This page contains a Flash digital edition of a book.
Foto’s: Natuurmonumenten, Straystone, John Gundlach, Peter Leenen.


WATERBOUW


In het Markermeer is de afgelopen twee jaar door Boskalis hard gewerkt aan de aanleg van een nieuwe natuurarchipel: Marker Wadden. De eerste vijf eilanden worden nu aangelegd. Eind 2020 wordt het project opgeleverd en kan Natuurmonumenten het nieuwe natuurgebied in beheer nemen. Nooit eerder is op zo’n grote schaal in open water een totaal nieuw ecosysteem gebouwd. Het is afwachten hoe de natuur gaat reageren. Hoe gaan zich paaiplaatsen, geulen en slenken vormen? Maar ook is de vraag: zal de veranderde sedimentatie leiden tot een betere waterkwaliteit in het Markermeer?


April 2017: uitbreiding tot archipel


Aan beide zijden van de haveningang zijn de eerste zandplaten aangebracht. Nu begint het opvullen van de slibcompartimenten.


Zicht op het eerste hoofdeiland met de compartimenten die zodanig zijn ingericht dat ze slib kunnen invangen en zich langzaam verder opvullen. De verschillende kleuren geven aan dat de compartimenten al in meer of mindere mate zijn gevuld.


Het sediment is rijk aan voedingsstoffen en zorgt voor een snelle groei van het inge- zaaide riet.


November 2017: contouren vijf eilanden De contouren van alle vijf de eilanden zijn al zichtbaar. Samen met het onderwater- landschap heeft de eerste fase van de aanleg Marker Wadden een omvang van 1000 hectare. De ambitie is voor het herstel van het Markermeer een uiteindelijk archipel te bouwen van 10.000 hectare.


WATERFORUM FEBRUARI 2018 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64