This page contains a Flash digital edition of a book.
DRINKWATER Marco Oosterwijk (wethouder Krimpen aan den IJssel),


Ria Boere (wethouder Krimpenerwaard), Agnes van Zoelen (hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), Walter van der Meer (directeur Oasen) bij de opening van de RO-installatie in Schuwacht. Foto: Fotoburo Martin Droog


Octrooi aangevraagd Samen met diverse universiteiten en kennisinstituten voert het drinkwaterbedrijf meerdere onderzoeken uit. Van der Meer: “Wij willen meer ervaring opdoen met het reminerali- seren van het drinkwater. De membranen houden in principe immers alle stoffen tegen, maar het drinkwater moet wettelijk een bepaalde hoeveelheid calcium en magnesium bevatten.” Een van de promovendi van Van der Meer, tevens deeltijd- hoogleraar Membrane Technology and Engineering for Water Treatment aan de TU Twente, werkt sinds 2016 aan een veel- belovend concept waarvoor Oasen inmiddels octrooi heeft aangevraagd. “Hierbij halen we met een ionenwisselaar kalk en magnesium uit het grondwater”, legt Van der Meer uit. “Dat voegen we later weer toe aan het drinkwater om tot de gewenste hardheid te komen.”


Deze aanpak brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo komen het calcium en magnesium uit de oorspronkelijke drinkwaterbron en niet uit groeves. Hierdoor zijn de minera- len van hoge kwaliteit en bevatten ze geen verontreinigingen. Daarnaast is het volgens Oasen een duurzaam proces, om- dat vrachtwagens de kalk en het magnesium niet naar het drinkwaterbedrijf hoeven te vervoeren. Het waterverlies door


26 WATERFORUM NR 1


de combinatie van het OSRO-proces en ionenwisseling met een natriumhars, is bovendien vergelijkbaar met dat van een traditioneel zuiveringsproces. “Hiermee slaan wij dus twee vliegen in één klap”, stelt Van der Meer.


Ammonium verwijderen Tijdens de productie van het drinkwater met de deel- stroom-membraaninstallatie in Schuwacht blijft concentraat over dat verschillende stoffen bevat, waaronder ammonium. Door de ligging in het veengebied gaat het om hoge con- centraties. “Oasen heeft eerst met een anaerobe bioreactor geprobeerd om het ammonium te verwijderen”, licht Van der Meer toe. “Dat is echter onvoldoende gelukt. Wij zijn immers geen afvalwatertechnologen.”


Daarom ging Oasen in gesprek met dijkgraaf Hans Oos- ters en hoogheemraad Agnes van Zoelen van het Hoog- heemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, om het concentraat in awzi De Groote Zaag te laten behandelen. In nauwe samenwerking met wethouders Ria Boere (Krimpe- nerwaard) en Marco Oosterwijk (Krimpen aan den IJsel) werd afgesproken dat het concentraat via een rioolpersleiding het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64