This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Innovatieve DSC-procesbesturing met APROL van B&R


B&R ontwikkelt en produceert indus- triële automatiseringsoplossingen voor machinebouw en eindgebruiker. Het bedrijf integreerde besturingssystemen, visualisering, aandrijftechniek, veilig- heidsbesturingen en industriële netwer- ken. Omdat de toegevoegde waarde van software snel groeit, is het moge- lijk om met één ontwikkeltool alle B&R hardwareproducten te programmeren, confi gureren, debuggen en inbedrijf- stellen.


Krachtige technologie B&R Automation Studio en mapp Tech- nology verkorten de doorlooptijd van automatiseringsprojecten.Terugkerende basisfuncties zijn beschikbaar als bouw-


stenen, eenvoudig te gebruiken en uitgebreid getest. Hierdoor kan de programmeur zich concentreren op hoofdtaken. Met APROL heeft u een krachtige DCS-technologie voor oplos- singen in Industrial IoT en fabrieksauto- matisering. Data-acquisitie, energie- en conditiemonitoring en veilig besturen op afstand (Secure Remote Control) zijn in- tegraal onderdeel van de B&R-wereld.


Al meer dan 35 jaar hanteert B&R het motto ‘Perfection in Automation’. Daar- onder verstaat het bedrijf niet alleen de beste oplossingen in industriële auto- matisering, maar ook langdurige en vertrouwde relaties met klanten, part- ners, werknemers en leveranciers.


Leider in de branche B&R is snel uitgegroeid tot een interna- tionale groep en geldt als een innova- tie- en technologieleider in de branche. Als het wereldwijde centrum voor ma- chine- en fabrieksautomatisering bin- nen de ABB Group, zal het bedrijf die leidende positie in de internationale marktomgeving blijven uitbreiden en het groeitraject voortzetten. Vanuit goed partnerschap staat B&R altijd klaar om zijn klanten te helpen en te adviseren. Van het productidee tot de ontwikkeling en de after-sales.


B&R Industriële Automatisering B.V. Breda


Stand G.128


Verkoop hyperboloïde mengers in Nederland door Invent UV AG


Sinds 1 januari 2018 zijn de verkoop en het onderhoud van hyperboloïde men- gers van Invent Umwelt und Verfahren- stechnik AG in handen van Invent zelf. Daarmee kan het bedrijf een breder productenpakket aanbieden en klanten in Nederland direct van advies en ser- vice voorzien.


In Nederland zijn de afgelopen jaren meer dan zeshonderd van deze unie- ke Invent mengers geleverd voor het mengen van communaal afvalwater. Bij de meeste waterschappen zijn Invent mengers in gebruik voor het mengen in selectoren en denitrifi catiezones. Het bijzonder lage energiegebruik van de mengers en de hoge mate van be- trouwbaarheid zijn al twintig jaar uniek in Nederland.


Mengers wereldwijd InventUmwelt- und Verfahrenstechnik AG staat al 25 jaar voor het ontwikke-


len en produceren van innovatieve en hoogwaardige producten voor water- en afvalwaterzuiveringen. Wereldwijd zijn mengers geplaatst in Amsterdam, Berlijn, New York City, Singapore, Mel- bourne en vele andere zuiveringen. Door te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling heeft Invent niet alleen de hyperboloïde menger kunnen opti- maliseren, maar tevens zijn producten- pakket kunnen verbreden.


Robuuste beluchters


Naast de bekende hyperboloïde men- gers levert Invent eveneens Hyperclas- sic menger/beluchters, iDISC mem- braanbeluchters en meer innovatieve producten. Voor de industriële markt levert Invent robuuste beluchting en een breed scala aan industriële men- gers. Vanuit de vestiging in Den Haag zal de director sales, Marcel Huijboom, advies, verkoop en ondersteuning pro- fessioneel leiden.


Invent


Den Haag Stand E.131


56 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64