search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


51 Rafa muggenhor, voor elk bestaand en nieuw openend raam


LEUSDEN Dat innovatie, streven naar de bes- te oplossingen voor, en meedenken met de klant hoog in ‘t vaandel staan bij Rafa, mag na meer dan 60 jaar geen geheim meer zijn. En dat daarbij de eigen hoge kwaliteitsnorm hand in hand mag gaan met vormgeving is ook zeker een vereiste.


Want er is gebleken dat de zomer van 2018 de warmste ooit gemeten is in drie eeuwen, met meer dan 40 zomerse dagen en een groot neerslagtekort, wat uiteraard gepaard is ge- gaan met een aanzienlijke toename aan in- secten en ongedierte. Waarschijnlijk is dit een


heel grote reden geweest, maar we hebben uit de markt vernomen dat de vraag, om deze ‘ongenode gasten’ uit het woon- en werkge- deelte van het schip te weren, aanzienlijk is gestegen. Vandaar dat we hebben besloten om onze horren opnieuw onder de aandacht te brengen.


Muggenhorren voor schuiframen bestaan al zolang we ramen produceren. Een aantal ja- ren geleden hebben wij op veler verzoek, ook voor een binnen- of een buitenklap- pend raam horren ontwikkeld. Ons uitgangs- punt was dat het eenzelfde uitstraling, qua


materiaal, maat en maatvoering als het raam moest hebben. We vinden dat we daar in ge- slaagd zijn en kunnen ook voor reeds be- staande ramen, van welke leeſtijd dan ook, complementerende horren produceren.


Het verschil van een muggenhor voor een bui- tenklappend raam ten opzichte van een mug- genhor voor een schuifraam/binnenklappend raam, is dat de buitenklap-hor aan de bin- nenzijde zit, in plaats van aan de buitenzijde, dit in verband met het hang- en sluitwerk op het raam.


RUIM 60 JAAR ERVARING, PASSIE EN EXPERTISE


WIJ KOMEN GRAAG BIJBIJ U AAN BOORDJ U AAN BOORD!


WIJ KOMEN GRAAG


WIJ KOMEN GRAAG BIJBI U AAN BOORD!


WIJ KOMEN GRAAG U AAN BOORD


Dus wilt u deze zomer minder door de gevleu- gelde vrienden worden gestoord, denk dan aan de mogelijkheden voor uw Rafa-raam. Bent u benieuwd naar de muggenhor dan nodigen we u graag uit op onze stand bij Maritime Industry in Gorinchem.


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


Rafa Shipwindows and Marine Glazing Ambachtsweg 28 3831 KB Leusden T: +31(0)33-494 50 40 E: info@rafa.nl I: www.rafa.nl


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE RUIM 60 JAAR ERVARIN RUIM 60 JAAR ERVARIN


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


Niet op Messe Kalkar, wel bij u aan boord: Met meer dan 300.000 ramen


Niet op Messe Kalkar, wel bij u aan boord:


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


Met meer dan 300.000 ramen geleverd aan de binnenvaart is RAFA Scheepsramen uw beste aanspreekpunt voor vernieuwing, vervanging of reparatie van uw scheepsbeglazing!


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


Neem contact met ons op voor een advies over uw mogelijkheden. Wij komen graag bij u aan boord!


Neem contact met ons op voor


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RAFA levert diverse soorten ramen (vast, buitenklap, binnenklap, schuif, zak etc.)


RAFA levert diverse soorten ramen (vast, buitenklap, binnenklap, schuif, zak etc.)


RAFA levert diverse soorten ramen (vast, buitenklap, binnenklap, schuif, zak etc.)


RUIM 60 JAAR ERVARING, PASSIE EN EXPERTISE


TR OT S OM BIJ TE DR AG EN Rafa Scheepsramen


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland : +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


RUIM 60 JAAR ERVARING, PASSIE EN EXPERTISE


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


BEZOEK ONS OP DE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


TR OT S OM BIJ TE DR AG EN Rafa Scheepsramen


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


PASSIE EN EXPERTISE PASSIE EN EXPERTISE


in ca. 30 soorten profi elen met diverse soo rten beglazing (isolerend , HR++, Noise Reduction,


klimaatbeheersend , brandwerend, verwarmd, gebogen etc.), en dat alles onder keur.


in ca. 30 soorten profielen met diverse soorten beglazing (isolerend, HR++, Noise Reduction,


klimaatbeheersend, brandwerend, verwarmd, gebogen etc.), en dat alles onder keur.


HET THERMISCH ONDERBROKEN PROFIEL VAN RAFA:


in ca. 30 soorten profi elen met diverse soo rten beglazing (isolerend , HR++, Noise Reduction,


klimaatbeheersend , brandwerend, verwarmd, gebogen etc.), en dat alles onder keur.


in ca. 30 soorten profielen met diverse soorten beglazing (isolerend, HR++, Noise Reduction,


klimaatbeheersend, brandwerend, verwarmd, gebogen etc.), en dat alles onder keur.


PASSIE EN EXPERTISE


GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MET BEHOUD VAN STERKTE!


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


RUIM 60 JAAR ERVARIN PASSIE EN EXPERTISE


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland HET THERMISCH ONDERBROKEN


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


HE THERMISCH ONDERBROKEN PROFIEL VAN RAFA:


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE


GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MET BEHOUD AN STERKTE!


T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland MET BEHOUD VAN STERKTE!


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland


T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland


9, 10 & 11 MEI 2017 STAND 475


HET THERMISCH ONDERBROKEN PROFIEL VAN RAFA:


WIJ KIJKEN UIT NAAR UW KOMST!


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


TROTS OM BI J TE DRAGEN Rafa Scheepsramen


T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland BEZOEK ONS OP DE


GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MET BEHOUD VAN STERKTE!


TROTS OM BI J TE DRAGEN TROTS OM BI J TE DRAGEN


T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland BEZOEK ONS OP DE


GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MET BEHOUD VAN STERKTE!


HET THERMISCH ONDERBROKEN PROFIEL VAN RAFA:


GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MET BEHOUD AN STERKTE!


GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MET BEHOUD VAN STERKTE!


T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland PROFIEL VAN RAFA:


HET THERMISCH ONDERBROKEN PROFIEL VAN RAFA:


HE THERMISCH ONDERBROKEN PROFIEL VAN RAFA:


Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN - Nederland T: +31 33 4945040 - W: www.rafa.nl - E: info@rafa.nl


RAFA levert diverse soorten ramen (vast, buitenklap, binnenklap, schuif, zak etc.)


een advies over uw mogelijkheden. Wij komen graag bij u aan boord!


Neem contact met ons op voor een advies over uw mogelijkheden. Wij komen graag bij u aan boord!


Neem contact met ons op voor


een advies over uw mogelijkheden. Wij komen graag bij u aan boord!


geleverd aan de binnenvaart is RAFA Scheepsramen uw beste aanspreekpunt voor vernieuwing, ervanging of reparatie van uw scheepsbe lazing!


gelever aan de binnenvaart is RAFA Scheepsramen uw beste aanspreekpunt voor vernieuwing, vervanvging of reparatie van uw scheepsbeglazing!


Met meer dan 300.000 ramen geleverd aan de binnenvaart is RAFA Scheepsramen uw beste aanspreekpunt voor vernieuwing, vervanging of reparatie van uw scheepsbeglazing!


Niet op Messe Kalkar, wel bij u aan boord: Met meer dan 300.000 ramen


Ni t op Messe Ka kar, wel bij u aan boord:


JA JA R J60J60 AARAA 6060


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96