This page contains a Flash digital edition of a book.
AQUA NEDERLAND VAKBEURS


Grundfos zet in op ‘Intelligent Connectivity’


Grundfos presenteert zich op Aqua Ne- derland met een compleet scala aan pompoplossingen gericht op water- voorziening, afvalwater en industriële toepassingen. Het centrale thema is Intelligent Connectivity, wat aansluit op Grundfos iSolutions, hetgeen het pres- tatievermogen van pompen en pomp- systemen verbetert.


Op de vakbeurs worden de diverse activiteiten gepresenteerd en tevens de nadruk gelegd op de doelstellingen, normen en waarden van het bedrijf; ge- baseerd op de thema’s duurzaamheid, continuïteit en maatschappelijke verant- woordelijkheid. Zo ligt er een duidelijke focus op het leveren van een bijdrage


GRUNDFOS iSOLUTIONS


DISCOVER INTELLIGENT CONNECTIVITY


aan het verbeteren van het leefklimaat en het verminderen van CO2


-uitstoot middels technologie.


Het technische thema van de stand is ‘Intelligent Connectivity’. Een term die direct gekoppeld is aan Industrie 4.0 en bij Grundfos is geconcretiseerd onder de productnaam


iSolutions.


Vincent Groenendijk, teamleider Indus- trie bij Grundfos: “Intelligent Connecti- vity verandert de toekomst van indus-


Grundfos, Almere


Stand B.115


Innovatie en effi ciëntie zijn belangrijke focuspunten voor de waterbranche. Tijdens Aqua Nederland 2018 biedt JUMO bezoekers de mogelijkheid zelf deze voordelen voor de waterbehandeling te ervaren. Medewerkers van JUMO delen graag hun kennis over de vele communicatiemogelijkheden met digitale sensoren voor onder meer industriële waterbe- handeling.


Korte workshop


Gebruiksgemak is voor JUMO een van de hoofdpijlers van het productbeleid. Beursbezoekers kunnen zelf ervaren hoe eenvoudig het is om te kalibreren. Joran Paets, productspe- cialist sensoren van JUMO, is op de beurs aanwezig om hier- over te praten. Iedere twee uur biedt hij bezoekers de mo- gelijkheid om in een korte workshop sensoren te kalibreren.


Verder is op de stand de nieuwste apparatuur aanwezig voor fl owmeting in applicatie-opstelling: de JUMO fl owTrans MAG-serie. Deze magnetisch inductieve fl owmeter is ver- krijgbaar in vele verschillende diameters en is daardoor uiterst fl exibel inzetbaar. De krachtige en betrouwbare meetomvor- mer garandeert de hoogste meetnauwkeurigheid.


Ongecompliceerd kalibreren op de JUMO-stand Optimale procesbewaking


Ook aanwezig is een showmodel met JUMO digiLine sen- soriek. De intelligente elektronica met digitale interface of analoge uitgang voor pH/ORP/T biedt ongekende voordelen. Zo zorgt de storingsvrije digitale gegevensoverdracht voor optimale procesbewaking. De bijbehorende DSM-software maakt het pakket compleet. Deze digital sensor manage- mentsoftware voorziet in confi guratie-, parametreer-, kalibra- tie- en opslagmogelijkheden.


triële toepassingen en waterinstallaties radicaal en is een thema waar we ons al langere tijd mee bezighouden. Door de mogelijkheid componenten te koppelen - aan elkaar, aan andere componenten en aan de bijbehorende besturing - is het mogelijk het prestatieniveau van pompsystemen te optimaliseren.”


JUMO Weesp


Stand J.121 WATERFORUM FEBRUARI 2018 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64