search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
44


Voor een veilige en eerlijke binnenvaart inspecteren de NBKB inspecteurs efficiënt uw schip.


Kom langs bij onze stand (506) voor alle informatie over NBKB en certificering


nbkb.nl


NBKB voegt daad bij het woord voor een efficiënte route naar uw binnenvaartcertificaat.


NBKB de vaarroute naar een efficiënte certificering voor uw schip en voor een veilige binnenvaart.


16002.NBKB.adv.v2.indd 1 Zorg wel dat u zich tijdig aanmeldt! nbkb.nl nbkb.nl


ROTTERDAM Er is de afgelopen tijd nogal wat veranderd met het certificeren van binnen- vaartschepen. Niet alleen zijn internationaal de technische eisen van ROSR en de Richtlijn samengevoegd in ES-TRIN 2017(1) in okto- ber 2018 en is de nieuwe versie met wijzi- gingen en nieuwe hoofdstukken in ES-TRIN 2019 alweer goedgekeurd en van kracht per 1-1-2020, maar ook nationaal zijn de no- dige zaken veranderd. Zaken die een gro- te impact kunnen hebben op kosten en bedrijfsvoering.


Wij bedoelen hier de per september 2018 van kracht geworden wijzigingen van Beleidsregel nr. ILT-2013/39422.


In het verleden was het verlopen zijn van een certificaat niet zo’n probleem en kon men meerdere voorlopige certificaten verkrijgen tijdens het certificeringsproces. Dit is echter verleden tijd sinds de invoering van de eerder benoemde beleidsregel.


Schepen waarvan een certificaat op 1-2-2020 is verlopen, moeten aan de nieuwbouweisen voldoen (bijvoorbeeld ankers binnenboord / motor te voldoen aan de nieuwste emissie- eisen enzovoort), hetgeen een zeer behoorlij- ke impact heeſt op uit te voeren werkzaamhe- den en kosten.


Hiernaast mag door de keuringsinstan- ties nog maar één voorlopig certificaat met een geldigheidsduur van maximaal 3 maan- den worden afgegeven, nadat is vastge- steld dat het vaartuig aan alle eisen voldoet. Feitelijk dus pas na de nacontrole in het certificeringsproces.


Vasteland 78 3011 BN Rotterdam


T +31 (0)10 302 20 50 E general@nbkb.nl


Dit betekent dat eigenaren ruim van tevoren zullen moeten aanvangen met het inplannen


910 | WEEK 18-19 1 MEI 2019


Tijdig beginnen met (her-) certificeren is een noodzaak


van een hercertificatie, zodat tijdig het vaar- tuig droog kan worden gezet voor een casco- inspectie en men niet in de problemen komt doordat er geen werf tijdig beschikbaar is.


De overheid heeſt daarvoor de termijn van ge- accepteerde droogzetting vóór verloop van het certificaat verlengd van 3 maanden naar één jaar, waarbij de geldigheidsduur van het nieuwe certificaat ingaat op de datum waar- op het oude verloopt. Hierdoor ontstaat dus geen onbedoelde verkorting van de geldig- heidstermijn door eerdere droogzetting.


04/05/16 13:34


Er is nog uitstel van de voorwaarde dat aan nieuwe eisen dient te worden voldaan bij een verlopen certificaat tot 1 februari 2020, maar afgiſte van éénmalig een voorlopig certificaat nadat het vaartuig aan alle eisen voldoet is al een feit.


Kortom tijdige droogzetting en aanvang van hercertificatie is het devies. Voor verdere in- formatie verwijzen wij naar www.nbkb.nl/ wet-en-regelgeving.


NBKB Vasteland 78 3011 BN Rotterdam T: 31 (0)10-302 20 50 I: www.nbkb.nl


Beerens BV maakt het verschil


STANDNR H 103


Beerens BV is een Nederlandse productie- en handelsonderneming gericht op de maritieme sector en is gevestigd met een eigen kade in Werkendam; de derde grootste haven van Nederland. De eigen kade, aan de Beneden Merwede, heeft hijsfaciliteiten die het mogelijkheid maakt om klanten extra service te kunnen bieden.


Beerens BV ontwerpt, produceert en instal- leert voor de binnenvaart, binnenvaartcruise en voor jachten. Niet alleen leveren en instal- leren we onze producten, maar ook zorgen we voor de overige aansluitingen en installa- ties op het gebied van elektra en hydrauliek.


Onze productlijn bestaat voornamelijk uit radarmasten, stuurhuistrappen, heklicht- beugels, boordlichtvleugels, davits, woning- deuren, loopplanken en gangways in een tal van mogelijke variaties in design en opties.


Al 25 jaar levert ons team van vakspecialisten aluminium en RVS producten van hoogwaar- dige kwaliteit.


WERKENDAM Beerens BV Werkendam maakt het onderscheid door klant-specifieke wen- sen door te vertalen in op maat gemaakte kwaliteitsproducten.


BEERENS BV


 


 


Beatrixhaven 11 4251 NK, Werkendam


John van Maastricht +31(0)6-30487516


ns BV is een rlandse productie- en elsonderneming gericht op de ieme sector en is gevestigd met een


of mail direct naar john@beerensbv.nl


/Beerensbvwerkendam /company/beerensbv


WWW.BEERENSBV.NL Follow us on twitter volg ons op @scheepvaartkrnt


STANDNR H 103


“We ontwerpen, produceren en installeren voor de binnenvaart, binnenvaartcruise en voor jachten. We leveren al ruim 25 jaar kwa- liteitsproducten van aluminium en rvs”, stelt het bedrijf. “We blijven onze producten in- noveren en onze diensten verbeteren. Niet alleen leveren en installeren we onze pro- ducten, maar ook zorgen we voor de overige aansluitingen en installaties op het gebied van elektra en hydrauliek”.


Medio 2018 is Beerens BV lid geworden van Werkendam Maritime Industries (WMI). Dit maritieme bedrijvencluster heeſt als ambitie


een betere (internationale) profilering en be- tere samenwerking- en kennisdeling tussen ondernemers, overheid en onderwijs- en on- derzoeksinstellingen. Door de samenwerking met diverse andere specialistische partijen wordt de service nog beter, nog sneller en duurzamer.


Kom kennis met Beerens BV maken tijdens de binnenvaartvakbeurs Maritime Industry in Gorinchem en wel bij standnummer H103.


Handelsonderneming Beerens BV Beatrixhaven 11 4251 NK Werkendam T: +31 (0)183-508950 E: mail@beerensbv.nl I: www.beerensbv.nl STAND H-103


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96