This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERNATIONAAL


In maart 2017 maakte Henk Ovink een helikoptervlucht over Peru, waar de rivier Piura was overstroomd. “Zo hadden we zicht op de dijkdoorbraken en ondergelopen landbouwgronden. De gouverneur van het gebied wilde meteen hogere dijken bouwen, maar ik heb geadviseerd daarmee te wachten. De doorbraak had het risico benedenstrooms verminderd en dit niet geplande retentiegebied zou bij een volgende overstroming van pas kunnen komen.” Foto: archief Henk Ovink


naar die plekken in de wereld die zijn getroffen, waar al die wateropgaven samenkomen. Daar moet je leren hoe het in elkaar zit. Hoe kun je de dynamiek die na een ramp ontstaat, inzetten om veranderingen in gang te zetten? Daarmee werk je aan een robuuste en duurzame basis voor de watervoor- ziening en de waterveiligheid die uiteindelijk ook preventief kan werken.”


Water als hefboom Precies dit procesdenken heeft Ovink ingebracht toen hij na de orkaan Sandy in 2013 voor president Obama de trekker werd van het project Rebuild by Design. Door een oproep te plaatsen voor integrale teams met innovatieve ideeën, werd de beste kennis uit de hele wereld gemobiliseerd. De tien sterkste consortia moesten met lokale partners hun ideeën uitwerken en met een budget van meer dan een miljard dollar worden die projecten nu gerealiseerd. Inmiddels wordt deze formule ook toegepast in San Francisco en werkt Henk Ovink, samen met de Asian Infrastructure Investment Bank, aan een oproep voor innovatieve oplossingen om de waterproblemen aan te pakken in drie Aziatische steden. Dat programma kreeg de titel ‘Water as Leverage’, water als hefboom.


“Als je als watersector je zaken niet op orde hebt, ontstaan elders problemen. Er is geen energie, er is geen voedsel, kinderen kunnen niet naar school omdat ze water moeten halen, mensen worden ziek door het drinken van vervuild


Wereld Water Forum 8 in Brazilië Tijdens het 8e Wereld Water Forum in Brasilia zal het High Level Panel of Water (HLPW) zijn laatste verslag uitbrengen. Het forum met elf zittende regeringsleiders is dan twee jaar lang, namens de Verenigde Naties en de Wereldbank, de trekker geweest van Duurzaamheidsdoelstelling (SDG) nummer 6 - en alle aanverwante SDG’s - op het gebied van water. Ook premier Mark Rutte is lid van het panel en Henk Ovink is een van de sherpa’s die het handwerk doet. Een belangrijk thema van het panel was de fi nanciering van waterprojecten en het waarderen van water als een schaars goed. Samen met Kim Moolenaar en Willem Mak is Ovink de hele wereld overgevlogen om te komen tot vijf universele beginselen voor de echte waardering van water, inclusief de sociaal maatschappelijke, culturele, econo- mische en ecologische waarden. Het eindrapport en de beginselen zullen 22 maart, op Wereldwaterdag offi cieel worden overhandigd.


water. Water staat in het midden van veel sociale, economische, culturele en ecologische vraagstukken. Water verbindt. Maar hoe kun je de beloning van het oplossen van die vraagstukken, terug laten komen in de watersector? Hoe kun je van het voorkomen van waterrisico’s een business case maken? Dat willen we met het project Water as Leverage gaan bereiken.”


WATERFORUM FEBRUARI 2018 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64