This page contains a Flash digital edition of a book.
DRINKWATER


De deelstroom-membraanzuiveringsinstallatie in zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan den IJssel. Foto: Fotoburo Martin Droog


Directeur Walter van der Meer enthousiast over nieuw concept met ionenwisseling


Oasen op weg naar One Step Reverse Osmosis


Door Adriaan van Hooijdonk


Drinkwaterbedrijf Oasen heeft een veelbelovend concept ontwikkeld om het waterverlies van een membraanzuiveringsinstallatie aanzienlijk te verlagen en calcium en magnesium via ionenwisseling apart uit het grondwater te zuiveren. “Hiermee slaan wij twee vliegen in één klap”, stelt directeur Walter van der Meer van Oasen. De nieuwe technologie kan een plaats krijgen bij zuiveringsstation Schuwacht, dat stapsgewijs op weg is naar een OSRO-zuivering (one step reverse osmosis).


Drinkwaterbedrijf Oasen opende op 10 november 2017 een deelstroom-membraanzuiveringsinstallatie in zuiveringssta- tion Schuwacht in Krimpen aan den IJssel. Sindsdien gaat de helft van het opgepompte grondwater door de membranen en de andere helft erlangs. “Vervolgens mengen we de twee waterstromen om tot de gewenste hardheid van het drink- water te komen”, licht Van der Meer toe. Daarna gaat het water nog eens door de conventionele drinkwaterzuiverings- installatie in Schuwacht. Hierbij belucht Oasen eerst het op- gepompte grondwater om onder andere CO2


en methaan te


verwijderen. Dan volgen nog meerdere zuiveringsstappen om drinkwater te bereiden: dubbele zandfi ltratie, actiefkoolfi ltratie en als laatste een UV-desinfectiestap.


Oasen heeft volgens Van der Meer bewust gekozen voor deze tussenstap van een deelstroom-membraaninstallatie. Uiteindelijk moet in Schuwacht een honderd procent mem- braanzuivering komen: een OSRO-zuivering (one step rever- se osmosis). Verschillende overwegingen speelden een rol bij de keuze voor de stapsgewijze omschakeling via een deel- stroominstallatie. Een voordeel hiervan is dat Oasen nu effec- ten als biofi lmvorming in het waterleidingennet in de gaten kan houden. Het onderzoek daarnaar is nagenoeg afgerond. “Uit de eerste resultaten blijkt dat er geen effecten optreden”, zegt Van der Meer.


WATERFORUM FEBRUARI 2018


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64