This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Intelligente spectrofotometer Nanocolor VIS II bij Macherey-Nagel


Macherey-Nagel toont de gloednieuwe, intelligente spectrofotometer Nano- color VIS II. Deze fotometer heeft buitengewone eigenschappen voor het dagelijkse laboratoriumwerk en combineert hoogwaardige analysetechniek met grote gebruiksvriendelijkheid.


Hoogwaardige mechaniek Gebruik deze innovatieve fotometer net als een smartphone of tablet en geniet telkens weer van de intuïtieve, icoongebaseerde bediening. Dankzij het over- zichtelijke 10-inch HD-touchscreen met hoge resolutie wordt de dagelijkse meetroutine een genoegen. Uit technisch oogpunt maakt de spectrometer indruk met hoogwaardige mechaniek en een mooi uiterlijk. De optische op- bouw en de slimme techniek maken een meting mogelijk die niet gevoelig is voor licht van buitenaf, en dat zonder bedekking. Dit is een groot voordeel voor een vlot procesverloop in het laboratorium.


Cuvetten


De Nanocolor VIS II voldoet als volwaardige spectrofotometer aan alle eisen van uw dagelijkse laboratoriumroutine. De foto meter beschikt over de bewezen barcodetechnologie voor snelle meettesten met ronde en recht- hoekige Nanocolor-cuvetten en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid tot om- vangrijke kleurmetingen en realtime opnames van scans. Bovendien is dit apparaat het enige in de klasse dat de mogelijkheid biedt om automati- sche NTU-meting parallel met de analyse van ronde cuvetten uit te voeren, waardoor optimale betrouwbaarheid van meetwaarden ontstaat. Met de om- vangrijke functies voor kwaliteitscontrole van testapparaten en processen wordt effi ciënte en exacte interne kwaliteitscontrole mogelijk. Dankzij al deze nieuwe en toch bewezen functies is de spectrofotometer Nanocolor VIS II een extreem sterk analytisch hulpmiddel dat op de markt zijn gelijke niet kent.


Macheney-Nagel Düren, Duitsland Stand F.105


WATERFORUM FEBRUARI 2018 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64