This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Marker Wadden: archipel in wording


Juni 2016: contouren zichtbaar


Baggerbedrijf Boskalis is in mei 2016 gestart met het opspuiten van fi jn slib afkomstig van de bodem van het Markermeer, voor het aanleggen van wallen. In juni is de contour van het eerste eiland zichtbaar. De dammen zijn zo aangelegd dat hierbinnen slibcompartimenten kunnen worden opgevuld.


September 2016: eerste mijlpaal Het baggerwerk van Boskalis voor de con- tour van het eerste eiland is klaar. Zichtbaar is de haven met de besteende havenhoof- den.


April 2017: aanleg tweede eiland Werk in uitvoering: de aanleg van het tweede eiland. Eerst zijn de eilanden omringd door dammen en verbonden met werkdammen. Als ze opgevuld zijn en het slib is voldoende bezonken en stevig, dan gaan de achterste dammen weg. Het water heeft dan vrij spel en er kan hier continue slibaanwas plaatsvinden.


36 WATERFORUM NR 1


Oktober 2017: eerste begroeiing Het eerste eiland is al fl ink begroeid met onder andere moerasandijvie, perzikkruid en blaartrekkende boterbloem.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64