search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Familie Buijks 80 jaar in de binnenvaart


27


RAAMSDONKSVEER Op 1 mei 1939 start Jan Buijks het familiebedrijf met de koop van zeiltjalk Maria. Deze aanschaf van tachtig jaar geleden vormt de start van een bloei- end bedrijf. Zijn zoon die dat jaar in augus- tus wordt geboren zal later een belangrijke rol spelen in dit bedrijf.


De afgelopen tachtig jaar kenmerken zich door hard werken en kansen pakken. Goede- en slechte tijden werden benut en geslecht, om door te kunnen bouwen aan een mooi be- drijf dat anno 2019 een belangrijke rol speelt in de binnenvaart.


Het avontuur in de binnenvaart begint op de tjalk Maria - een vrachtschip onder zeil van 89 ton. Later geholpen bij het varen door een zijschroef. De binnenvaart was Jan Buijks niet vreemd. Diens vader had ook een schip, waarmee met name in de Biesbosch werd gevaren. In dit gebied ‘beugelde’ hij met zijn schip; zwaar werk waarbij zelf het zand van de bodem werd gehaald.


De keuze om te gaan varen, was vanuit deze achtergrond niet vreemd. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren de start- jaren van de onderneming van een geheel


andere orde. In Dongen werd aan het einde van de oorlog de Maria afgezonken, om inbe- slagname tegen te gaan. Het lichten van het schip na de oorlog luidde betere omstandig- heden in.


geïnvesteerd in schepen om een grotere par- tij in het aanbod van scheepscapaciteit voor vervoer over water te kunnen zijn.


Na de stakingen van 1975, waarin op onder- nemerschap de nek wordt uitgestoken, gaat Jan Buijks - foto- (na circa 20 jaar te hebben gevaren) in 1976 ook aan wal ondernemen. Hij start als uitbreiding op de binnenvaartac- tiviteiten het scheepsreparatiebedrijf EBR.


Periode circa 1950 tot circa 1980 In 1963 werd het eerste nieuwbouw schip in de vaart genomen. Dit was op dat moment het derde schip in exploitatie en kreeg de naam Joma. Dit viel samen met de geboorte van (wederom) een Jan Buijks.


Geleidelijk verandert in de loop der jaren het varen met schepen naar zakendoen in de binnenvaart. Het verdiende geld wordt


Periode circa 1980 tot circa 2000 In 1983 wordt het op dat moment laatste in eigendom zijnde schip (de Allegonda) ver- kocht. Op dat moment voeren de oprichter en kleinzoon samen met dit schip. Martin Roelofs speelt bij de verkoop een belangrij- ke rol. Niet alleen als intermediair, maar er is ook een ‘klik’ tussen Jan Buijks en Martin Roelofs - die een nieuwe impuls geeſt aan de verdere uitbouw van de onderneming. Na verkoop van de Allegonda komen er duwbak- ken voor in de plaats. Later zullen ook deze weer worden verkocht. Handel en nieuw- bouw wordt een belangrijke tak van sport in de doorgroei van activiteiten. Jan Buijks en Martin deden de aankoop en verkoop en Jan (derde generatie) regelde alles eromheen en voer in deze periode met tientallen schepen


en legde hiermee een basis voor zijn grote kennis van de binnenvaart.


Periode circa 2000 tot en met heden Peter, de broer van Jan - in de derde lijn - , komt voor de onderneming later in beeld. Met een maritieme en managementopleiding en ervaring als bagage wordt hem gevraagd met ingang van 1996 de bevrachting op zich te ne- men. De handelsschepen van Jan werden tot dan toe bevracht door het kantoor van Henk Savelkouls. Amer Shipping werd opgericht om deze activiteit verder in eigen beheer te kunnen ontwikkelen.


Inmiddels zijn beide kleinzoons van oprich- ter Jan samen meer dan 60 jaar werkzaam in de binnenvaart en hebben zij het bedrijf uit- gebouwd tot een vloot van meer dan 15 dro- ge ladingschepen en een bevrachtingskan- toor dat meer dan 7 miljoen ton per jaar laat vervoeren. Naast deze kernactiviteiten is de familie actief op het gebied van tankvaart, nieuwbouw, afbouw en handel.


Dit geeſt een mooi perspectief voor de toe- komst – met name ook omdat sinds ruim een jaar de vierde generatie (Jordy) aan het werk is.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96