This page contains a Flash digital edition of a book.
COMMUNICATIE Help, een haai in de straten!


‘Geloof het of niet, maar dit hier is een haai op de ringweg van Houston’, twittert ene Jason Michael (@Jeggit) op 28 augustus 2017 vanuit zijn auto. Met foto en al. Maar het was niet echt, slechts handig Photoshopwerk. Het lijkt onschuldig, maar hoe reageert een moeder die zit te wachten op haar tienjarig dochtertje dat nog niet uit school is gekomen? Naast de getruukte haaienfoto werd tijdens de rondrazende orkaan Harvey een foto verspreid van een ondergelopen vliegveld met de staartvleugels van een stel jumbojets nog net zicht- baar. Ook nep. Klimaatactivisten wilden met de gesimuleerde foto van LaGuardia Airport in New York uitdrukken wat er ge- beurt als het zeewaterpeil verder stijgt. Beide plaatjes gingen viral. De tweet over de haai werd dezelfde dag 85 duizend keer geretweet.


Verontrustender was de honderden keren gedeelde bood- schap op Facebook met een telefoonnummer voor mensen in nood. Wie het nummer belde, kwam niet uit bij de National Guard, maar bij een verzekeringsmaatschappij. En zo ont- dekte onderzoeker Amir Ebrahimi Fard van de TU Delft nog meer nepinformatie rond Harvey. De promovendus deed mee aan een door de universiteit georganiseerde hackathon, om aan de hand van online bronnen een reconstructie van de na- tuurramp te maken. Dat hij nepnieuws tegenkwam, verbaasde hem niet, “maar wel dat de berichten zo ontzettend vaak wer- den gedeeld. In de eerste uren en zelfs dagen van een ramp is vaak weinig informatie beschikbaar. Mensen speuren dan social media af, niet in de laatste plaats om te kijken of er berichten van familie of vrienden zijn. Dan komen ze ook nep- nieuws tegen.”


Het slechte aan valse informatie, aldus Ebrahimi Fard, is dat het hulpacties kan hinderen. “Op de lange termijn ondermijnt het de kracht van social media. Zo heeft Facebook een vei- ligheidscheck waarmee gebruikers bij een ramp hun vrienden kunnen informeren dat ze veilig zijn. Nepberichten verstoren dat soort nuttige toepassingen. En wat gebeurt er als er een echte haai wordt gespot? Je wilt voorkomen dat een bericht dan niet serieus genomen wordt.”


Ebrahimi Fard raadt overheden aan een strategie te ontwik- kelen tegen nepnieuws. “Artifi cal intelligence-technologie om snel fake-nieuws op te sporen laat goede resultaten zien. Overheden moeten valse informatie tijdens een incident meteen via de eigen social-mediakanalen ontkrachten. In het algemeen moeten mensen worden voorgelicht, dat ze niet alles wat ze op internet lezen, zomaar moeten slikken. Het zou goed zijn het verspreiden van nepinformatie strafbaar te stellen. In China bijvoorbeeld wordt iemand dan voor het leven geweerd van internet.”


LaGuardia Airport in New York staat blank, maar niet heus.


De fake-haai in de straten van Houston.


20 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64