoongemaakt, zodat alle ziektekiemen worden verwijderd. Ook wordt er een lekdichtheidstest uitgevoerd en gecheckt of er onderdelen preventief vervan- gen dienen te worden. Alles wordt netjes in een rapportage vermeld en met u gedeeld.


Wilt u hier meer informatie over, bezoek dan onze stand L109 op Maritime Industry of vraag om informatie via binnenvaart@ heinenhopman.nl of 078-890 8050.


I: www.heinenhopman.com STAND L-109


Bezoek ons op Maritime Industry: L109


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96