This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Envaqua: Beursformule verder uitgebouwd met extra seminar


De beursvloer was dit jaar volgens directeur Frank Buijs van Envaqua al weer snel helemaal uitverkocht. Envaqua en Easy- fairs Evenementenhal werken samen bij de vakbeurs. “Het is alweer de twaalfde editie en de beursformule betaalt zich nu uit”, zo constateert hij tevereden. Envaqua heeft de beurs dit jaar uitgebouwd met een extra seminar en matchmaking over het verwijderen van ziekteverwekkers, zoals legionella. “Een van onze werkgroepen is al jaren met dit onderwerp bezig en legionella is actueler dan ooit. Er zijn strenge regels voor legionellapreventie, maar het aantal gevallen neemt helaas nog steeds toe.”


Een ander actueel thema op dit speciale seminar is de verwij- dering van medicijnresten uit afvalwater. Volgens Buijs is dit ook een belangrijke maatschappelijk vraagstuk waar techno- logie antwoorden kan bieden. Na afl oop is er een mogelijk- heid voor bezoekers om een-op-een gesprekken te hebben met de aanbieders van deze verwijderingstechnieken. Enva- qua organiseert ook het seminar over circulaire economie. Dit jaar zullen de verwaarding van grondstoffen uit afvalwater en de kringloopsluiting bij de industrie extra worden belicht, zo laat de Envaqua-directeur weten.


Buijs wijst tenslotte op de gewijzigde openingstijden. Voor- heen begon de vakbeurs pas in de middag en liep die door tot in de avond. Nu begint de beurs al om tien uur ’s ochtends en is deze om zes uur afgelopen. “Uit onderzoek is geble- ken dat bezoekers en exposanten deze tijden beter vinden. Daarom hopen wij dit jaar weer meer bezoekers te kunnen verwelkomen. Iedere belanghebbende en deskundige in de Nederlandse waterketen is van harte welkom.”


Carrière-event Roadshow Water in het kennistheater


Op donderdag 15 maart organiseert het Nationaal Watertrai- neeship in het kennistheater op de beursvloer tussen 12.30 en 17.00 uur het career event Roadshow Water. Het evene- ment wordt aangeboden door meerdere organisaties en is bedoeld om studenten en jonge professionals te enthousias- meren voor een carrière in de watersector. Bedrijven zullen in het kennistheater praten over vacatures die op dat moment openstaan en vertellen over het profi el van de kandidaat die hen voor ogen staat.


Ralph Wesseling toert met de Roadshow Water inmiddels al weer enkele jaren door het hele land. “De watersector biedt de komende jaren volop carrièrekansen aan jong talent. Wij proberen met onze rondreizende show studenten en pas af- gestudeerden te bereiken en ze te interesseren. Ook dit jaar hebben we voor de vakbeurs speciaal studenten uitgeno- digd vanuit verschillende hogescholen met de achtergronden civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, water- management. We brengen de studenten in contact met be- drijven die mensen zoeken voor concrete banen in de water- sector. Bedrijven pitchen hun vacature in het kennistheater en daarnaast is er gelegenheid voor een-op-een ontmoetingen. Als een werkzoekende bezoeker een profi el geeft, gaan wij ter plekke proberen een gesprek te organiseren met een pas- send bedrijf”, aldus Wesseling.


Wesseling werkt voor het Nationaal Watertraineeship dat een van de deelnemende organisaties is van de Roadshow Water. Zijn organisatie verzorgt tweejarige trainingsprogram- ma’s voor afgestudeerde HBO’ers en WO’ers met een water gerelateerde opleiding. “Wij zien bijvoorbeeld dat stedelijk watervraagstukken steeds urgenter worden en dat organisa- ties in de watersector daar op een nieuwe manier mee willen omgaan. Jonge mensen brengen zo’n vernieuwing met zich mee maar wij zien tegelijkertijd dat een deel van de jongeren de watersector nog niet goed weet te vinden. Daarom zijn wij sinds kort het Traineeship Stedelijk Water gestart. Wij pro- beren daarin een brug te slaan door goed te kijken naar de kansen die de organisaties jongeren te bieden hebben.”


WATERFORUM FEBRUARI 2018


49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64