This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


EnviroChemie presenteert geavanceerde oxidatieprocessen voor afvalwater


EnviroChemie presenteert op de Aqua Nederland vakbeurs in Gorinchem haar nieuwe Envochem AOP-technologie. Deze Advanced Oxidation Technology is uitermate geschikt voor de verwijde- ring van niet-afbreekbare toxische stof- fen, zoals vluchtige organische stoffen, uit afvalwater. De techniek kan tevens worden ingezet bij de behandeling van gefi ltreerd afvalwater om chemische verontreinigingen verder te reduceren tot onder de lozingsnorm.


Drie series


De Envochem AOP-technieken zijn be- schikbaar in drie series: behandeling met waterstofperoxide en UV-bestra- ling, behandeling met waterstofperoxi- de en 2-waardig ijzer en behandeling met ozon. Envochem AOP-installa-


ties worden veel toegepast voor che- misch-fysische zuivering in de farma- ceutische industrie.


Individuele klanteisen EnviroChemie is een leidend bedrijf op het gebied van installaties voor de behandeling van industrieel water, de watercirculatie en de afvalwaterbehan- deling, en heeft zijn hoofdvestiging in de buurt van Frankfurt in Duitsland. De ingenieurs en wetenschappers van het bedrijf ontwerpen, bouwen, onderhou- den en geven advies over waterbehan- delingsinstallaties die specifi ek op de individuele klanteisen zijn afgestemd.


EnviroChemie Haarlem


Stand C.103 Uniek pakket fi ltermaterialen voor alle typen water bij Aqua-Techniek


Aqua-Techniek heeft een schat aan ervaring en scheidkundig/techni- sche achtergrond op het gebied van fi ltermaterialen voor de zuivering van drink-, zwembad-, bedrijfs- en riool- water. Dat stelt het bedrijf in staat de klant adviserende diensten te verlenen, inclusief de voorspelling van het te verwachten zuiveringsresultaat.


Compleet pakket Aqua-Techniek biedt een compleet pakket van fi ltermaterialen en levert expertise gratis mee.


Zo levert het bedrijf inert fi ltermateriaal voor fi ltratie van zwevende deeltjes: • antraciet = Aqua-cite • fi lterzand = Aqua-sand • grind = Aqua-gravel • garnet = Aqua-garco • puimsteen = Aqua-volcano


Verder levert Aqua-Techniek fi lterma- teriaal voor ontzuring, pH-verhoging, re-mineralisatie: • calcium carbonaat = Aqua-juraperle • half gebrande Dolomiet = Aqua-se- midol


Filtermateriaal voor katalytische Fe- en Mn-verwijdering vanaf de eerste minuut en onder bepaalde procescon- dities de zwavel van H2


S, Al en As: • mangaandioxide = Aqua-mandix


Voor geur-, smaakverbetering en ontchloring: • actief kool = Aqua-carb Pool


Inorganisch fi ltermateriaal voor ammoniumverwijdering: • clinoptiloliet = Aqua-multolite


Entmateriaal voor centrale ontharding: • granaatzand = Aqua-garfi ne • marmer = Aqua-calcite • zand = Aqua-sand • gebroken pellets


Aqua-Techniek, Hellevoetsluis Stand F.111


WATERFORUM FEBRUARI 2018 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64