This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


‘Niet wachten tot het te laat is’ KNMI en Deltares zoomen in op versnelde zeespiegelstijging


Door Esther Rasenberg


Uit internationale deskstudies en metingen blijkt dat de zeespiegel sneller stijgt dan eerder werd aangenomen. Aan de Nederlandse kust is daar nu nog niets van te merken, maar als het ijs op Antarctica versneld smelt, kan de zeespiegel hier ook sneller en forser stijgen dan in de Deltascenario’s is aangenomen. Moet de strategie worden bijgesteld?


Deltacommissaris Wim Kuijken gaat in het Deltaprogramma uit van scenario’s die gebaseerd zijn op de klimaatrapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De laatste klimaatscenario’s van het KNMI zijn in 2014 op- geleverd. Inmiddels lijkt het erop dat de zeespiegel sneller stijgt dan in die klimaatscenario’s is aangenomen. Dat kan betekenen dat ook de Deltascenario’s moeten worden aan- gepast. Bij de presentatie van het Deltaprogramma 2018 liet deltacommissaris Wim Kuijken weten dat hij Deltares, met medewerking van het KNMI, laat onderzoeken wat de moge-


30 WATERFORUM NR 1


lijke consequenties zijn als de Nederlandse zeespiegel sneller stijgt dan in de Deltascenario’s is aangenomen. Volstaan de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën dan nog, of moeten zij worden bijgesteld?


Amerikaanse studie Volgens Marjolijn Haasnoot, die bij Deltares het onderzoek leidt, is de verandering ten opzichte van eerdere prognoses vooral ontstaan door een studie uit 2016, van de Amerikaan- se onderzoekers DeConto en Pollard. Zij nemen in hun bere- keningen van de zeespiegelstijging verschillende processen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64