search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt Samen sterker in een nieuwe markt


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


EVRA Samen sterker in een nieuwe markt Samen sterker in een nieuwe markt Samen sterker in een nieuwe markt


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt Waarom EVRA?


Waarom EVRA?


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Waarom EVRA? EVRA: samen sterker in een nieuwe markt


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt Waarom EVRA?


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt Waarom EVRA?


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


Samen sterker in een nieuwe markt EVRA: samen sterker in een nieuwe markt


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt Waarom EVRA?


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Waarom EVRA?


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen. EVRA: samen sterker in een nieuwe markt


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt Waarom EVRA?


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


Waarom EVRA? Waarom EVRA?


Waarom EVRA?


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


Waarom EVRA?


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


Hoe wordt u lid?


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


Hoe wordt u lid?


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


Hoe wordt u lid? Bezoek ons


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


Hoe wordt u lid? Hoe wordt u lid?


op Maritime Industry 2019 of ga naar onze website:


Hoe wordt u lid?


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


Hoe wordt u lid? Hoe wordt u lid?


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


Hoe wordt u lid?


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


Hoe wordt u lid?


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


Hoe wordt u lid? www.e-vra.eu STANDNR G 148


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


European Vapour Recovery Association


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diens gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contribu


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoek kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverlen dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijks


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, on kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


Hoe wordt u lid? Hoe wordt u lid?


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


Hoe wordt u lid?


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen; * Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen; * Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen partici- peren in nieuwe ontwikkelingen;


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverw installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsma van haar leden


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin lid opereert


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


STAND G-148


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie € 1.500


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie € 2.500


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernem én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA d standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten v actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die same worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen va - VRU-operator - VRU-analist


* Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeerde trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun conta inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contrib


* Innovative member; Universiteiten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbur kennisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie € 750


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u k inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


* Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaarlijkse contributie €


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verw actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisati overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, m


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemen én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draag standpunten uit namens de deelnemende bedrijven. We verwachten van u actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen me overige deelnemers. Dat kan in specialistische werkgroepen die samenge worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten etc.).


U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kun contact inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu . Bellen mag uiteraard ook, +31 6 1056 1956.


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en g installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwe van haar leden


European Vapour Recovery Association Maassluissedijk 101 3133 KA Vlaardingen Nederland


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerkin installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat)


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


Waarom EVRA? Een markt die sterk in ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een profes- sionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te advise- ren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs)economische belangen van haar leden.


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reducerende oplossingen in Europa.


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwante diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikkelingen.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die mee willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen d willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, N overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligh Gezondheid.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinste willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp reducerende oplossingen in Europa.


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de in overheden en Europese instanties op het gebied van Milie Gezondheid.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en ken


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanverwan diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste ontwikk


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Interna overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied va reducerende oplossingen in Europa.


* Een innovatie platform voor kenniscentra en onderwijsinstellingen die m willen participeren in nieuwe ontwikkelingen


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten w lid opereert


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale e overheden in het kader van milieuoplossingen.


* Het behartigen van de belangen van haar leden naar de industrie, Natio overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid Gezondheid.


* Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onde van haar leden


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de m lid opereert


* Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en g reducerende oplossingen in Europa.


Typen lidmaatschap * Full member; Voor fabrikanten, leveranciers en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen. Jaarlijkse contributie 2.500 euro; * Associated member; Voor toeleveranciers van producten en/of diensten gelieerd aan lucht emissie reducerende bedrijven. Jaar- lijkse contributie 1.500 euro; * Innovative member; Universiteiten, onder- wijsinstellingen, onderzoeksbureaus, ken- nisinstituten, uitvinders, vakbladen. Jaarlijkse contributie 750 euro.


* Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationa overheden in het kader van milieuoplossingen.


Waarom EVRA?


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technie- ken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico’s en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienst- verleners.


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt EVRA: samen sterker in een nieuwe markt


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid- Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeen- houdende koolwaterstoffen.


Waarom EVRA?


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken ze nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbehandeling. Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overheden doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oplossingen van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie met een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelgeving en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economische belangen van haar leden.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisa een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaa versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspele positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij reg en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) econom belangen van haar leden.


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een branche een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven g Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sle positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te advisere en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) belangen van haar leden.


EVRA


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op h gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerkin issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudend koolwaterstoffen.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverleners van dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar treffen en kennis delen.


