This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Programma Nationale Watertechnologieweek


Zoals gebruikelijk valt de vakbeurs Aqua Nederland vakbeurs en Rioleringsvakdagen samen met de Nationale Watertechnologieweek. Iedere dag wordt, voorafgaand aan de opening van de beurs, van 10.00 uur tot 12.30 uur een seminar gehouden met presentaties door experts rond een bepaald thema.


Nationale Watertechnologieweek 2018 Tijdens de Aqua Nederland vakbeurs en Rioleringsvakdagen zijn er in de Evenementenhal in Gorinchem iedere dag semi- nars van 10.00 uur tot 12.30 uur. ’s Ochtends een seminar, ’s middags de beurs.


De organisatie is van de seminars in handen van het Netherlands Water Partnership, Water Alliance en Envaqua. Deelname aan de seminars is gratis, vooraf aanmelden is wel nodig.


13 maart: Circulaire economie Thema: Wateruitdagingen in de circulaire economie, met lezingen over: • Resource recovery met eventueel kort de circulaire inrich- ting van de agrarische sector, door KWR;


• Vier essentiële stappen voor een circulair Nederland, door Tauw;


• Stadsverwarming uit afvalwater van rwzi Houtrust, door een eindgebruiker;


• Energie- en grondstoffen fabriek, door waterschap Aa en Maas;


• Innovatiefabriek rwzi Nieuwveer over verschillende inno- vaties die simultaan worden ontwikkeld en gerealiseerd, door Waterschap Brabantse Delta.


14 maart: Nieuwe zuiveringstechnologie Thema: Nieuwe zuiveringsuitdagingen in de water- en industriële sector, met lezingen over: • Natuurlijke systemen voor het verwijderen van medicijnresten (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen) en gewasbeschermingsmiddelen (vanuit de landbouw), door VVM en Bioclear Nederland;


• Resultaten van het tweejarig PACAS-project voor de verwijdering van microverontreinigingen; • De zuivering van de toekomst, door KWR.


Kijk voor het defi nitieve programma op de website www.nationalewatertechnologieweek.nl


15 maart: Sensoren en big data Thema: De onbegrensde mogelijkheden van sensoren en big data, met lezingen over: • Akoestische fl owmetingen en membraankwaliteits- metingen met voorspellend vermogen op reiniging of vervanging;


• Inzet van sensoren en analyzers die industriële water- zuivering bij Indorama stabieler en inzichtelijker hebben gemaakt;


• IJzersterke tool voor ontijzering door big data.


52 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64