This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Ultrasone fl owmeter van Krohne haalt meer uit groen biogas


Krohne is op Aqua Nederland aanwezig met de Optisonic 7300 ultrasone fl ow- meter, waarmee het debiet en het me- thaangehalte van biogas kunnen wor- den gemeten op riool- en afvalwater- zuiveringsinstallaties. De 2-straals ultra- sone meter is voorzien van titanium sensoren en innovatieve signaalverwer- king, en kan biogas - bekend als een gas dat moeilijk te kwantifi ceren is - veilig en betrouwbaar meten.


Subsidie Biogas een gasmengsel van hoofd- zakelijk methaan en koolstofdioxide, en ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal. Omdat pro-


ductie van biogas de uitstoot van het broeikasgas methaan in de atmosfeer beperkt, moedigt de overheid het ge- bruik en productie van biogas aan. De subsidieregeling duurzame ener- gieproductie (SDE+) stimuleert de pro- ductie van duurzame energie. Deze subsidie is ook beschikbaar voor de productie van groen gas bij riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties.


Unieke eigenschap De fl owsensor van de Optisonic 7300 biogas is zo ontworpen dat het instru- ment functioneert bij atmosferische druk, waarbij waterdamp in het gas en condensatie geen invloed hebben


op de meting. Door toepassing van een roestvaststalen fl owsensor body is H2S-corrosie uitgesloten.


Een van de unieke eigenschappen van de Optisonic 7300 is het meten van het in biogas aanwezige methaangehalte, dat te bepalen is uit de door het instru- ment gemeten geluidsnelheid en tem- peratuur. Dit geeft een beter beeld van het fermentatieproces. Door aansluiting van een additionele druktransmitter kan het standaard volume van het gas ook door de fl owmeter berekend worden.


Krohne Nederland Dordrecht Stand E.108


Nóg energie-effi ciëntere motor en waterpompen bij KSB


KSB presenteert op de Aqua Nederland vakbeurs op het gebied van energie-effi ciëntie niet alleen de synchroon-reluc- tantiemotor SuPremE IE4, maar ook de Etanorm, de meest verkochte gestandaardiseerde waterpomp ter wereld, voor- zien van een PumpMeter en PumpDrive.


Op het gebied van biogasinstallaties toont KSB de Amaprop mixer met dompelmotor voor toepassingen in de biogas- productie en de afvalwaterbehandeling en uit het drinkwa- terprogramma van KSB kunt u kennismaken met de on- derwatermotorpomp UPA. Deze pomp wordt onder meer toegepast voor watervoorziening, bronbemaling en grond- watertoepassingen, alsook voor brandblusinstallaties en drukverhogingsinstallaties.


Verder is er op KSB-stand aandacht voor de nieuwe genera- tie Amarex KRT dompelpompen. De pompen worden ingezet voor het transport van diverse soorten afvalwater in gemeen- telijke, industriële en andere zakelijke toepassingen.


KSB hoopt u te mogen ontmoeten op een van de beursdagen.


KSB Nederland Zwanenburg Stand G.103


60 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64