search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Breng op de beurs een bezoek aan Stichting Ikusasa


71


Quality Turbocharger Service has returned to Rotterdam


W


NIEUWEGEIN Stichting Ikusasa is in binnen- vaartkringen een bekend fenomeen, de stichting helpt Afrikaanse kinderen via een adoptieproject. Ook dit jaar is Ikusasa weer te vinden op Maritime Industry, op stand E135, gesponsord door Oliehandel Anton van Megen BV in Zaandam en Oliehandel Heijmen in Millingen/Nijmegen.


Stichting Ikusasa heeſt als centrale doelstel- ling: ‘Kinderen in Zuid-Afrika die een kans ver- dienen, ondersteuning te bieden bij hun oplei- ding, zodat zij een betere toekomst hebben’.


Stichting Ikusasa is een charitatieve instel- ling en fondsenwervend. Om doelstellingen te kunnen realiseren is de stichting afhanke- lijk van giſten en donaties. Wie meer wil we- ten over Ikusasa, de manier waarop wordt gewerkt, de kinderen die hulp behoeven, de acties en wat al niet meer is van harte wel- kom op de stand. Nieuwe donateurs zijn erg welkom.


Stichting Ikusasa T: 06-53 26 16 96 E: info@ikusasa.nl I: www.ikusasa.nl


Binnenvaartorganisaties trekken gezamenlijk op


Tijdens de beurs bundelen Binnenvaart Netwerk Diensten (BND), Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Expertise- en Innovatie- Centrum Binnenvaart (EICB), Centraal Bureau Voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) we- derom de krachten. Ze zullen daar gezamen- lijk een binnenvaartstand bemannen waar u voor al uw binnenvaartvragen op het gebied van digitalisering, voorlichting, logistiek, in- novatie, verduurzaming en sociaaleconomi-


sche vraagstukken terecht kunt. Voor vragen over de diverse projecten van het EICB kunt u terecht bij een aparte desk in de stand.


U vindt de gezamenlijke binnenvaartorga- nisaties in stand met nummer G124. Dit is echter niet meer op dezelfde locatie als an- dere jaren. Dit jaar staat de binnenvaartstand midden op de beursvloer, in een eilandstand met Koninklijke BLN-Schuttevaer en de LOVT, en vormen zo een binnenvaartcluster.


Experience you can trust For the last couple of years, there has been a void in the Rotterdam area regarding quality turbocharger parts and service. Turbo NLD is here to fill that void. We are a proven team that is dedicated to turbocharger excellence. Give us a try --- you won’t be disappointed.


Multi-brand field service At Turbo NLD, average field service experi- ence exceeds 25 years per employee. As a re- sult, we understand how your turbochargers work and how to keep them at optimal effi- ciency. Whether your turbo has problems or just needs a standard overhaul, we are ready to help.


True 24/7 customer care Will your turbocharger service provider an- swer your call on a Friday evening? At Turbo NLD 24/7 is not a marketing slogan. Instead, each of our customers has the cell phone number of our General Manager, Eric Erkens. Eric will personally ensure that your turbo- charger needs are.


Quality parts with 1-yr warranty To ensure customer satisfaction, Turbo NLD


sources its parts from ISO certified compa- nies that provide us with quality parts suit- able for every major turbocharger brand including ABB™, MAN™ and MET™. As an example, our bearings suitable for ABB™ turbochargers are manufactured by SNR/ NTN, an ISO certified company that also ma- kes precision bearings for the aerospace in- dustry. We also offer reliable reconditioned parts with the same one-year warranty.


Impressive workshop capabilities Of course Turbo NLD can clean and balance your turbochargers. However, Turbo NLD stands out in the Rotterdam area for its part repair capabilities. By repairing parts, we help our customers to save money. In addi- tion, to blade repairs we are delighted to of- fer LRQA approved shaſt hot metal spray.


Turbo NLD Wattweg 23 3208 KH Spijkenisse T: +31 (0)180 515851 24/7 E: service@turbonld.com I: www.turbonld.com


STAND D-145


Worldwide maintenance and repair of turbochargers TurboNLD


We are specialised in the worldwide maintenance and repair of turbos.


We incorporate original components to guarantee a high level of quality.


STANDNR D 145


 +31 (0)180 515 851  service@turbonld.com


 Wattweg 23, 3208 KH Spijkenisse, The Netherlands


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96