This page contains a Flash digital edition of a book.
COMMUNICATIE


‘Iedereen wil de snelste zijn’ Fake-nieuws is een serieuze bedreiging voor de Nederlandse watersector, vindt onderzoeker Henk-Jan van Alphen van KWR Watercycle Institute. De politicoloog voerde met colle- ga’s van drinkwaterbedrijven en waterschappen een studie uit naar de impact van nepnieuws op de sector. “Er is nau- welijks tijd om feiten te checken, omdat iedereen de snelste wil zijn in het publiceren van nieuws en het geven van zijn mening. Vaak gaat het social-mediagebruikers erom met fake-berichten veel hits te krijgen. Op dit soort berichten is weinig controle. Facebook en Twitter hebben geen redactie die feiten checkt. Ook commerciële partijen zijn op de social media actief. Er circuleren bijvoorbeeld claims dat ons drink- water ongezond zou zijn. Indirect zitten daar bedrijven achter die waterzuiveringsapparatuur willen verkopen.”


Voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen, die in het bestuur het onderwerp ‘communicatie’ in portefeuil- le heeft, maakt zich eveneens zorgen. “We weten dat nep- nieuws een hardnekkig fenomeen is op social media. We zijn daar dus heel scherp op. Dagelijks monitoren wij de social media om direct op onjuiste berichtgeving te reageren. Maar echt concreet is het nog niet aan de orde geweest.”


Ook ergert Oosters zich aan de vaak onterechte kritiek op de waterschappen die op social media wordt gespuid. “Dat schaar ik niet onder de categorie fake-nieuws. Als de jaar- lijkse heffi ngen de deur uitgaan, wordt er online meteen ge- klaagd over de hoogte van de tarieven en zoemt de vraag weer rond waar de waterschappen dit geld nou voor nodig hebben. De waterschappen zijn gelukkig heel transparant


gaan communiceren hoe ze dat geld besteden, onder meer met een inlegvel bij de aanbiedingsbrief.”


Schadelijker Veel schadelijker dan nepnieuws verspreidende of onterecht kritische social-mediagebruikers, stelt KWR-onderzoeker Van Alphen, is dat wetenschappelijk onderbouwde waar- heden niet langer de basis zijn voor het brengen van nieuws. “Media worden afhankelijker van private geldstromen. Daarom moeten ze zoveel mogelijk lezers aantrekken met spectaculair nieuws. Dat doen ze door nieuws te brengen vanuit een confl ictsituatie, zelfs als het gebrachte confl ict helemaal niet speelt.” Als voorbeeld noemt Van Alphen een discussie over vaccinatie bij tv-programma Pauw in 2016, die volledig uit de hand liep. “Eén arts moest zich tegenover drie verbeten en emotionele tegenstanders verdedigen. Dat lukte niet en zo ontstond het beeld dat het niet inenten van kinderen een verantwoorde en gezonde optie is. Terecht volgde de dag erna een rectifi catie.”


De watersector moet oppassen dat ze niet in dit soort ‘framing’ wordt meegezogen, betoogt Van Alphen. “Mee- doen aan bijvoorbeeld een discussie over giftige stoffen in drinkwater brengt risico’s met zich mee. Je kunt op basis van de feiten aantonen dat er geen gevaar is voor de volksge- zondheid, maar tegenover een ongeruste burger die aanhaalt dat het wel zijn pasgeboren kindje is dat daarvan drinkt, maak je in de publieke opinie geen schijn van kans. Het vertrouwen in de watersector is vrij groot. Maar drinkwater is het onder- werp bij uitstek om dat vertrouwen te ontwrichten. Water is niet alleen H2


O, er zitten ook stoffen en bacteriën in. Dat is


de realiteit. Wellicht moeten we het woord schoon uit het idioom schrappen. We kunnen beter communiceren dat het verantwoord is kraanwater te drinken.” Van Alphen adviseert waterbedrijven vertrouwen op te bouwen met burgers en zo transparant mogelijk te zijn over hoe hun drinkwater wordt


Hans Oosters, Unie van


Waterschappen: “Dagelijks monitoren wij social media om direct op onjuiste berichtgeving te reageren.”


WATERFORUM FEBRUARI 2018


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64