This page contains a Flash digital edition of a book.
COMMUNICATIE


geproduceerd. “Dat doe je door burgers meer te betrekken bij je bedrijfsvoering. Je kunt framing voor zijn, door de des- kundigheid van de watersector proactief te communiceren. Rond confl icterende standpunten is het zinvol een kennis- dialoog tussen alle betrokken partijen te organiseren.”


Hand in eigen boezem?


De vraag dringt zich op of ook de watersector zelf zich aan framing schuldig maakt. Neem de reactie van de Unie van Waterschappen op het tijdens Prinsjesdag vorig jaar ge- presenteerde Deltaprogramma: ‘De hoosbuien die op basis van de meest recente KNMI-scenario’s pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al.’ UvW-voorzitter Oosters deed de uitspraak om zijn pleidooi voor extra investeringen in maat- regelen tegen wateroverlast kracht bij te zetten. Maar neigt zijn quote niet naar indoctrinatie? Van Alphen wil daar geen uitspraak over doen. “Daarvoor ken ik de uitspraak en de achterliggende feiten onvoldoende. Feit is wel dat de klimaat- verandering zich sneller voltrekt dan verwacht.” Oosters zelf is zich van geen kwaad bewust. “Check het maar en je zult zien dat het klopt. De regenvalprognoses die het KNMI in


Henk-Jan


van Alphen, KWR: “Er circuleren claims dat ons drinkwater ongezond zou zijn. Daar zitten bedrijven achter die water- zuiveringsapparatuur willen verkopen.”


2004 maakte voor 2050 werden in juni 2016 al een feit, toen het onophoudelijk plensde in Brabant en Limburg. Dat maakt mijn pleidooi volledig terecht. We moeten meer tegen de klimaatverandering doen.”


22 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64