search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Damen Marine Components sponsort Stichting Vrienden van het Sophia


HARDINXVELD-GIESSENDAM Damen Marine Components (DMC) presenteert zich tijdens de jubileumeditie van de Maritime Industry beurs te Gorinchem op 7, 8 en 9 mei op stand D110. Dit jaar verbindt de vakbeurs zich aan het goede doel Stichting Vrienden van het Sophia.


Tijdens de Maritime Industry deelt DMC de stand met Concordia Damen. Op de stand zul- len verscheidene noviteiten worden getoond, zoals onder andere de opengewerkte Optima straalbuis en een Visualizer met interactieve 3D applicatie. Op de Visualizer kunt u via de keuzemenu’s zelf vergelijkingen maken tus- sen de verschillende roertypen. Tevens kan er gekozen worden voor de toepassing van verschillende typen spoilers en straalbuizen in combinatie met de Van der Velden® FLEX Tunnel. Op deze manier kunt u zelf waarne- men wat de directe gevolgen zijn van een ge- maakte productkeuze. DMC gooit het roer om en bootst met interactieve presentaties de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk na. U bent welkom om zelf aan de slag te gaan!


Stichting Vrienden van het Sophia Dit jaar viert de vakbeurs Maritime Industry haar 15-jarige jubileum en verbindt zich aan het goede doel Stichting Vrienden van het Sophia. U kunt dit goede doel steunen door een donatie te doen door middel van aapjes. Elke jonge patiënt van het Sophia Kinderziekenhuis krijgt zo’n aapje. Per jaar worden maar liefst 7.000 aapjes uitgegeven. Om een steentje bij te dragen hebben DMC en Concordia Damen gezamenlijk 100 aapjes gedoneerd.


Damen Marine Components is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van voortstu- wings- en manoeuvreersystemen. Onze pri- maire producten zijn straalbuizen, lieren, be- dieningspanelen, roeren en stuursystemen


hierdoor ontstaat onderdruk in de tunnel. Met als gevolg voldoende waterstroming zodat de effectieve werking van de schroef gewaar- borgd blijſt.


Optima straalbuis, Van der Velden® FLEX Tunnel en XR roeren door Damen Marine Components (aan boord van mts Aurora van Chemgas Barging).


waarbij de laatste twee categorieën worden verkocht onder de Van der Velden® merk- naam. Daarnaast biedt DMC diverse diensten aan zoals (preventief) onderhoud, reparatie en modificatie van stuurmachine, roeren en bediening.


Optima straalbuis Tijdens de ontwikkelingsfase van de DMC Optima straalbuis zijn verschillende onder- zoeksprojecten uitgevoerd, die resulteerden in het ontwerpen van een straalbuis met een geoptimaliseerd profiel waarbij de schroef verder naar achteren in de straalbuis roteert.


De voordelen van de Optima straalbuis zijn: • Optimale voorwaartse stuwkracht • Optimale stuwkracht achteruit • Mogelijke oplossing om het geluidsniveaus te reduceren


• Mogelijke oplossing om trillingen te verminderen


Van der Velden® FLEX Tunnel De FLEX Tunnel is een uitklapbare tunnel. De schipper kan kiezen om de tunnel uit te klap- pen waar nodig is, bijvoorbeeld met lage wa- teren. Het flexibel inzetten van de tunnel geeſt een aanzienlijke weerstandsvermindering gezien het schip niet constant vaart met een uitgeklapte tunnel. Een bijkomend voordeel hiervan is de bewezen brandstofbesparing.


De FLEX Tunnel wordt ingezet bij een leeg va- rend schip, of op lage wateren, om te zorgen dat er voldoende water naar de schroef wordt gebracht. In tegenstelling tot een vaste tunnel creëert de FLEX Tunnel de mogelijkheid om een grotere schroefdiameter toe te passen. De tunnel heeſt een luchtdichte afsluiting,


BEZOEK ONS TIJDENS MARITI


Wereldwijde 24/7 service DMC is gecertificeerd door de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister om stuur- werkinspecties uit te voeren. DMC biedt pro- fessionele diensten aan om uw manoeuvreer- systeem in uitstekende conditie te houden, zoals onderhoud, reparaties en het leveren van (reserve)onderdelen. Ook voor een com- plete modificatie van een beschadigd of ver- ouderd manoeuvreersysteem kunt u bij DMC terecht. Deze diensten worden door eigen vakkundige servicemonteurs uitgevoerd. Dit is mogelijk bij u op locatie of tot juli 2019 aan het ponton bij DMC’s kantoor in Krimpen aan de Lek. Voor het derde kwartaal van dit jaar zal DMC verhuizen naar een nieuw gebouwde locatie in Hardinxveld-Giessendam. Door het 24/7 support en service netwerk is DMC, zo- als altijd, overal ter wereld snel ter plaatse. Zo blijſt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten gewaarborgd. Het ervaren perso- neel van DMC zorgt ervoor dat u altijd uw ge- wenste koers kunt blijven varen.


Wij zien u graag op stand D110! DAMENMC.COM


Damen Marine Components, specialist in ontwer door de Internationale Vereniging het Rijnschepe reparatie op locatie, onze ervaren mensen zorgen


U blijft aan h wij zorgen da


53


Damen Marine Components Nijverheidsstraat 8 3371 XE Hardinxveld-Giessendam T: +31 (0)184 67 62 62 F: +31 (0)184 67 62 67 E: info@damenmc.nl I: www.damenmc.com


STAND D-110


U blijft aan het roer, wij zorgen dat ‘ie werkt.


BEZOEK ONS TIJDENS MARITIME INDUSTRY OP STAND D110


Damen Marine Components, specialist in ontwerp en productie van straalbuizen, lieren en roer- en stuursystemen. Wij zijn gecertificeerd door de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister om stuurwerkinspecties uit te voeren. Van preventief onderhoud tot (nood) reparatie op locatie, onze ervaren mensen zorgen ervoor dat u altijd uw gewenste koers kunt blijven varen.


DAMENMC.COM


REGISTERED TRADEMARK OF DAMEN MARINE COMPONENTS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96