search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


BEUNBAKKEN 25 ZEESLAG 21


DUISBURG Verwijzend naar het huidige droge voorjaar vraagt de Bondsbrede Duitse bin- nenvaartvereniging BDB de landelijke po- litiek opnieuw en indringend ‘om de juiste lessen te trekken’ uit de langdurige laagwa- tersituatie in de tweede helſt van 2018.


“Noodzakelijk is een veel grotere zorg bij het omgaan met de waterweginfrastructuur”, zo stelt de BDB in een verklaring. “Deze is tien- tallen jaren verwaarloosd en met veel te wei- nig investeringen ronduit ‘op slijtage’ gebruikt geweest. De consequenties zijn duidelijk: veel sluizen en stuwen zijn vervallen en verkeren in slechte staat”.


Tevens roept de BDB op tot een snelle ver- dere uitbouw van de rivieren en kanalen in Duitsland. Uitbreidingsprojecten waarvan de noodzaak al lang vaststaat, zijn de afge- lopen jaren niet aangepakt. Dat geldt bij- voorbeeld voor de geplande verdieping van de vaargeul in de Benedenmain of wordt als


uitvoeringproject over tientallen jaren uitge- spreid. Als andere voorbeelden noemt de BDB de gewenste bouw van tweede sluiskolken in de Moezel en verdieping van de vaargeul in de Middenrijn bij St. Goar met 20 centimeter.


Prioriteit


Opnieuw uit de BDB-verklaring: “Economisch zinvolle en door het verkeer noodzakelijke pro- jecten, zoals de uitbreiding van de Neder-Rijn, de Midden-Rijn - ongeveer 50.000 vrachtsche- pen per jaar - of in de benedenloop moeten nu de hoogste prioriteit krijgen. Hetzelfde geldt voor investeringen in de administratieve werk- voorraad, zoals voor de vernieuwing van slui- zen. Om dit te bereiken, moet de staat fondsen vrijmaken en voldoende gekwalificeerd plan- ningspersoneel aannemen”.


En weer de BDB-brief: “Het vaak gehoorde argument in Berlijn ‘geen geld, geen perso- neel’ verzwakt het hele ondernemersklimaat van Duitsland. De vaste activa van de federale


Wandelgang-hart klopt voor het Sophia


bestaat 156 jaar, is het grootste kinderzieken- huis en heeſt meer dan 50 specialismen. Door bereikbaarheid, betrokkenheid en apparatuur kan een diagnose snel worden gesteld zodat het levens kan redden. Er werken ontzettend lieve verpleegkundigen en artsen die volgens ouders, helden zijn.


De Sociëteit Wandelgang trok de portefeuille evenals de vertegenwoordigers van diverse bedrijven, voor een aanmerkelijk bedrag.


ROTTERDAM Toen vorig jaar Paulina Wielaard (fondswerving) en Heleen van Ommen (kin- derhematoloog) de Wandelgangers in een presentatie informeerden over wat zich af- speelt in de wereld van het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis, werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat te veel kinderen moe- ten vechten voor hun gezondheid. Achter het Sophia verbergt zich veel emotie. Met het voorstel om het water op te gaan en daarbij te sponseren voor ontwikkeling, in- zet en genezing door het Sophia, waren de Wandelgangers meteen aan boord.


Als één van de 20 deelnemende schepen, ligt het mps Rotterdammer aan de kop van de Maashaven. Kapitein Luc Vos verwelkomt een 150 tal gasten aan de gangway. Voor deze kick-off ontvingen alle Wandelgangers een uitnodiging. De boot loopt vol, catering wordt aangeleverd, de band Iris & Friends warmt op, de tap loopt, het weer houdt zich aan de afspraak, het zonnedek is hot. Lekko, achterschip een tikkie af, klap achteruit dan stuurboot voorruit. Zonder boegschroef voegt het mps Rotterdammer zich als nummer 11 in een ‘vloot van goodwill’.


Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis Het Sophia is wereldbekend voor baanbre- kend werk. Zieke kinderen staan er centraal en zijn er in de beste handen. Onderzoek, onderwijs en genezing gaan er samen. Het


‘Blij dat je wat doen kan’ Als je door de haven vaart, ben je trots op Rotterdam evenals verbaasd wie er allemaal meedoen én blij zijn iets te kunnen doen. Bonn & Mees die met haar bok de show steelt, Havendienst, Politie, historische zeilschepen, particuliere jachten versiert met vlaggen. En dan de radarstoomboot Majesteit met 75 jonge patiëntjes en hun ouders aan boord. Misschien even wat minder zorgen. In totaal voeren duizend gasten mee met het evene- ment ’Varen voor Sophia’.


‘Een onbetaalde ‘baan’, maar wel de beste!’ Vonden de twee vrijwilligers van de Sophia Stichting en natuurlijk waren ze niet zomaar op de Rotterdammer. Door verkoop van loten raakte het meegebrachte en transparante sponsorcontainertje, boordevol bankbiljetten. Sophia ambassadeur Arthur Bauw schonk reeds 4000 kapiteinspetten voor deze ludieke actie. A raison van 50 euro per exemplaar werd je kapitein. Ook Sociëteit De Wandel- gang trok de portefeuille evenals de vertegen- woordigers van diverse bedrijven, voor een aanmerkelijk bedrag.


waterwegen omvatten volgens actuele in- formatie van de federale overheid 50 mil- jard euro. Dit betreſt 350 sluizen, 300 stuwen, vier liſten, 1.000 bruggen en 14 verkeers- of


districtscentra. In 2019 zal de federale overheid ongeveer 806 miljoen euro in deze activa inves- teren; de geplande investeringsrente voor 2019 bedraagt daarom slechts 1,6 procent”.


Damen Shipyards Group boekt verlies van 17 miljoen euro


80 JAAR BUIJKS ‘JUISTE LESSEN TREKKEN UIT LAAGWATERSITUATIE VAN 2018’ BDB eist direct herstel van Duitse waterinfrastructuur 27 ZIJSCHROEF 31


19


Damen Shiprepair, een van de vele bedrijfsonderdelen wereldwijd.


GORINCHEM Damen Shipyards Group heeſt over 2018 een nettoverlies van 17 miljoen euro geleden. Het is de eerste keer in 15 jaar dat de Nederlandse scheepsbouwer rode cij- fers moet schrijven. Damen verklaart haar verslechterde financiële situatie door een aanhoudend moeilijke periode in een aantal maritieme sectoren en investeringen die het voor de toekomst heeſt gedaan.


De totale opbrengst is uitgekomen op 76.364 euro.


Met name, ondanks de stijgende olieprijzen, beleven de fossiele offshore-activiteiten zwa- re tijden. De havensleepmarkt, een belang- rijke markt voor Damen, presteert eveneens slechter, omdat de concurrentie op de markt neerwaartse druk uitoefent op de prijzen en sleepbedrijven hun diensten consolideren en de hand op de knip houden. En hoewel de projectactiviteit recent is toege- nomen voor de reparatie- en conversiesector van de scheepsbouwgroep, blijſt de gegene- reerde winst laag – mede door operationele verliezen bij de overgenomen bedrijven Verolme, Curaçao en Mangalia Roemenië. Een andere factor van belang is de huidige lagere activiteit dan gewoonlijk bij de scheepsbouw van Damen Schelde in Vlissingen.


Foto Damen


Onderzeeër De CEO van de groep, Réne Berkvens, zegt daarover: “Ondanks aanzienlijke investerin- gen, gedurende een lange periode en gericht op deelname aan verschillende projecten, bijvoorbeeld de Nederlandse onderzeeër en Duitse MKS 180-programma’s, zijn er nog geen knopen doorgehakt. Defensie- en vei- ligheidsprojecten zijn van groot belang, niet alleen voor het succes van Damen, maar ook voor de marine en voor het behoud van een binnenlandse defensie-industrie in Neder- land”.


In weerwil van de problematische marktom- standigheden heeſt de scheepswervengroep nog steeds een groot aantal projecten in portefeuille - ter waarde van 1,9 miljard euro in 2018. Kort samengevat, zegt Berkvens: “De omzet is over het algemeen gezond. De moei- lijkheid is dat, ondanks een hoge activiteit, de winst onder druk komt te staan door een combinatie van factoren, waaronder overaan- bod van schepen in sommige markten, hevige concurrentie en stijgende arbeidskosten in bepaalde regio’s”.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96