search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
92 Radio Holland: nieuwe dimensie in elektronica en consoles


ROTTERDAM Radio Holland laat samen met Radio Zeeland, al jarenlang partner, en Orolia Maritime (voorheen Netwave) het nieuwste van het nieuwste zien in bin- nenvaartelektronica, met mooie beursac- ties. Bezoek ons op stand F.132 op de beurs Maritime Industry van 7 tot en met 9 mei in Gorinchem.


Nieuwe dimensie in consoles Op de openingsdag onthullen Radio Holland en Radio Zeeland DMP hun visie op de bin- nenvaartbrug van de nabije toekomst. Met dit concept is het mogelijk om in minder ruimte dezelfde navigatie- en communicatieappa- ratuur onder te brengen. Daarnaast is er de flexibiliteit om zonder ingrijpende aanpassin- gen op een later moment nieuwe functionali- teit aan de bestaande brug toe te voegen. Tot slot geeſt deze visie de nodige vrijheid om het ontwerp te personaliseren, met behoud van de bekende Radio Zeeland DMP-kwaliteit. Met recht een nieuwe dimensie in consoles voor schip en vloot.


Nieuw: RIVER VDR Een belangrijke noviteit is de RIVER VDR (voya- ge data recorder). Als het gaat om fleet ma- nagement en veilig varen, is dit een interes- sante nieuwe ontwikkeling. De VDR was al langer in gebruik bij de zeevaart, maar is nu speciaal ontwikkeld door Orolia Maritime voor de binnenvaart, in partnerschap met Radio Holland.


Monitoren van je schip In de eerste plaats biedt deze VDR als zwarte doos hulp bij incidenten. De ‘play back-func- tionaliteit’ maakt het mogelijk een incident digitaal af te spelen en kan uitkomst bieden bij vragen over oorzaak en gevolg. We tonen een demo op de Radio Holland-stand. De VDR is verbonden met onder meer de rivier- radar en de intercomsystemen en geeſt zo een


RHMISpecial-SvK.pdf 1 19-Apr-19 6:05:07 AM


uitstekend beeld van de situatie. Ten twee- de heeſt de VDR functionaliteit gekregen om de prestaties van een schip te volgen. Radio Holland voegde features toe om een schip beter te monitoren. Zo kunnen data naar de wal worden gestuurd met informatie over het brandstofverbruik of het functioneren van het schip.


Beursactie Furuno rivierradar Ook de Furuno rivierradar RHRS-2014 is als absolute hit op de beurs te vinden. Hans Beun, sales manager binnenvaart: “We heb- ben de RHRS-2014 nu als compleet pak- ket met een hele scherpe beursaanbieding. Furuno en Radio Holland hebben gezamen- lijk deze rivierradar ontwikkeld. Meer dan 5500 Furuno/RH rivierradars zijn in de loop der jaren geplaatst op schepen. Het is een ui- terst betrouwbaar systeem met een prettig


bedieningsgemak via muis of touchpad. Eenvoudig in te bouwen en met een duur- zaam en compact LED-scherm dat dag en nacht een helder beeld geeſt. Bovendien is het met de Periskal Radar Overlay mogelijk om de ECDIS-rivierkaart te combineren met het radarbeeld en AIS (Automatic Identification System). Het verhoogt de veiligheid op het binnenwater enorm door de interactie tussen schepen onderling en met de wal”.


Titan- en Falconlijn Uiteraard vindt u op de Radio Holland/ Radio Zeeland-stand de RZ Titan- en Falcon- lijn. Radio Holland lanceert speciaal voor Maritime Industry een actie met de Radio Zeeland Titan 500 combipiloot, die loopt ge- durende de beurs. Als binnenvaartspecia- list bij uitstek presenteert Radio Holland een mix van vertrouwde en nieuwe navigatie- en


communicatieproducten, die analoge en digitale technieken combineren of geheel digitaal zijn. Denk aan wind- en dieptemeters, combipilots, roerstandaanwijzers en inter- comsystemen. De Radio Holland-specialisten, van wie sommigen uit een familie van binnen- vaartschippers komen, vertellen u graag meer. Marga Adriaanse, sales engineer en een be- kend gezicht bij Radio Holland: “Wij kennen de binnenvaart en we kennen de techniek. Tel daarbij ons netwerk van servicepunten langs de Europese waterwegen en u weet zich verzekerd van een professionele maritieme partner”.


Bezoek Radio Holland en Radio Zeeland, op een nieuwe plek in het centrum van de beurs: stand F.132 midden in de beurshal. We ont- moeten u graag!


STAND F-132


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


C M Y CM MY CY CMY K


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96