This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS Een Deense rwzi met 290 omvormers


In het Deense Arhus heeft Danfoss een rwzi uitgerust met met 150 frequentie- omvormers op nagenoeg alle moto- ren. De eigenaar Arhus Water begon in 2014 met de ombouw van de rwzi tot een bioraffi naderij. In 2016 leverde de verwerking van het communale af- valwater van de stad Arhus 134 pro- cent meer energie dan ze verbruikt. Het energieoverschot wordt geleverd in de vorm van elektriciteit aan het net en warmte aan het stadsnet.


Volgens Ruud Versluijs van Danfoss Drivers spelen de frequentieomvormers een belangrijke rol in de gedaantever- andering. “Onze omvormers regelen samen met real time sensoren, de be- luchters en de pompen zo optimaal mo- gelijk, zodat de zuiveringsinstallatie zo min mogelijk energie gebruikt. De hele regeling is erop gericht om zoveel mo- gelijk koolstof in de vergister te krijgen, zodat daar zoveel mogelijk biogas kan worden geproduceerd. Daarbij wordt een terugvalstrategie gevolgd. Het hele proces is steeds verder geoptimali- seerd, gericht op die maximale biogas- productie. Maar als het ergens misgaat,


dan valt de besturing terug op het ba- siszuiveringsproces, dat moet voldoen aan de lozingseisen. Vervolgens gaat de operator het zuiveringsproces weer langzaam optimaliseren en de biogas- productie vergroten.” Volgens Versluijs is de procesregeling van rwzi Arhus een voorbeeld voor de wereld als het gaat om CO2


-reductie in de watersector.


Verder is op de stand van Danfoss aandacht voor de inzet van frequentie- omvormers voor de besturing van de pompen van PWN op diens drinkwa- terstation Heemskerk.


Betere fasescheiding na CIP-reiniging productieproces


Door een betere fasescheiding van het voorspoelen, de CIP-reiniging en het naspoelen, kan een bedrijf heel veel terugverdienen. Dat zegt Bart Küpers, Industriemanager Water bij Endress+Hauser. “Afvalwaterzuivering is bij veel industriële watergebruikers een sluitpost, maar er kan wel degelijk geld worden verdiend”, merkt hij op. Hij noemt het plaatsen van analysemeters op de juiste plekken in bijvoor- beeld het infl uent, actiefslibbassin, effl uent of in een indik- ker. Heel specifi ek wijst Küpers op het gebruik van troebel- heidsensoren bij CIP-reiniging in de melksector. “Dergelijke sensoren kunnen heel nauwkeurig de verschillende fasen van de reiniging onderscheiden. Ze reageren op heel kleine beetjes melk in het water. In combinatie met een fl owmeter en een geleidbaarheidsmeter is het mogelijk om met grotere precisie de voor-, hoofd- en naspoelfasen te onderscheiden. Daardoor kan meer CIP-schoonmaakmiddel en melkproduct worden teruggenomen. Dat bespaart niet alleen op de pro- ductkosten, maar voorkomt ook afvalwater, zodat ook op de verwerking daarvan kan worden bespaard”, aldus Küpers.


Endress+Hauser heeft speciaal voor de voedingsmiddelen- industrie de troebelheidsmeter OUSAF11 ontwikkeld zonder glas. “De bedrijven in deze branche willen absoluut geen glas in hun productieproces, maar zijn nog weinig bekend met onze glasloze troebelheidssensor”, legt hij uit.


WATERFORUM FEBRUARI 2018 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64