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers van aanver diensten en producten mee kunnen participeren met de nieuwste on


* Een Europees platform waar fabrikanten en leveranciers va diensten en producten mee kunnen participeren met de nieu


Een markt die in sterk ontwikkeling is, vraagt om een brancheorganisatie m een professionele uitstraling. Daarvoor is EVRA in het leven geroepen. Als platform waar leden kennis delen, ontwikkelingen duiden en elkaar versterken. Maar ook als instrument om onze branche als sleutelspeler te positioneren bij overheden en bedrijfsleven en om te adviseren bij regelge en normeringen. Uiteraard dient de EVRA hierbij de (bedrijfs) economisch belangen van haar leden.


Hoe wordt u lid? U kunt zich aanmelden via onze website, www.e-vra.eu of u kunt informatie inwinnen via ons contact emailadres info@e-vra.eu. Bellen mag uiteraard ook, +31(0)6-1056 1956.


Wat kan u van de EVRA verwachten? * Een Europees platform waarin fabrikanten en dienstverlene dampverwerking en geur reducerende oplossingen elkaar tr


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoeken z nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurbeha Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: overh doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en oploss van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


Wat verwacht EVRA van uw organisatie? De EVRA helpt leden om succesvol te zijn in nieuwe markten in eigen land en Europa. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u ondernemend bent én dat u bereid bent om samen te werken en kennis te delen. EVRA draagt standpunten uit namens de deelne- mende bedrijven. We verwachten van u een actieve bijdrage aan de activiteiten van de brancheorganisatie. Samen met de overige deelnemers. Dat kan in specialistische werk- groepen die samengesteld worden op basis van uw in te brengen kennis (certificering, meten et cetera).


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


Samen sterker in een nieuwe markt


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


EVRA


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


Samen sterker in een nieuwe markt EVRA


Samen sterker in een nieuwe markt EVRA


VLAARDINGEN Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebie- den. Dit brengt op nationaal en internatio- naal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplos- singen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstver- leners op het gebied van damp- en geurver- werking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA).


EVRA Samen sterker in een nieuwe markt


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurver- werking een issue dat sterk in ontwikkeling is. EVRA


EVRA


Samen sterker in een nieuwe markt EVRA


Samen sterker in een nieuwe markt


Samen sterker in een nieuwe markt EVRA: samen sterker in een nieuwe markt


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationaal en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issues spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u hierin succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving op het gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donaugebied (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwerking een issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor de binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoudende koolwaterstoffen.


Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgeving zoek nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- en geurb Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieueffecten: o doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, inzet en op van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


EVRA: samen sterker in een nieuwe markt Overheden en bedrijfsleven: door strengere wet- en regelgev nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van damp- Gezondheidsklachten, veiligheidsrisico's en nadelige milieuef doen binnen deze vraagstukken een beroep op de kennis, in van gespecialiseerde producenten en dienstverleners.


EVRA Samen sterker in een nieuwe mark


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groeiend probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nationa en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke issue spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kunt u h succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied van damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA)


* Ontwikkeling en verzorgen van certificering van damp- en geurverwerking installaties (Landelijk en Europees Kwaliteitscertificaat); * Ontwikkelen en verzorgen van gecertificeer- de trainingen van: - VRU-operator - VRU-analist


EVRA


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde wetgeving gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-Donauge (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en geurverwe issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verbod voor d binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere benzeenhoud koolwaterstoffen.


Internationaal wordt er gewerkt aan een geharmoniseerde we gebied van damp- en geurverwerking. Met name in het Rijn-D (BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) is damp- en g issue dat sterk in ontwikkeling is. Zo geldt er in Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant) al een verb binnenscheepvaart op het ontgassen van restladingdampen Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals benzeen. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit ook voor bepaalde andere ben koolwaterstoffen.


* Het behartigen van de belangen van haar le- den naar de industrie, Nationale overheden en Europese instanties op het gebied van Milieu, Veiligheid en Gezondheid; * Actief participeren in beleidsvraagstukken op het gebied van damp en geur reduce- rende oplossingen in Europa; * Optreden als gesprekspartner en lobbyist naar Nationale en Internationale overheden in het kader van milieuoplossingen;


* Het delen van relevante informatie met betrekking tot de markten waarin u als lid opereert; * Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen van haar leden;


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen een groe probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit brengt op nati en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. Welke i spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en hoe kun succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het gebied va damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonden in de European Vapour Recovery Association (EVRA) EVRA


Ongecontroleerde emissies naar de buitenlucht vormen probleem in stedelijke en industriële gebieden. Dit breng en internationaal niveau een nieuwe markt met zich mee. spelen er, welke nieuwe oplossingen vraagt de markt en succesvol zijn? Producenten en dienstverleners op het g damp- en geurverwerking hebben zich daarom verbonde European Vapour Recovery Association (EVRA)


Samen sterker in een nieuw EVRA


Samen sterker in een nieuwe ma EVRA


75


OOK LID WORDEN?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96