This page contains a Flash digital edition of a book.
Drie Brabantse sporen met GenX-stoffen blootgelegd


Brabantse waterbeheerders hebben drie bronnen ontdekt waar GenX-stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. In Helmond gaat het om het bedrijf Custom Powders dat GenX- stoffen droogt, in Eindhoven betreft het de verwerker van af- valwater Suez/Ecofl ow en in Moerdijk is afvalverwerker ATM Moerdijk als bron geïdentifi ceerd. Beide afvalwaterverwerkers zijn op zoek naar de klanten die de partijen GenX-houdend afvalwater aanleveren. ATM Moerdijk heeft laten weten dat het van één klant, GenX-stoffenproducent Chemours in Dordrecht, geen afval meer accepteert.


Drie verantwoordelijke Brabantse waterinstanties hebben op een speciaal belegde persconferentie bekendgemaakt waar en met welke concentraties FRD903 op de betreffende rwzi’s en in het water is aangetroffen. FRD903 is één van de GenX- stoffen en staat bekend als het meest mobiel, waardoor het in een waterzuivering niet wordt tegengehouden.


ACTUEEL Agenda MAART


7 maart Marker Wadden Delft


12-16 maart European WaterCampus Business Challenge 2018 Leeuwarden


13-15 maart


Aqua Nederland vakbeurs Gorinchem


13-15 maart RioleringsVakdagen Gorinchem


13 maart


Ruimtelijke inpassing van dijken


Slot Loevestein


15 maart CEC’s, drugs en plastic balls


Amsterdam


18-23 maart Achtste Wereld Waterforum Brasilia, Brazilië


21 maart Belastingproeven en stresstesten Arnhem


22 maart Wereldwaterdag 2018 wereldwijd


22 maart


Inspectie waterkeringen Arnhem


APRIL Aan de slag


met klimaatadaptatie in Zuid-Holland-Zuid


De gemeentes in Zuid-Holland-Zuid en waterschap Holland- se Delta hebben een start gemaakt met een gezamenlijke aanpak met klimaatadaptatie. Initiatiefnemer Cok Sas, heem- raad van het waterschap: “Klimaatverandering houdt zich niet aan gemeentegrenzen of regels en vraagt om een ge- zamenlijke aanpak om de effecten beheersbaar te houden. Vaak al vroeg in de planontwikkeling. Door samen te werken met andere overheden, burgers, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties, creëren we met elkaar meerwaarde”, aldus de heemraad bij de presentatie van de samenwerking.


11 april


COP hermeandering Almelo


17-19 april


Maintenance Gorinchem Gorinchem


15 maart


Gebiedsoverleg Zuidweste- lijke Delta Dordrecht


18-21 maart IWA Biofi lms: Granular Sludge Conference 2018 Delft


MEER EVENEMENTEN


IN DE MEEST COMPLETE AGENDA VAN DE WATERSECTOR OP DE WEBSITE


WWW.WATERFORUM.NET/AGENDA


LEES MEER DAGELIJKS NIEUWS OP WWW.WATERFORUM.NET


WATERFORUM FEBRUARI 2018


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64