This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW Hoogwater in januari was praktijkproef


Ruimte voor de Rivier voldoet aan de verwachtingen


Door Jeroen Bezem en Jac van Tuijn


Naar schatting heeft tweederde van de Ruimte voor de Rivierprojecten bij het hoog- water begin januari meegewerkt aan de waterstandverlaging op de Rijn. De gemeten waterafvoer bij Lobith bedroeg op enig moment 7500 m3


/s, waar het Ruimte voor de Rivierprogramma is ontworpen op een afvoer van 16.000 m3/s. De rivierbeheerders van


Rijkswaterstaat waren dus niet ongerust. Maar er werd wel met gezonde spanning uit- gekeken naar deze praktijkproef. Vooral het krachtig meestromen van de Spiegelwaal, de nevengeul bij Nijmegen, was erg spectaculair om te zien.


Bijna op het hoogste punt. De waterstand bij Lobith liep uiteindelijk op tot 14,64 m +NAP.


16 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64