search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
76


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Alphatron Marine presenteert zich wederom tijdens Maritime Industry


Deze radar brengt u bij slecht zicht veilig op uw bestemming. Met een breed scala aan verschillende mogelijkheden zoals, koers- voorspellingslijnen, AIS targets en de beeld opnamefunctie blijſt dit product een absolute topper. Laat u voorlichten op deze beurs over de vele mogelijkheden en beeldkwaliteit van dit top product.


ROTTERDAM De binnenvaart afdeling van Alphatron Marine is ook in 2019 weer present op haar bekende stek tijdens de Maritime Industry beurs, stand L-103. Met een in het oog springende stand, zoals Alphatron Marine zich ook presenteert op andere (in- ter)nationale beurzen, tonen wij onze com- plete lijn aan navigatie- en communicatie apparatuur voor de Europese binnenvaart. Het verkoop- en serviceteam zal u graag van informatie voorzien over onze producten en service die wij bieden; Cindy Makor, Astrid Bakker, Daan van Schaik en Peter van Veen ontvangen u dan ook graag op onze stand.


Dit jaar presenteren wij naast de vertrouwde producten ook een aantal noviteiten.


AlphaRiverTrackPilot Uiteraard kan de AlphaRiverTrackPilot niet ontbreken op deze beurs. Een ware noviteit die het varen op de Europese binnenwate- ren naar een volgende niveau tilt. Wij heb- ben 2018 gebruikt om de nodige ervaring op


te doen met dit systeem en het daar waar no- dig te verfijnen. De schepen die nu zijn uitge- rust met deze trackpilot zijn bijzonder goed te spreken over het systeem en zijn zelfs in staat om de moeilijkste stukken van de rivier - zoals in het gebergte - volledig op de trackpiloot te varen. Door aanpassingen in het rekenkundi- ge model is dit laatste nu ook mogelijk, geen eenvoudige opgave voor een piloot waar me- nig ander zich al op heeſt stukgebeten.


Alphacam


Onlangs heeſt Alphatron Marine de gehele nieuwe Alphacam AHD camera’s geïntrodu- ceerd en sinds een aantal maanden de nodi- ge praktijkervaring opgedaan. Deze camera’s zijn beschikbaar in verschillende behuizing en door het vullen van stikstof en andere tech- nieken volledig waterdicht en bijzonder duur- zaam. De Alphacam camera’s bestaan uit vas- te camera, zoomcamera en domecamera. De beeldkwaliteit is buitengewoon goed door de toepassing van HD techniek vanaf de camera, quad of DVR tot de monitor aan toe.


Radarlink De JMA-610 radar is zeer eenvoudig met een netwerkverbinding te koppelen met de kaart- computer van Tresco. Storingsgevoelige hard- ware - zoals een tweede computer of een extra uitbreidingskaart in de bestaande computer - is niet langer nodig. In 2018 hebben Alphatron en Tresco Engineering hier gezamenlijk keur (‘R-1-103’) op gekregen. Hierdoor is een navi- gatiesysteem ontstaan dat zeer betrouwbaar is en ook veel meer te bieden heeſt dan de reeds jarenlang op de markt aanwezige radar overlay-systemen. Doordat het kaartsysteem ook automatisch beelden en tracks opslaat, is er feitelijk meteen ook een blackbox aan boord aanwezig. Ook wordt de radarnaviga- tiekaart ontdaan van alle mogelijke ‘drukte’. Op een tweede scherm is echter wél alle ge- bruikelijke Tresco-informatie te zien.


JMA-610 rivierradar Een ander product wat al een aantal jaren een bewezen goed product is en ook nu op- nieuw getoond wordt, is de JMA-610 radar.


MF-line Een van de succes nummers van Alphatron Marine is de MF-line en uiteraard tonen we deze dan ook op deze beurs. Er zijn inmiddels al heel wat schepen uitgerust met deze lijn en wordt door veel klanten als uiterst betrouw- baar en gebruiksvriendelijk ervaren. Deze nieuwe en volledige digitale instrumenten vormen een bijzonder harmonieus geheel in een compleet nieuwe lessenaar. Ook op be- staande schepen vinden deze instrumenten gretig aſtrek. Met name de gecombineerde bocht- en roerstandaanwijzer in de grotere MFL uitvoering, maar ook in het bijzonder de MFS uitvoering in lessenaars waarbij slechts een geringe ruimte beschikbaar is.


Marifoon


Ook een nieuwe marifoon zal voor het eerst worden getoond op deze beurs, een marifoon die geheel in lijn ligt met de overige appara- tuur van Alphatron Marine. Geproduceerd in de fabriek van JRC waar ook de radar en GPS- kompas worden geproduceerd.


I: alphatronmarine.com - jrc.am STAND L-103


Bezoek onze stand L103 op 7-9 Mei in Gorinchem


AlphaRiverTrackPilot Automatische koers- en bochtbesturing


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96